Регулювання натягу ременів приводу генератора та водяного насоса двигунів ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2

Потрібні інструменти та пристрої: ключ 13 та на 17, монтажна лопатка та пристрій для перевірки натягу приводних ременів, накидний ключ на 17

Зберігати ремені від попадання олії та палива, контролювати їх натяг і, якщо необхідно, регулювати його.

Особливо ретельно перевіряти натяг ременів у перші 50 годин роботи двигуна, оскільки в цей час відбувається їхня найбільша витяжка.

Натяг ременів повинен бути завжди нормальним, оскільки зайвий та недостатній натяг до передчасного виходу з ладу.

Перевірка натягу ременя водяного насоса
Перевірка натягу ременя приводу компресора

Нормально натягнуті ремені при натисканні на середину гілки із зусиллям 40 Н (4 кгс) повинні прогинатися: ремінь водяного насоса - на 7-12 мм (рис. 1), ремінь компресора - на 4-6 мм на короткій гілки (рис 2), ремені приводу генератора - на 10-15 мм (рис. 3).

Перевірка натягу ременя приводу генератора

Якщо ремені прогинаються більше або менше зазначеного, відрегулювати їх натяг.

Перевірку натягу ременів рекомендується проводити за допомогою пристрою типу КІ-8920.

Натяг ременя водяного насоса регулювати прокладками.

Зняття регулювальних прокладок

Для натягу ременя відвернути гайки кріплення боковини шківа і зняти одну-дві регулювальні прокладки (рис. 4).

Прокладки поставити на зовнішній бік боковини і послідовно, за кілька прийомів, загорнути гайки, провертаючи шків після підтяжки кожної гайки.

Потім перевірити правильність натягу ременя.

При заміні старого ременя новим усі прокладки поставити між маточиною та знімною боковиною шківа та відрегулювати натяг ременя, як зазначено вище.

Отвернення гайки кріплення осі шківа

Натяг ременя компресора регулювати натяжним пристроєм.

Відвертання гайки болта натягувача

Перед регулюванням відвернути контргайку на один оборот, гайку кріплення осі шківа натяжного пристрою (рис. 5) на половину обороту, гайку болта-натягувача (рис. 6) на два обороти.

Обертання болта натягувача

Обертаючи болт-натяжник (мал. 7), відрегулювати натяг ременя.

Після регулювання затягнути гайку та контргайку кріплення осі моментом 120-150 Нм (12-15 кгс-м) та гайку болта-натягувача моментом 10-20 Нм (1-2 кгс-м).

При більшому моменті затягування буде порушено регулювання через переміщення осі шківа.

Натяг ременів генератора регулювати переміщенням генератора щодо осі його кріплення.

Перед регулюванням послабити затягування болтів кріплення генератора, гайку кріплення планки генератора та болт кріплення генератора до планки.

Після регулювання надійно закріпити генератор.

При збільшеній витяжці або обриві хоча б одного з ременів приводу генератора замінити комплектом обидва ремені для забезпечення рівномірного навантаження на них.

Регулювання та натяг ременів приводів генератора та водяного насоса двигунів КАМАЗ-740.11-240, -740.13-260, -740.14-300

Зняття ременів

Схема перевірки натягу ременів приводу генератора та водяного насоса: 1 - болт; 2 - болт кріплення планки; 3 - шків генератора; 4 – ремені приводу; 5 - шків водяного насоса; 6 - шків гідромуфти

За допомогою ключа на 17 та накидного ключа на 17, послаблюємо гайки кріплення передньої та задньої опор генератора

Послаблюємо болт 1 (рис.) кріплення планки та болт 2 кріплення планки до генератора

Повернувши генератор вниз, знімаємо ремені зі шківів 3, 5 та 6

Встановлення ременів

Встановлюємо ремені в струмки шківів 3, 5 та 6

Переміщуючи генератор вгору, за допомогою монтажної лопатки, затягуємо болти 1, 2 кріплення планки генератора

Правильно натягнутий ремінь, при натисканні на середину найбільшої гілки із зусиллям 39,2 Н (4 кгс), повинен мати прогин 15-22 мм

Затягуємо гайки кріплення передньої та задньої опор генератора.

Регулювання та натяг ременів приводів генератора та водяного насоса двигунів КАМАЗ-740.30-260 (740.30-3902001РЕ)

Схема перевірки натягу ременів для двигунів з гідромуфтою: 1 - планка генератора; 2 - шків генератора; 3 - шків гідромуфти; 4 - шків водяного насоса; 5 - шків колінчастого валу; 6 – ролик натяжного пристрою; 7, 8 – болти кріплення планки генератора; 9 – гайка кріплення генератора; 10 - ремінь приводу генератора та водяного насоса; 11 - ремінь приводу гідромуфти

Регулювання натягу поліклінового ременя для двигунів з розташуванням вентилятора вище осі колінчастого валу показано на малюнку 9

Натяг ременя приводу гідромуфти 11 регулюється переміщенням натяжного ролика 6

Натяг ременя 10 приводу генератора та водяного насоса виконується таким чином:

 • - послаблюємо гайку 9 кріплення генератора;
 • - послаблюємо болти 7 та 8, кріплення планки генератора;
 • - перемістивши генератор, натягуємо ремінь;
 • - затягуємо гайку 9, болти 7 та 8

Після регулювання перевіряємо натяг:

 • - правильно натягнутий ремінь при натисканні на середину найбільшої гілки зусиллям 44,1±5 Н (4,5±0,5 кгс) повинен мати прогин – 6-10 мм.

При додатку зусилля F = (44,1±5) Н ((4,5±0,5)кгс) на середину гілки "А-Б" ременя величина прогину "L" повинна бути 6-10 мм (рисунок 9)

Регулювання та натяг ременів приводів генератора та водяного насоса двигунів КАМАЗ-740.30-260 автобусної комплектації

Вигляд спереду двигуна 740-30-260 (автобусної комплектації): 1 - генератор; 2 – турбокомпресор; 3 - напрямний ролик; 4 - масловказівник; 5 - шків водяного насоса; 6 - патрубок маслозаливної; 7 - ремінь поліклінової; 8 - шків колінчастого валу; 9, 13 – болти; 10, 12 – гайки; 11 - болт натяжний

Регулювання проводиться за допомогою зміни положення генератора 1 (рис. 10) у наступній послідовності:

 • - послаблюємо болти 9, 13, стопорну гайку 10 і гайку 12;
 • - переміщаємо генератор 1 за допомогою натяжного болта 11;
 • - затягуємо болт 9, 13, стопорну гайку 10 і гайку 12

Після регулювання перевіряємо натяг:

 • - правильно натягнутий ремінь при натисканні на середину найбільшої гілки зусиллям 44,1±5 Н (4,5±0,5 кгс) повинен мати прогин – 6-10 мм

Регулювання та натяг ременів приводів генератора та водяного насоса двигунів КАМАЗ-740.50-360, -740.51-320

Схема натягу ременів приводів з розташуванням вентилятора по осі колінчастого валу: 1 - шків водяного насоса; 2 - ремінь поліклінової; 3 - шків колінчастого валу; 4 – натяжний ролик; 5, 8, 11 – болти; 6, 7, 10 – гайки; 9 - шків генератора

Регулювання натягу поліклінового ременя 2 (рисунок 11) приводу генератора та водяного насоса для двигунів з розташуванням вентилятора по осі колінчастого валу виконуємо наступним чином:

 • - послаблюємо болт 11 кріплення задньої лапи генератора, гайку 10 кріплення передньої лапи генератора, болт 8 кріплення планки генератора, болт 5 кріплення натяжного болта;
 • - переміщенням гайки 6 забезпечуємо необхідний натяг ременя та гайкою 7 фіксуємо положення генератора;
 • - затягуємо болти 5, 8 та 11 та затягуємо гайку 10

Після регулювання перевіряємо натяг:

 • - правильно натягнутий ремінь 2 при натисканні на середину найбільшої гілки зусиллям 44,1±5 Н (4,5±0,5 кгс) повинен мати прогин – 6-10 мм