Мікропроцесорна система керування двигуном ЗМЗ-406:

  • - керує електроживленням паливного насоса;
  • - керує подачею бензину у впускний трубопровід кожного циліндра відповідно до циклів робочого процесу двигуна;
  • - забезпечує іскру на свічках та коригує кут випередження запалення, гарантуючи бездетонаційну роботу двигуна;
  • - керує подачею повітря в момент пуску.

Система складається з електронного блоку управління, комплекту датчиків, виконавчих пристроїв та з'єднувальних проводів з роз'ємами.

Електронний блок керування — це спеціалізований комп'ютер, який приймає сигнали від датчиків і управляє виконавчими елементами системи.

Схема комплексної системи управління роботою двигуна ЗМЗ-406: 1 – датчик кутового положення колінчастого валу (датчик синхронізації); 2 – датчик положення дросельної заслінки; 3 – дросельна заслінка; 4 – датчик масової витрати повітря; 5 – електромагнітні форсунки; 6 – паливна рампа; 7 – регулятор додаткового повітря; 8 – датчик температури повітря у впускному трубопроводі; 9 – діагностичний роз'єм; 10 – реле системи керування двигуном; 11 – реле паливного насоса; 12 – електронний блок керування двигуном; 13 – регулятор тиску палива; 14 – датчик детонації; 15 – котушки запалювання; 16 – лампа сигналізатора; 17 – паливний насос; 18 – паливний фільтр; 19 – датчик положення розподільчого валу (фази); 20 – свічки запалювання; 21 – датчик температури рідини, що охолоджує

Мікропроцесор блоку управління за програмою, введеною в пам'ять блоку, та на основі даних, отриманих від датчиків, розраховує необхідні параметри сигналів для виконавчих пристроїв.

Узгоджувальні елементи блоку управління передають ці сигнали виконавчим пристроям системи.

Датчики системи управління: синхронізації, положення розподільчого валу, детонації, витрати повітря, положення дросельної заслінки, температури охолоджуючої рідини та повітря у впускному трубопроводі.

Виконавчі пристрої: електромагнітні форсунки, котушки запалювання, регулятор додаткового повітря, контрольна лампа сигналізатора, реле електробензонасоса та розвантажувальне реле.

У разі виходу з ладу датчика положення дросельної заслінки, датчика масової витрати повітря або датчика детонації система переходить на резервний режим роботи, який дозволяє доїхати до місця ремонту.

Про перехід на резервний режим система інформує водія включенням лампи сигналізатора КМСУД на панелі приладів.

Робота двигуна в такому режимі не має негативного впливу на його стан, проте утруднюється пуск, погіршується прийомистість, підвищується витрата палива та токсичність газів, що відпрацювали.

Електронний блок керування двигуном

Інформація про налаштування системи керування та несправності зберігається в пам'яті блоку і може бути зчитана через діагностичний роз'єм.

При вимкненні акумулятора інформація про несправності стирається. Це не впливає на роботу двигуна надалі, але може призвести до тимчасового погіршення його експлуатаційних властивостей.

Блок управління МІКАС 5.4 виготовлений на базі мікропроцесора SАB80С517А фірми SIEMENS.

Програмне забезпечення зберігається в постійному запам'ятовуючому пристрої (ПЗУ, ROM) ємністю 32 Кбайт та оперативному запам'ятовуючому пристрої (03У).

На автомобілі з двигуном ЗМЗ-4062, випущені до травня 1997 р., встановлювали блоки керування МІКАС 5.4 201.3763.001, в яких встановлено мікросхему ПЗУ 201.001.

З серпня 1998 р. автомобілі комплектуються блоками МІКАС 5.4 201.3763.003, в яких встановлена мікросхема ПЗУ 201.003, що керує електровентилятором та компресором кондиціонера.

Блок управління діагностує ланцюги датчиків та виконавчих пристроїв, а також перевіряє справність власної схеми.

При виявленні несправності блок включає лампу сигналізатора КМСУЛ.

Система діагностики блоку керування має кілька режимів роботи.

Робочий режим

При включеному запаленні електронний блок керування постійно контролює більшість вхідних та вихідних сигналів.

Про несправності, що з'являються та зникають, блок інформує коротким (близько 0,5 с) включенням лампи сигналізатора. При цьому коди несправностей, що з'являються частіше одного разу на дві хвилини, заносяться на згадку про електронний блок.

Коди несправностей, які не з'являться протягом двох годин, будуть стерті з пам'яті.

Про несправність, яка постійно присутня в системі, інформує лампа сигналізатора, що постійно горить.

Режим виведення діагностичної інформації

В цьому режимі електронний блок за допомогою лампи сигналізатора відображає коди несправностей, зафіксовані та збережені в пам'яті.

Кожній несправності відповідає дво- або тризначний світловий код. Кожній цифрі коду відповідає серія коротких (0,5 с) спалахів лампи. Між серіями слідує пауза (близько 1,5 с).

Після того, як усі цифри одного коду передані (2 або 3 серії спалахів, залежно від того, дво- або тризначний код) слідує довга (близько 4 с) пауза.

Наприклад: несправність під кодом «131» буде передана в такій послідовності: одне коротке включення, коротка пауза, три короткі включення, коротка пауза, одне коротке включення, довга пауза.

Код кожної несправності повторюється тричі.

Режим роботи з діагностичним обладнанням

Для повнішої перевірки системи керування двигуном до діагностичного роз'єму підключають спеціальний тестер 08Т-2.

Таку роботу можуть провести тільки фахівці, які мають необхідне обладнання.

Режим видалення кодів несправностей

Коди несправностей стираються з пам'яті під час вимкнення акумулятора.