Рульдік бағанның қосқыштары

Көлік руль бағанына орнатылған екі руль бағанының қосқышын пайдаланады.

Кейбір көліктерде дыбыс сигналы бұрылыс сигналы мен фаралар қосқыштары арқылы, ал басқаларында - шыны тазалағыш пен жуғыш қосқыш арқылы қосылады

Солға бұрылу сигналының қосқышы

Ауыспалы бұрылғаннан кейін автоматты түрде I немесе II күйге оралады. A – бұрылыс сигналын қысқа уақытқа қосуға арналған тұтқаның тұрақты емес орны.

Иінтіректі I позициясынан өзіңізге қарай бекітілмеген күйге жылжытқанда, тұтқа осы күйде ұсталып тұрғанда ұзақ сәулелі фаралар жанады.

Рульдік бағананың ажыратқыштарының жұмыс схемасы: а - бағыт көрсеткіштерінің, фарлардың (дыбыстық сигнал) сол жақ қосқышы; I - аз сәулелі фаралар (егер орталық жарық қосқышының тұтқасы толығымен шығарылса); II - ұзақ сәулелі фаралар (егер орталық жарық қосқышының тұтқасы толығымен шығарылса); V немесе III - солға бұрылу қосулы; VI немесе IV - оңға бұрылу қосылған. b - әйнек тазалағышқа, әйнек жууға арналған оң жақ қосқыш (дыбыстық сигнал); 0 - шыны тазалағышты өшіру; I - төмен жылдамдықтағы шыны тазалағыш қосулы; II - жоғары жылдамдықтағы шыны тазалағыш қосулы; III - шыны тазалағыш үзіліспен жұмыс істейді

Дыбыстық сигнал (1-опция) тұтқаның түймесін кез келген позициядан басу арқылы іске қосылады.

Дыбыс сигналы жоқ қосқыш үшін (1-опция) иінтіректі өзіңізге қарай (көрсеткі) 0 позициясынан жылжыту шайба мен тазалағышты қысқа уақытқа қосады.

Дыбыстық сигналы бар қосқыш үшін (2-опция) тұтқаны 0 (B көрсеткі) күйінен жылжыту арқылы жуғыш пен сүрткіш қысқа уақытқа қосылады.

Дыбыстық сигнал тұтқаны кез келген позициядан өзіңізге қарай жылжыту арқылы іске қосылады (C көрсеткі).

Жуу машинасы мен сигналды тұтқаның кез келген орнында қосуға болады.

Рульдік бағанның қосқыштарын ауыстыру

Рульдік бағананың қақпақтарын шешіңіз («Руль бағанасын алу және бөлшектеу» мақаласын қараңыз).

Рульдік бағанның қосқыштарын ауыстыру

Саңылаулы бұрағышты пайдаланып, бұрылыс сигналы мен фара қосқышын бекітетін екі бұранданы бұрап алыңыз.

Рульдік бағанның ауыстырып-қосқыштарын ауыстыру

Ажыратқышты алып тастаңыз және сымдарды оның терминалдарынан ажыратып, олардың қосылу ретін сызыңыз немесе жазып алыңыз.

Жазудың қажеті жоқ, бірақ бірден сымдарды бір-бірден ажыратып, жаңа қосқышқа қосыңыз.

Рульдік бағанның қосқыштарын ауыстыру

Сымдарды жаңа қосқышқа дереу қосқан дұрыс. Коммутаторларды сымдармен толықтай өзгертуге болады. Ол үшін аспаптар кластерін алып тастаңыз.

Сәйкес қосқыштың штепсельдік блоктарын ажыратыңыз

Рульдік бағанның қосқыштарын ауыстыру

Штепсельдік блокты аспаптар тақтасы мен руль бағанасы арасындағы саңылау арқылы шығарамыз.

Сүргішті, әйнек жуғышты және сигнал қосқышын дәл осылай ауыстырыңыз

Қауіпті ескерту қосқышын ауыстыру

Батареяны ажыратыңыз.

Құралдар кластерін алып тастаңыз. (Мақаланы қараңыз - Газель автокөлігінің аспаптар кластерін алып тастау және орнату)

Бақылау тақтасының ішінен аша блогын қосқыш терминалдардан ажыратыңыз.

Дабыл қосқышын ауыстыру

Ажыратқышты қолыңызбен тесіктен итеріңіз.

Дабыл қосқышын ауыстыру

Ауыстырушыны келесі ретпен орнатыңыз:

Байланыс блогын бақылау тақтасындағы саңылау алдында ұстаңыз және оған қосқыш сымдарды салыңыз.

Қауіпті ескерту қосқышын ауыстыру

Тексеру үшін схемаға сәйкес басқару шамдарын коммутаторға қосыңыз.

Түймwidth басу арқылы қосқышты қосыңыз. Бұл жағдайда түймедегі қосқыштың артқы жарығы, сондай-ақ 1 және 4 шамдары қосулы болуы керек.

Ажыратқышты өшіріңіз, түймедегі шам мен 4 шам сөніп, 1 және 3 шамдар қосулы болуы керек.

Егер шамдардың кем дегенде біреуі коммутатордың сәйкес орнында жанбаса, қосқыш ақаулы және оны ауыстыру қажет

Осыдан кейін ажыратқышты серіппелі қыстырғыштар орнына түскенше аспап тақтасындағы тесікке енгіземіз.

Тежегіш шамының қосқышын ауыстыру

Тежегіш сигнал қосқышын ауыстыру

Құралдар тақтасының астындағы қосқыш терминалдардан екі ашаны ажыратыңыз

Тежегіш сигнал қосқышын ауыстыру

Блокты гайканы босату үшін 19 мм кілтті пайдаланыңыз.

Тежегіш сигнал қосқышын ауыстыру

Сайынды бұрап алу үшін бірдей кілтті пайдаланыңыз

Тежегіш сигнал қосқышын ауыстыру

Ажыратқышты алып тастаңыз

Жаңа қосқышты кері ретпен орнатыңыз. Сымдарды кез келген ретпен қосамыз.

Орталық жарық қосқышын ауыстыру

Құралдар кластерін алып тастаңыз.

Орталық жарық қосқышын ауыстыру

Жіңішке саңылаулары бар бұрауышты пайдаланып құлыптау бұрандасын босатыңыз және сағат тіліне қарсы бұрап, қосқыш тұтқасын алыңыз.

Орталық жарық қосқышын ауыстыру

Дөңгелек мұрынды тістеуіктерді пайдаланып, қосқышты бекітетін гайканы бұрап алыңыз

Ауыстырушыны алып тастаңыз.

Орталық жарық қосқышын ауыстыру

Сымдарды қосу ретін белгілеңіз және олардың ұштарын коммутатор терминалдарынан алыңыз.

Жаңа қосқышты кері ретпен орнатыңыз.

Ішкі шамды және артқы тұманға қарсы жарық қосқыштарын алу

Құралдар кластерінің жиегін алып тастаңыз.

Ішкі жарықтандыруды және артқы тұманға қарсы шамды өшіру

Ауыстырушы терминалдардан қосылатын блокты алыңыз (бұл үшін құралдар кластерін алып тастаудың қажеті жоқ).

Ішкі жарықтандыруды және артқы тұманға қарсы шамды өшіру

Екі жағындағы қысқыштарды қысып, жолаушылар салонының жарықтандыру қосқышын алыңыз. Сол сияқты, тұманға қарсы жарық қосқышын

алыңыз

Ажыратқышты бұрауышпен бұрау арқылы панельден алуға болады. Бұл коммутатор ысырмаларына зақым келтірмеу үшін мұқият орындалуы керек.

Ішкі жарықтандыруды және артқы тұманға қарсы шамды өшіру

4. Коммутаторларды кері ретпен орнатыңыз.