Перевірка затягування болтів кріплення головки циліндрів

Перевірку затягування болтів кріплення головки циліндрів проводите після закінчення обкатки і через кожні 40 тис. км пробігу на прогрітому дизелі в наступному порядку:

  • - зніміть ковпак та кришку головки циліндрів;
  • - зніміть вісь коромисел з коромислами та стійками;
  • - динамометричним ключем  перевірте затяжку всіх болтів кріплення головки циліндрів у послідовності,  вказаній на малюнку 1, і, при необхідності, зробіть підтяжку.

Момент затягування -220±10 Нм.

Після перевірки затягування болтів кріплення головки циліндрів встановіть на місце вісь коромисел і відрегулюйте зазор між клапанами та коромислами.

Малюнок 1 - Схема послідовності затягування болтів кріплення головки циліндрів

Перевірка зазору між клапанами та коромислами

Зазори між клапанами та коромислами перевіряйте і, при необхідності, регулюйте через кожні 20 тис. км пробігу, а також після зняття головки циліндрів, підтяжки болтів кріплення головки циліндрів та при появі стукоту клапанів.

Зазор між бойком коромисла та торцем стрижня клапана під час перевірки на непрогрітому дизелі (температура води та олії не більше 60°С)  повинен бути:

  • 1) впускні клапани - 0,25 мм;
  • 2) випускні клапани - 0,45 мм.

При регулюванні зазору між торцем стрижня клапана та бойком коромисла на непрогрітому дизелі встановлюйте:

  • впускні клапани - 0,25 мм;
  • випускні клапани - 0,45 мм.
Малюнок 2 - Регулювання зазору в клапанах: 1 - регулювальний гвинт; 2 – вимірювальний щуп; 3 - контргайка

Регулювання виконуйте в наступній послідовності:

  • - зніміть кришку головки циліндрів і перевірте кріплення стійок осі коромисел;
  • - переверніть колінчастий вал до моменту перекриття клапанів у першому циліндрі (впускний клапан першого циліндра починає відкриватися, а випускний закінчує закриватися) і відрегулюйте зазори в четвертому, шостому, сьомому і восьмому клапанах (вважаючи від вентилятора), потім поверніть колін один оборот, встановивши перекриття у четвертому циліндрі, та відрегулюйте зазори у першому, другому, третьому та п'ятому клапанах.

Для регулювання зазору відпустіть контргайку гвинта на коромислі регульованого клапана відповідно до рисунка 2 і, повертаючи гвинт, встановіть необхідний зазор по щупу між бойком коромисла та торцем стрижня клапана.

Після встановлення зазору затягніть контргайку.

Після закінчення регулювання зазору в клапанах поставте на місце ковпак кришки головки циліндрів.