На автомобілі ЗІЛ – 5301(бичок), крім реле регулятора напруги, яке знаходиться ліворуч від крісла водія внизу, є ще реле обмотки збудження

Реле обмотки збудження знаходиться на панелі реле з правого боку, біля панелі кнопкових запобіжників

Це реле і захищає нашу обмотку збудження під час пуску з ЕФУ, і коли буває утруднений пуск, особливо в холодну пору року. Тому спостерігається після запуску:

  • - відсутність зарядки або слабка зарядка;
  • - показання тахометра на "0".
Реле

Через деякий час реле вмикається та з'являється зарядка.

Деякі товариші, скаржаться на показання тахометра, на кшталт – «стрілка тахометра починає стрибати».

Цей дефект обумовлений підгорянням контактів цього реле.

Розглянемо нижче основні несправності генератора змінного струму:

Обрив обмотки збудження

При цій несправності в обмотці статора індуктується ЕДС до 3-4 В, обумовлена залишковим магнетизмом сталі ротора.

Порушення контакту в щітковому вузлі внаслідок окислення або замаслювання контактних кілець генератора, сильного зносу або зависання щіток у щіткотримачах, зменшення пружності пружин щіткотримачів тощо.

Несправність супроводжується збільшенням опору ланцюга збудження генератора, тому знижується сила струму збудження, а разом із цим падає потужність генератора.

Напруга генератора до номінальної величини досягає лише при підвищеній частоті обертання ротора.

Виткове замикання в котушці обмотки збудження викликається тими самими причинами і призводить до аналогічних наслідків.

Визначається виткове замикання вимірюванням опору обмотки омметром.

Замикання обмотки збудження на корпус найчастіше відбувається у місцях виведення кінців котушок до контактних кільців.

Короткозамкнена котушка знеструмлюється, магнітний потік збудження різко знижується, тому напруга генератора стане меншою і струм від нього до зовнішнього ланцюга не надходить.

Цю несправність визначають за допомогою вольтметра або контрольної лампи напругою 220—500 В, підключенням одного провідника на залізо ротора, а іншого на контактне кільце.

Якщо протягом 1 хв струму в ланцюгу не буде, то ізоляція обмотки хороша.

Обрив у ланцюгу фазової обмотки статора

За наявності обриву з'єднувального дроту однієї фази генератора до затискача випрямляча фаза вимикається, а тому значно збільшується опір обмотки статора, що знижує потужність генератора.

При обриві двох фаз переривається весь ланцюг обмотки статора, і генератор не працюватиме.

При розібраному генераторі для визначення обриву у фазовій обмотці статора необхідно по черзі підключати до акумуляторної батареї через лампочку або вольтметр по дві фази обмотки.

Наявність обриву вимикає ланцюг, і струму в ньому не буде.

Замикання обмотки статора на корпус відбувається внаслідок механічного або теплового пошкодження ізоляції обмотки та вивідних затискачів.

Несправність значно знижує корисну потужність генератора внаслідок короткого замикання несправних фазових обмоток через випрямляч та корпус.

Ці несправності визначаються контрольною лампою напругою 220-500 В, підключенням одного провідника на сердечник статора, а іншого - на один із затискачів обмотки статора. Дефектну ізоляцію замінюють на нову.

Крім названих несправностей, у генераторах постійного та змінного струму виникають також несправності механічного характеру, наприклад знос і руйнування підшипників, знос шийок валу якоря (ротора), розробка шпонкової канавки валу та шківа, пошкодження різьблення на валу та в гайках та ін.

Виявлення та усунення подібних несправностей не становить великих труднощів.

Основні несправності випрямлячів генератора

Замикання на корпус затискача «+»

Ця несправність викликає закорочення випрямляча, і в ланцюгу - обмотка статора генератора - випрямляч, встановлюється велика сила струму, внаслідок чого відбувається їх перегрів і можливе руйнування ізоляція обмотки і пробою замикаючого шару діодів випрямляча.

Пробій діодів найчастіше відбувається внаслідок збільшення напруги генератора, що може бути при обриві основної обмотки регулятора напруги, обриві дроту, що з'єднує реле-регулятор з корпусом, неправильному регулюванні регулятора напруги, від'єднанні дроту від затискача. +» генератора.

Крім того, пробій діодів відбувається при перегріві випрямляча струмом великої сили, який проходить через них, а також при механічному пошкодженні діодів, при неправильному з'єднанні затискачів випрямляча (коли мінусовий затискач зпоєднують не з корпусом, а із затискачем реле-регулятора).

У місці пробою відбувається розплавлення покривного шару металу, внаслідок чого утворюється короткозамкнута ділянка між електродами діода.

У разі пробою діодів буде велика сила розрядного струму при непрацюючому генераторі.

Старіння діодів. З часом діоди розформовуються, старіють, що підвищує опір у ланцюгу випрямленого струму.

Ця несправність викликає збільшення падіння напруги на затискачах діодів при проходженні струму в прямому напрямку та збільшення сили зворотного струму.

В результаті акумулятор не буде заряджатися.

Генератор встановлений на двигуні і має привід від шківа колінчастого валу двигуна.

Генератор кріпиться до двигуна двома лапами через кронштейн та третьою лапою до натяжної планки, при переміщенні по якій відбувається натяг приводного ременя генератора.

Принципова схема генератора представлена на малюнку.

Схема генератора 3112.3771: 1 регулятор напруги; 2 – ротор; 3 – статор; 4 - блок випрямляючий; 5 - конденсатор перешкододавлюючий. Висновки: "+" - для з'єднання з АКБ та навантаженням; "Ш" - для з'єднання із замком запалювання та контрольною лампою заряду АКБ; "W" - для з'єднання з тахометром; "+D" - для з'єднання з ланцюгом блокування стартера

Увага! 1 .Від'єднання та приєднання проводів до генератора проводити тільки при вимкненій акумуляторній батареї.

  1. Справна робота генератора забезпечується лише за умови надійного електричного з'єднання всіх контактів, у тому числі між корпусом генератора та двигуном. 3. Робота генератора при вимкненій акумуляторі може вивести з ладу регулятор напруги, а також інші споживачі бортмережі.
  2. Технічне обслуговування та ремонт генератора повинні проводитися лише у спеціалізованих майстернях кваліфікованими фахівцями.
  3. Перевірку випрямного блоку проводити тільки на розібраному генераторі з від'єднаною статорною обмоткою.

Перевірити тільки від джерела постійного струму напругою не більше 24 В, послідовно включеного з контрольною лампою.

Обслуговування генератора

Для забезпечення роботи генератора рекомендується містити генератор у чистоті та виконувати наступні правила технічного обслуговування.

Щодня перевіряти працездатність генератора за показаннями контрольної лампи та вольтметра, які розташовані в комбінації приладів на щитку приладів.

Під час запуску двигуна контрольна лампа повинна загорятися, а після запуску двигуна - гаснути.

При нормальній роботі генератора стрілка вольтметра знаходиться у зеленій зоні шкали «G» (генератор).

Розташування стрілки вольтметра в будь-якій із червоних зон цієї шкали свідчить про несправність генератора.

Щодня слід перевіряти стан та натяг приводних ременів.

При ТО-1 перевірку проводити із застосуванням вимірювальних приладів.

Особливу увагу до натягу ременів слід приділяти на початку їх експлуатації (1-2 доби).

Регулювання натягу ременя здійснюється з таким розрахунком, щоб при натисканні на середину ременя із зусиллям 4 кгс прогин був у межах 10-15 мм.

При встановленні нових ременів допускається встановлювати менше прогину - 10 мм.

Регулювання натягу ременя здійснюється за допомогою натяжної планки. Для цього після ослаблення кріплення генератора до кронштейна та планки змістити корпус генератора у необхідне положення та закріпити.

Увага! У разі слабкого натягу ременя генератор не віддасть повної потужності.

При надмірному натягу ременя або перекосі генератор передчасно вийде з ладу.

Критерієм граничного стану ременя є розшарування більш ніж на 1/3 довжини, наявність тріщин гуми глибиною до кордшнура та неможливість компенсації подовження у приводі.

Під час перевірки натягу та встановлення нового ременя перевіряти відсутність пошкоджень, замасленості поверхонь струмків шківів та розташування струмків шківів в одній площині.

Не рідше одного разу на місяць рекомендується контролювати ступінь зараженості акумуляторних батарей, яка повинна бути не нижче 75%.

При ТО-2 без зняття генератора з двигуна слід перевірити кріплення генератора до двигуна та кріплення гайок стяжних болтів кришок.

Перевірити затягування та чистоту всіх місць приєднання проводів до генератора та акумуляторних батарей.

При необхідності очистити місця з'єднання, підтягнути гайки та гвинти.

При кожному сезонному обслуговуванні (без зняття генератора) слід перевірити стан щіткового вузла в наступному порядку:

  1. Від'єднати провід від виводу "Ш" генератора.
  2. Отвіртягнути гвинти кріплення щіткотримача та акуратно зняти його.
  3. Перевірити вільне (без заїдань та ривків) переміщення щіток у напрямні щіткотримача.
  4. Перевірити висоту щіток, що має бути не менше 8 мм. За потреби замінити щітки.

Виберіть свою мову