Карданна передача (рис. 1) автомобіля ГАЗ-53А складається з двох валів: проміжного 13 та основного 10

Проміжний карданний вал є тонкостінною трубою (внутрішній діаметр 71 мм, товщина стінки 2,1 мм), з переднього кінця якої розташований кардан, що закінчується фланцем, а заднього — шліцева втулка.

Карданна передача автомобіля ГАЗ-53А

Зміцнюють проміжний вал на автомобілі болтами спереду фланцем кардану до фланця веденого валу коробки передач, ззаду — кронштейном проміжної опори до поперечної балки рами

Задній кінець проміжного валу обертається у кульковому підшипнику 12 (ГПЗ-114), поміщеному в еластичній гумовій подушці, що сприймає вібраційні навантаження від карданної передачі.

Основний карданний вал є тонкостінною трубою, з переднього кінця якої є кардан, що закінчується ковзною шліцьовою вилкою, з заднього — кардан, що закінчується фланцем.

Зміцнюють основний вал таким чином: передній кінець за допомогою шліцевої вилки входить у зачеплення з шліцьовою втулкою проміжного валу, а задній кінець - болтовим з'єднанням фланця кардану до фланця валу провідної шестерні головної передачі заднього моста.

Карданна передача (рис. 2) автомобіля ГАЗ-66 складається з трьох валів: проміжного, переднього та заднього.

Передній і задній вали ГАЗ-66 абсолютно однакові і відрізняються лише довжиною між карданами при встановленні на автомобілі за рахунок шліцевого з'єднання.

Карданна передача автомобіля ГАЗ-66

Кардани, розташовані з боку провідних мостів, на автомобілі ГАЗ-66 мають захисні штамповані ковпаки 11 і 19, що оберігають кардани від попадання в них бруду та води.

Всі деталі, що знімаються або зношуються, з яких складаються карданні передачі автомобілів ГАЗ-6б і ГАЗ-53А, взаємозамінні.

До них відносяться хрестовини, голчасті підшипники ГПЗ-804704К, фланці, шліцева та ковзна втулки, обойма сальників, сальники та ін.

Проміжна опора карданного валу автомобіля ГАЗ-53А (підшипник, гумова подушка, повстяні сальники) уніфікована з автомобілем ЗІЛ-1З0.

Технічне обслуговування карданної передачі

Обслуговування карданної передачі полягає в:

 • - періодичного мастила карданів, підшипника проміжної опори та зміни мастила в шліцевому з'єднанні;
 • - перевірки кріплення кронштейна проміжної опори до поперечки рами та кріплень фланців карданів до коробки передач та заднього мосту;
 • - перевірка затягування обойми сальників ковзної вилки;
 • - перевірці люфтів у карданах, шліцевому з'єднанні та підшипнику проміжної опори (тільки на ГАЗ-53А);
 • - очищення валів від бруду.

Голчасті підшипники карданів змащувати через прес-масляни, вкручені в хрестовини тільки трансмісійним маслом. Змащувати їх консистентними мастилами (типу солідолу) неприпустимо.

Підшипник проміжної опори карданного валу ГАЗ-53А змащувати консистентним мастилом через прес-маслянку, розташовану ззаду в нижній частині опори.

Особливої ​​уваги вимагають коркові сальники хрестовини кардана та повстяні сальники проміжної опори на автомобілі ГАЗ-53А.

При значній усадці та втраті еластичності, а також при поломці коркових сальників голчастих підшипників відбувається швидке витікання мастила через сальники хрестовини, тому їх слід одразу замінювати новими.

Підшипник проміжної опори карданного валу на автомобілі ГАЗ-53А швидко зношується, якщо своєчасно не виявити втрату ущільнюючих якостей повстяних сальників опори та не замінити зношені або зруйновані сальники.

Для мастила шліцевого з'єднання карданних валів необхідно зняти карданний вал з автомобіля, розібрати, промити, змастити та зібрати шліцеве з'єднання в такій послідовності:

 • - відвернути обойму сальників;
 • - роз'єднати шліцеве з'єднання;
 • - промити шліци ковзної вилки та порожнину шліцевої втулки;
 • - розподілити 250 г консистентного мастила рівномірно на шліци втулки та порожнину ковзної вилки;
 • - вставити шліцеву ковзну вилку в шліцеву втулку, поєднати мітки на вилці та втулці в одній площині;
 • - навернути обойму сальників, попередньо виправивши положення сальників в обоймі. Навертати обойму слід рукою до положення, у якому не вистачає зусиль руки.

Необхідно також звертати особливу увагу на кріплення голчастих підшипників карданів та на затягування болтів кріплення приєднувальних фланців карданних валів.

Поява зазорів у з'єднанні фланців призводить до швидкої розробки отворів у фланцях або поломки болтів.

Для більшої надійності зазначеного з'єднання болти кріплення карданів мають щільну посадку в отворах фланців, що сполучаються, а самі болти піддані термічній обробці з метою виключення можливості їх подовження.

Люфти в карданах, шліцевому з'єднанні та підшипнику проміжної опори (тільки на ГАЗ-53А) можна перевіряти, не знімаючи вала з автомобіля, похитуванням вала рукою або навколо осі валу, або у вертикальній площині.

При виявленні значних люфтів зняти вал з автомобіля та відремонтувати.

Несправності карданної передачі та способи їх усунення

- Причини несправності

Способи усунення

Вібрація карданних валів і як наслідок вібрація всього автомобіля

- Великий динамічний дисбаланс (неврівноваженість карданних валів)

Перевірити, чи немає прогину валів та вм'ятин на трубах, чи правильно встановлені вилки карданних валів.

Правильну установку необхідно проводити за мітками (див. мал. 1 і 2), надмірного зносу ковзного шліцевого з'єднання або в карданах, а також перевірити надійність кріплення фланців карданних валів та наявність балансувальних пластинок.

Замінити деформовані або вигнуті деталі, встановити вилки за мітками та зробити динамічне балансування карданних валів. Допустимий дисбаланс не більше 50 кГсм у місцях балансування карданних валів.

Свис підшипника опори проміжного карданного валу ГАЗ-53А:

- Відсутність мастила у підшипнику опори

Змастити підшипник через прес-маслянку

- Випливання мастила з підшипника

Замінити зношені повстяні сальники

- Прокручування підшипника в гумовій подушці

Замінити підшипник у зборі з гумовою подушкою

Стук при торканні автомобіля з місця або при розгоні на передачах:

- Ослаблення кріплення карданних валів на автомобілі

Підтягнути болти кріплення карданної передачі

- Підвищений знос шліцевого ковзного з'єднання або карданного шарніра

Замінити зношені деталі шліцевої сполуки або кардану

Протікання мастила з карданів, шліцевого з'єднання та проміжної опори (тільки на ГАЗ-53А):

- Знос сальників

Замінити зношені сальники карданів та проміжної опори.

Підтягнути обойму сальників ковзної вилки

Карданну передачу автомобіля ГАЗ-5ЗА балансувати повністю (тобто проміжний та основний вали разом) на спеціальному верстаті.

Конструкція та ремонт карданної передачі ГАЗ-66, ГАЗ-53

Карданні вали автомобіля ГАЗ-66 балансувати кожен окремо

Конструкція та ремонт карданної передачі ГАЗ-66, ГАЗ-53

(значення кутів дано для повністю завантаженого автомобіля у статичному стані) за рахунок заміни зношених деталей — гумових подушок підвіски двигуна, гумової подушки проміжної опори (тільки на ГАЗ-53А), гумових подушок роздавальної коробки

Ремонт карданної передачі

Карданну передачу з автомобіля ГАЗ-66 знімають шляхом від'єднання фланців карданів від фланців веденого валу коробки передач та валу провідної шестерні головної передачі.

На автомобілі ГАЗ-53А необхідно додатково від'єднати кронштейн проміжної опори від поперечної балки рами.

Огляд та балансування деталей. Карданні вали перевіряють у зборі з карданами на знятій з автомобіля карданній передачі.

Перевірка люфту шліцевого з'єднання

До розбирання карданного валу виміряти сумарний кутовий люфт карданних валів, що отримується за рахунок зносу шліцевого з'єднання та шипів хрестовин карданів.

При перевірці люфта (мал. 5) один з кінців карданного валу закріплюють до іншого — прикладають момент, що крутить.

При дії моменту, що крутить, 70 кгсм допускається люфт (без заміни деталей та ремонту) до 0,35 мм, заміряний на радіусі 35 мм для всіх валів автомобіля ГАЗ-66 і для проміжного карданного валу автомобіля ГАЗ-53А.

На тому ж радіусі для заднього карданного валу автомобіля ГАЗ-53А допускається люфт до 0,17 мм.

На нових карданних валах автомобіля ГАЗ-66 та проміжному карданному валу автомобіля ГАЗ-53А допускається люфт 0,25 мм, а на новому задньому карданному валу ГАЗ-53А або одному з карданів будь-якого валу допускається люфт до 0,12 мм.

Перевірка биття карданного валу

Для нового проміжного карданного валу автомобіля ГАЗ-53А та всіх валів автомобіля ГАЗ-66 биття валу у будь-якій точці по довжині труби має бути не більше 1 мм.

Для нового заднього карданного валу автомобіля ГАЗ-53А допускається биття не більше 1,2 мм у будь-якій точці за довжиною труби. Перевіряти биття (мал. 6) необхідно перед балансуванням валу.

Перевірити величину радіального люфту у шліцевому з'єднанні карданної передачі, викликаного зносом шліц. Для нового валу величина люфта не повинна перевищувати 0,08 мм на радіусі 49 мм.

Для визначення зазначеної величини закріпити проміжний карданний вал у лещатах та повертати ковзну вилку, встановивши на радіусі 49 мм ніжку індикатора.

Заміна карданної передачі

Для автомобіля ГАЗ-53А завод-виробник проводить ретельне динамічне балансування проміжного та основного карданних валів разом (в комплекті).

Тому змінювати карданну передачу на автомобілі ГАЗ-53А можна лише повністю.

Заміна кардану

Кардан замінюють у такій послідовності.

 • 1. Затиснути карданний вал у лещатах.
 • 2. Викрутити болти кріплення кришок підшипників до вилки кардану та зняти кришки підшипників.

На карданному валу автомобіля ГАЗ-6б, де є захисні ковпаки карданів, необхідно попередньо відвернути болти стяжних хомутів захисного ковпака і зсунути ковпак по трубі.

 • 3. Вибрати оправку, зовнішній діаметр якої трохи менший за діаметр підшипників кардану.

Випресування підшипника кардану

 • 4. Встановити оправлення в одного з підшипників, як показано на мал. 7.

Легкими ударами молотка по оправці виводити обидва голчасті підшипники, розташовані на одній осі з оправкою, з вушків вилки кардана. Зняти два підшипники з хрестовини кардана.

 • 5. Повернути хрестовину та вилку кардану на ¼ обороту і таким же способом виштовхнути підшипники з вушків другої вилки кардану.
 • 6. Вийняти хрестовину кардана.

При розбиранні кардану слід встановити, чи всі підшипники змащені і чи немає в мастилі бруду, чи не засмічені канали хрестовини (має бути наскрізний отвір),

Якщо окремі шипи сухі, а підшипники та сальники не зруйновані, перевірити, чи надходить мастило до всіх підшипників. Для цього промити хрестовину та протерти підшипники.

Вдягти два підшипники на протилежні шипи. Затиснути торці підшипників у лещатах так, щоб хрестовина легко оберталася у нерухомих підшипниках. Надягти два підшипники, що залишилися, і затиснути їх струбциною.

Перевірити легкість обертання шипів у підшипниках. Змастити шприцом маслянку до повного відкриття клапана. Клапан повинен відкриватися повністю при тиску не нижче 1 кг/см22.

Якщо клапан відкривається при нижчому тиску, масло не надходить у всі підшипники нового шарніра.

При тиску понад 3,5 кг/см2 мастило може надходити через корковий сальник, порушуючи тим самим його герметичність. Щоб перевірити клапан під тиском, потрібно ввернути його в трійник, до якого ввернуть манометр і підведений шприц зі змащенням.

Якщо клапан не піддається виправленню, його слід замінити.

Оглянути шипи хрестовини. Якщо на них є відбитки - сліди від голок, але сумарний люфт валу не перевищує норми, і при їзді немає вібрацій та стуку, хрестовину можна залишити.

Глибина вм'ятини не повинна перевищувати 0,1 мм. Якщо ж підшипники хитаються на шипі або шип зносився до діаметра менше 21,96 мм (номінал 21,986-22,000 мм), то слід замінити хрестовину з підшипниками у зборі.

Допускається заміна окремих підшипників із збереженням хрестовини, коли пошкоджено лише підшипник, ковпачок підшипника, сальник або зім'яте кільце, в яке запресовано сальник

При деформації окремих голок або втрати хоча б однієї з них слід замінити підшипник.

При значній усадці та втраті еластичності пробковими сальниками їх необхідно замінити. Допускається зношування під підшипники у вилках до діаметру 35,05 мм.

Збирають кардан у послідовності, зворотному розбиранні

Після складання кардан змастити через прес-маслянку в хрестовині до появи мастила через контрольний клапан.

Отвернення гайки кріплення підшипника проміжної опори

Заміна підшипника та сальників проміжної опори карданного валу (тільки на ГАЗ-53А)

Для заміни підшипника та сальників проміжної опори карданного валу попередньо зняти карданну передачу з автомобіля.

Підшипник та сальник проміжної опори замінюють у такій послідовності:

 • - відвернути обойму сальників шліцевого з'єднання;
 • - роз'єднати шліцеве з'єднання;
 • - зняти кронштейн опори з гумової подушки;
 • - зняти гумову подушку та чотири дужки кришок підшипника;
 • - затиснути проміжний вал у лещатах;
 • - відігнути з пазів гайки стопорні вусики відбивної шайби;
 • - відвернути гайку (рис. 8) і зняти відбивну шайбу сальника;
 • - зняти підшипник у зборі з обоймами, сальниками та задньою розпірною втулкою;
 • - легким постукуванням оправки спочатку зняти задню обойму сальника з підшипника, а потім передню;
 • - вийняти повстяні сальники з гнізд обойм сальників підшипника.

Для визначення технічного стану після розбирання всі деталі опори карданного валу промити, а потім зовнішнім оглядом встановити: стан підшипника (його знос), чи виступали штампованих обойм сальників в одній площині, і чи було повне напресування обойм на зовнішнє кільце підшипників.

Водночас встановити, чи немає наскрізного зносу обойм сальників від скобочок.

Перевірити, чи є натяг повстяних сальників на поверхні втулок, за якими вони працюють, чи є усадка сальника. Для цього, не вичавлюючи сальник з обойми, посадити його на зняту втулку.

При справному підшипнику, виявивши зазначені вище відхилення по взаємному розташування обойм, поєднати виступи обойм, перепресувавши одну з них заново.

Якщо необхідно, слід допресувати обойми сальників до відмови на зовнішнє кільце підшипника.

За наявності великих зносів у обойм сальників підшипника їх замінюють новими.

Перед установкою повстяних сальників в обойми обов'язково просочити сальники в теплій олії (для двигунів) протягом 15 хв.

Проміжну опору та карданний вал автомобіля ГАЗ-53А збирають у послідовності, зворотній розбиранні. При цьому слід пам'ятати і виконувати такі умови.

При напресуванні обойм сальників на підшипник виступи обох обойм мають бути розташовані в лінію.

При установці гумової подушки на підшипник мати на увазі, що прес-масля має потрапити в проріз подушки.

Спрягаючи шліцеве з'єднання карданного валу, забезпечити положення в одній площині вушків ковзної вилки з вушками приварного вилки переднього кардану проміжного валу.

Допускається відхилення за положенням зазначених вилок в одній площині не більше 2º.

При складанні валів ця умова забезпечується суміщенням в одну площину міток, що є на шліцевій втулці та шліцьовій вилці. Ці мітки вибивають на деталях під час виготовлення валів на заводі.

Після складання проміжної опори її змащують через прес-маслянку. Можна закласти мастило в опору в процесі збирання опори.

Заміна сальників шліцевої сполуки. Для заміни сальників шліцевого з'єднання карданного вала зробити наступні операції.

 • 1. Відвернути обойму сальників.
 • 2. Роз'єднати фланець кардана з фланцем валу провідної шестерні головної передачі.
 • 3. Роз'єднати шліцеве з'єднання.
 • 4. Зняти сальники зі ковзної вилки.

Зовнішнім оглядом перевірити стан сальників і кількості мастила, що знаходиться в шліцевому з'єднанні, визначити придатність сальників до подальшої роботи.

Збирають вал у послідовності, зворотному розбиранні.

Шлицеве ​​з'єднання збирають за мітками, що є на шліцевій втулці та шліцевій вилці.

Навертати обойму сальника рукою до положення, при якому не вистачає зусиль руки.