Регулювання натягу ременів приводу генератора та водяного насоса двигунів ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2

Потрібні інструменти та пристосування: ключ 13 та на 17, монтажна лопатка та пристосування для перевірки натягу приводних ременів, накидний ключ на 17

Зберігати ремені від попадання олії та палива, контролювати їх натяг і, якщо необхідно, регулювати його.

Особливо ретельно перевіряти натяг ременів у перші 50 годин роботи двигуна, оскільки в цей час відбувається їхня найбільша витяжка.

Натяг ременів повинен бути завжди нормальним, оскільки зайве та недостатнє натяг до передчасного виходу з ладу.

Як замінити та натягнути ремені приводу генератора та водяного насоса автомобіля КамазЯк замінити та натягнути ремені приводу генератора та водяного насоса автомобіля Камаз

Нормально натягнуті ремені при натисканні на середину гілки із зусиллям 40 Н (4 кгс) повинні прогинатися: ремінь водяного насоса - на 7-12 мм (рис. 1),

ремінь компресора - на 4-6 мм на короткій гілки (рис. 2),

Як замінити та натягнути ремені приводу генератора та водяного насоса автомобіля Камаз

ремені приводу генератора - на 10-15 мм (рис. 3).

Якщо ремені прогинаються більше або менше зазначеного, відрегулювати їх натяг. Перевірку натягу ременів рекомендується проводити за допомогою пристрою типу КІ-8920.

Натяг ременя водяного насоса регулювати прокладками.

Як замінити та натягнути ремені приводу генератора та водяного насосу автомобіля Камаз

Для натягу ременя відвернути гайки кріплення боковини шківа і зняти одну-дві регулювальні прокладки (рис. 4). Прокладки поставити на зовнішню сторону боковини і послідовно, у кілька прийомів, загорнути гайки, провертаючи шків після підтяжки кожної гайки.

Потім перевірити правильність натягу ременя.

При заміні старого ременя новим усі прокладки поставити між ступицею та знімною боковиною шківа та відрегулювати натяг ременя, як зазначено вище.

Натяг ременя компресора регулювати натяжним пристроєм.

Як замінити та натягнути ремені приводу генератора та водяного насосу автомобіля КамазЯк замінити та натягнути ремені приводу генератора та водяного насоса автомобіля Камаз

Перед регулюванням відвернути контргайку на один оборот, гайку кріплення осі шківа натяжного пристрою (мал. 5) на половину обороту,

Гайку болта-натягувача (рис. 6) на два оберти.

Як замінити та натягнути ремені приводу генератора та водяного насоса автомобіля Камаз

Обертаючи болт-натяжник (мал. 7), відрегулювати натяг ременя.

Після регулювання затягнути гайку та контргайку кріплення осі моментом 120-150 Нм (12-15 кгс-м) та гайку болта-натягувача моментом 10-20 Нм (1-2 кгс-м).

При більшому моменті затягування буде порушено регулювання через переміщення осі шківа.

Натяг ременів генератора регулювати переміщенням генератора щодо осі його кріплення.

Перед регулюванням послабити затягування болтів кріплення генератора, гайку кріплення планки генератора та болт кріплення генератора до планки.

Після регулювання надійно закріпити генератор.

При збільшеній витяжці або обриві хоча б одного з ременів приводу генератора замінити комплектом обидва ремені для забезпечення рівномірного навантаження на них.

Регулювання та натяг ременів приводів генератора та водяного насоса двигунів КАМАЗ-740 .11-240, -740.13-260, -740.14-300

Зняття ременів

Регулювання та натяг ременів приводів генератора та водяного насоса двигунів КАМАЗ-740.11-240, -740.13-260, -740.14-300

За допомогою ключа на 17 і накидного ключа на 17, послаблюємо гайки кріплення передньої та задньої опор генератора

Послаблюємо болт 1 (рис.) кріплення планки та болт 2 кріплення планки до генератора

Повернувши генератор вниз, знімаємо ремені зі шківів 3, 5 та 6

Установка ременів

Встановлюємо ремені в струмки шківів 3, 5 та 6

Переміщуючи генератор вгору, за допомогою монтажної лопатки, затягуємо болти 1, 2 кріплення планки генератора

Правильно натягнутий ремінь, при натисканні на середину найбільшої гілки із зусиллям 39,2 Н (4 кгс) повинен мати прогин 15-22 мм.

Затягуємо гайки кріплення передньої та задньої опор генератора.

Регулювання та натяг ременів приводів генератора та водяного насосу двигунів КАМАЗ-740.30-260 (740.30-3902001РЕ)

 Регулировка и натяжение ремней приводов генератора и водяного насоса двигателей КАМАЗ-740.30-260 (740.30-3902001РЭ)

Регулювання натягу поліклінового ременя для двигунів з розташуванням вентилятора вище осі колінчастого валу показано на малюнку 9

Натяг ременя приводу гідромуфти 11 регулюється переміщенням натяжного ролика 6

Натяг ременя 10 приводу генератора та водяного насоса виконується наступним чином:

 • - послаблюємо гайку 9 кріплення генератора;
 • - послаблюємо болти 7 та 8, кріплення планки генератора;
 • - Перемістивши генератор, натягуємо ремінь;
 • - затягуємо гайку 9, болти 7 та 8

Після регулювання перевіряємо натяг:

 • - правильно натягнутий ремінь при натисканні на середину найбільшої гілки зусиллям 44,1±5 Н (4,5±0,5 кгс) повинен мати прогин – 6-10 мм.

При додатку зусилля F = (44,1±5)Н ((4,5±0,5)кгс) на середину гілки АБ ременя величина прогину L має бути 6-10 мм (рисунок 9)

Регулювання та натяг ременів приводів генератора та водяного насосу двигунів КАМАЗ-740.30-260 автобусної комплектації

Регулировка и натяжение ремней приводов генератора и водяного насоса двигателей КАМАЗ-740.30-260 автобусной комплектации

Регулювання проводиться за допомогою зміни положення генератора 1 (рис. 10) наступної послідовності:

 • - послаблюємо болти 9, 13, стопорну гайку 10 і гайку 12;
 • - переміщуємо генератор 1 за допомогою натяжного болта 11;
 • - затягуємо болт 9, 13, гайку стопорну 10 та гайку 12

Після регулювання перевіряємо натяг:

 • - правильно натягнутий ремінь при натисканні на середину найбільшої гілки зусиллям 44,1±5 Н (4,5±0,5 кгс) повинен мати прогин – 6-10 мм

Регулювання та натяг ременів приводів генератора та водяного насосу двигунів КАМАЗ-740.50-360, -740.51-320

Регулировка и натяжение ремней приводов генератора и водяного насоса двигателей КАМАЗ-740.50-360, -740.51-320

Регулювання натягу поліклінового ременя 2 (рисунок 11) приводу генератора та водяного насоса для двигунів з розташуванням вентилятора по осі колінчастого валу виконуємо наступним чином:

Регулювання натягу поліклінового ремня 2 (рисунок 11) приводу генератора та водяного насоса для двигунів з розташуванням вентилятора по осі колінчастого валу виконуємо наступним чином:

 • - послаблюємо болт 11 кріплення задньої лапи генератора, гайку 10 кріплення передньої лапі генератора, болт 8 кріплення планки генератора, болт 5 кріплення натяжного болта;
 • - переміщенням гайки 6 забезпечуємо необхідний натяг ремня та гайкою 7 фіксуємо положення генератора;
 • - затягуємо болті 5, 8 та 11 та затягуємо гайку 10

Після регулювання перевіряємо натяг:

 • - правильно натягнутий ремінь 2 при натисканні на середину найбільшої гілки зусиллям 44,1±5 Н (4,5±0,5 кгс) повинен мати прогин – 6-10 мм