ЗИЛ-5301 көліктері 2001 жылдың шілдесіне дейін екі тізбекке бөлінген, екі тәуелсіз гидравликалық пневматикалық схемасы бар аралас пневматикалық-гидравликалық тежегіш жетегімен жабдықталған, 1-нұсқа (1а-сурет), ал қазіргі уақытта - 2-нұсқа (1б-сурет)

AMO ZIL автобустары екі тәуелсіз гидравликалық және пневматикалық тізбектері және ABS жүйесі бар біріктірілген пневматикалық-гидравликалық тежегіш жетегімен жабдықталған.

Клиенттердің өтініші бойынша ABS ZIL-5301 автомобильдеріне де орнатылған.

Шинаның тежегішінің жетек диаграммасы суретте көрсетілген. 2.

ЗИЛ-5301 автокөлігінің тежегіш жетегінің диаграммасы: а - 2001 жылдың шілдесіне дейін шығарылған автомобильдерге арналған опция; b - көпірлермен бөлінген контурлары бар опция (2001 жылдың шілдесінен бастап)

ЗИЛ-5301 автокөлігінің тежегіш жетегінің схемасы: а - 2001 жылдың шілдесіне дейін шығарылған автомобильдерге арналған опция; b - көпірлермен бөлінген контурлары бар опция (2001 жылдың шілдесінен бастап); 1 - компрессор; 2 - пневматикалық жетек қысымын реттегіш; 3 - ылғал-май бөлгіш; 4 - регенерациялау цилиндрі; 5.8, 12, 23, 24, 33 және 34 - реттеу шығыс клапандары; 6 - үштік қауіпсіздік клапаны; 7 компенсациялық цилиндр; 9 - бір сақтандыру клапаны; 10 - тұрақ тежегіш жүйесінің клапаны; 11 және 13 - ауа цилиндрлері; 14 – тұрақ тежегіш жүйесінің жетегіне арналған серіппелі энергия аккумуляторы; 15 - жылдам босату клапаны; 16 - қысымның пневмоэлектрлік төмендеуі сенсорлары; 17 - жұмыс тежеу ​​жүйесінің екі нүктелі манометрі; 18 - ауа цилиндрлерінен конденсатты төгуге арналған шүмектер; 21 - жұмыс тежеу ​​жүйесінің екі секциялы клапаны; 22 - тежегіш сигналдық қосқыштар; 25 - алдыңғы ось тежегішіне арналған гидравликалық цилиндрлері бар кронштейн; 26 - екі қуысты тежегіш камера; 27 - екі секциялы бас тежегіш цилиндр; 28 - сигналдық құрылғы; 29 - гидравликалық қысым реттегіші; 30 - артқы ось тежегішінің жұмыс гидравликалық цилиндрлері; 31 - алдыңғы осьтің негізгі тежегіш цилиндрі; 32- алдыңғы осьтік пневматикалық камера; 33 - пневматикалық жетек тежегіш күші реттегіші; 35 - артқы ось дөңгелектерінің пневматикалық камерасы; 36 – артқы ось дөңгелектерінің негізгі тежегіш цилиндрі.

Автобус пен ZIL-5301 автокөлігінің ABS бар тежегіш жетегінің диаграммасы

Автобус пен ЗИЛ-5301 автокөлігінің АБС тежегіш жетегінің схемасы: 1-компрессор;2-пневматикалық жетек қысымын реттегіш; 3 - ылғал-май бөлгіш; 4 - регенерациялау цилиндрі; 5, 15, 32, 33, 34, , 35, 36, 37, 38, 39 және 40 - реттеу шығыс клапандары; 6 - компенсациялық цилиндр; 7 - конденсатты ағызу шүмектері; 8 - үштік қауіпсіздік клапаны; 9 - бір сақтандыру клапаны; 10 - тұрақ тежегіш жүйесінің клапаны; 11 және 13 - ауа цилиндрлері; 12 - пневмоэлектрлік қысымның төмендеуі датчиктері; 14 - тұрақ тежегіш жүйесінің жетегіне арналған серіппелі энергия аккумуляторы; 16 - жұмыс тежеу ​​жүйесінің екі нүктелі манометрі; 17 - жұмыс тежеу ​​жүйесінің екі секциялы клапаны; 18 - тежеу ​​сигналының ажыратқыштары; 19 - алдыңғы ось тежегішіне арналған гидравликалық цилиндрлері бар кронштейн; 20 - алдыңғы осьтің негізгі тежегіш цилиндрі; 21 - алдыңғы осьтің пневматикалық камерасы; 22 - алдыңғы ось модуляторы; 23 - тежегіш күші реттегіші; 24 - артқы осьтің оң дөңгелегі модуляторы; 25 - артқы осьтің сол дөңгелегі модуляторы; 26 - артқы осьтің оң дөңгелегі пневматикалық камерасы; 27 - артқы осьтің оң дөңгелегі пневматикалық камерасы; 28 - артқы осьтің оң дөңгелегінің негізгі тежегіш цилиндрі; 29 - артқы осьтің сол дөңгелегінің негізгі тежегіш цилиндрі; 30 - артқы ось тежегішінің жұмыс гидравликалық цилиндрлері; 31 - жылдам босату клапаны