Очистити днища поршнів та канавки для поршневих кілець від нагару

Поршні в циліндри блоку повинні встановлюватися в групу, відповідно до таблиці

Поршні по зовнішньому діаметру спідниці та циліндри за внутрішнім діаметром сортуються на три розмірні групи та маркуються літерами - A, B, C.

Літера, що позначає розмірну групу діаметра циліндра, наноситься фарбою на зовнішній поверхні блоку циліндрів праворуч, проти кожного циліндра.

Розмірні групи діаметрів циліндрів визначаються при виготовленні блоку циліндрів.

При ремонті двигуна, що був в експлуатації і має знос циліндрів, необхідно провести повторні виміри діаметрів циліндрів і визначити їх групу.

Виміри діаметрів циліндрів проводити при температурі плюс 20±3˚C.

Маркування поршня та шатуна ЗМЗ-405

Поршні маркуються літерами на дно (Малюнок 1).

Найбільший діаметр спідниці поршня розташований у площині перпендикулярної осі поршневого пальця на відстані 47,5 мм від днища поршня.

Заміри діаметрів спідниці поршнів проводити при температурі поршнів плюс 20 ± 3 °С.

Пальці за зовнішнім діаметром, шатуни та поршні діаметром отвору під палець сортуються на чотири розмірні групи, які маркуються фарбою або римськими цифрами (Таблиця 1).

Розмірна група отвору шатуна під палець маркується фарбою на стрижні в зоні поршневої головки.

Група отвору поршня позначається римськими цифрами, вибитими на його днищі (Малюнок 1), а пальця - римськими цифрами, вибитими на торці.

Шатун має бути зібраний з пальцем однієї розмірної групи.

При перевищенні непаралельності осей отворів поршневої та кривошипної головок максимально допустимої величини шатун деформований та підлягає заміні.

У разі зносу отвору втулки шатуна під палець більш допустимого необхідно замінити втулку, проточити у втулці під масляний канал і обробити отвір втулки під палець.

Перед встановленням нової втулки заміряти діаметр посадкового отвору шатуна — при зносі отвору більш допустимого шатуна бракувати.

Заміри поршнів, пальців та шатунів проводити при температурі 20±3 °С.

Шатуни по масі сортуються на три групи та маркуються фарбою на кришці шатуна (Малюнок 1). Колір маркування:

— білий — відповідає масі шатуна 900...905 г;

— зелений — 895...900 г;

— жовтий — 890...895

Розмірні групи поршнів та циліндрів блоку

Ремонтне

збільшення

Позначення

групи

діаметр, мм

Поршня (спідниця)

Циліндра

А

В

С

95,488 - 95,500

95,500 - 95,512

95,512 - 95,524

95,536 - 95,548

95,548 - 95,560

95,560 - 95,572

0,25

0,5

AI

BI

CI

AII

BII

CII

95,738 - 95,750

95,750 - 95,762

95,762 - 95,774

95,988 - 96,000

96,000 - 96,012

96,012 - 96,024

95,786 - 95,798

95,798 - 95,810

95,810 - 95,822

96,036 - 96,048

96,048 - 96,060

96,060 - 96,072

Розмірні групи пальців, поршнів та шатунів

діаметр, мм

Маркування

Пальця

Отвори

Шатуна

Поршня

і пальця

У бобишці

поршня

У втулці

шатуна

21,9935-21,9960

21,9910-21,9935

21,9885-21,9910

21,9860-21,9885

21,9975-22,0000

21,9950-21,9975

21,9925-21,9950

21,9900-21,9925

22,0045-22,0070

22,0020-22,0045

21,9995-22,0020

21,9970-21,9995

білий

зелений

жовтий

червоний

I

II

III

IV

Для установки на двигун слід брати шатуни однієї групи по масі.

Поршні маси не сортуються.

Перевірити різницю мас підібраних комплектів поршень, палець, шатун та кільця, яка не повинна перевищувати 10 г.

Визначення маси головок шатунів за допомогою вагів

При більшій різниці мас комплектів з метою виключення підвищених вібрацій двигуна слід вирівняти масу комплектів, для цього зняти метал у шатунів більш важких комплектів з вагових бобишок поршневої або кривошипної головок, залежно від маси головок, до розміру, не меншого за вказаний на малюнку. 2.

Допустимі розміри вагових бобишок головок шатуна

При видаленні матеріалу маса головок шатуна не повинна виходити з таких меж: поршневий (m1) —211...217 г, кривошипний (m2) — 679 ...688 р.

Змастити поршневий палець маслом, що застосовується на двигуні, і вставити в отвори поршня та шатуна.

Шатуни та поршні при збиранні з поршневим пальцем повинні бути зорієнтовані таким чином: напис FRONT (перед), розташований на зовнішній стороні бобишки під палець і виступ А » на кривошипній головці шатуна повинні бути спрямовані в один бік.

Кришка шатуна на шатун повинна бути встановлена ​​так, щоб уступ «Б» на кришці шатуна та виступ «А» на кривошипній головці або вибиті на бічній поверхні кришки та кривошипній головки номери циліндрів або пази під вкладки розташовувалися з одного боку (Малюнок 1).

Кільця, призначені для встановлення в циліндри номінального діаметра, маркуються жовтою фарбою на верхньому компресійному кільці.

Для встановлення в циліндри першого ремонтного розміру – блакитного, другого ремонтного розміру – зеленого.

Підбір поршневих кілець до циліндра

Тепловий зазор, заміряний у стиках, поміщених у циліндр (Малюнок 4), для нових кілець має бути:

— 0,25...0,45 мм у верхнього компресійного кільця;

— 0,45...0,65 у нижнього компресійного кільця;

— 0,30...0,55 мм у коробчастого маслознімного кільця.

Для зношених кілець допускається максимальний розмір у замку не більше 1,5 мм.

Кільця для заміру теплового зазору в замку поміщати у верхню незношену частину циліндра (від верхньої кромки циліндра до місця розташування першого компресійного кільця при знаходженні поршня у ВМТ) або у виправлення аналогічного діаметра.

Поверхню циліндра попередньо очистити від нагару.

Встановлення поршневих кілець із меншим тепловим зазором у стику призведе до сходження стику кільця під час роботи двигуна та надира циліндра.

Встановлення зношених кілець з великим зазором призведе до зниження тиску такту стиснення та підвищеного чаду олії.

Перевірка бічного зазору між поршневим кільцем і канавкою поршня

Перевірити бічний зазор між кільцями та стінкою поршневої канавки (Малюнок 5). Перевірити коло поршня в кількох точках.

Величина бічного зазору має бути для нових кілець і поршнів 0,045...0,090 мм. Для зношених кілець та поршнів допускається максимальний зазор не більше 0,15 мм.

Великий зазор призведе до збільшення чаду олії за рахунок «насосної» дії кілець.

Встановлення поршневих кілець на поршень

Вдягнути за допомогою пристосування (Малюнок 6) поршневі кільця на поршень. Нижнє компресійне кільце встановлювати написом "ТОР" (верх) на торці у бік днища поршня. Кільця у канавках мають вільно переміщатися.

Вставити поршня в циліндри таким чином:

— зорієнтувати шатунно-поршневу групу таким чином, щоб напис «FRONT» (перед) на бобишці поршня був звернений у бік переду блоку циліндрів,

— протерти серветкою ліжка шатунів та їх кришок, протерти та вставити в них вкладиші,

— повернути колінчастий вал так, щоб кривошипи першого та четвертого циліндрів зайняли положення, що відповідає НМТ;

— змастити вкладиші, поршень, шатунну шийку валу та перший циліндр чистою олією для двигуна;

— розвести замки кілець на кут 120° (орієнтовно) один до одного, при цьому стик пружинного розширювача повинен бути розміщений навпроти замка коробки олійного кільця до встановлення кільця на поршень.

Рекомендується не розташовувати замки кілець у площині перпендикулярної осі пальця;

Установка поршня з кільцями в циліндр

— надягти на болти шатунів запобіжні наконечники, за допомогою спеціальної оправки з внутрішньою конусною поверхнею стиснути кільця та вставити поршень у циліндр (Малюнок 7).

Перед установкою поршня слід ще раз переконатися, що номери, вибиті на шатуні та його кришці, відповідають порядковому номеру циліндра, перевірити правильність положення поршня та шатуна в циліндрі.

Підтягнути шатун за кривошипну головку до шатунної шийки, зняти з болтів латунні наконечники, надіти кришку шатуна.

Кришку шатуна слід ставити так, щоб номери, вибиті на кришці та шатуні, або пази під вкладки були з одного боку.

Загорнути гайки динамометричним ключем моментом 68...75 Нм (6,8...7,5 кгсм).

У такому ж порядку вставити поршень четвертого циліндра.

Повернути колінчастий вал на 180˚ і вставити поршні другого та третього циліндрів.

Повернути кілька разів колінчастий вал, який повинен легко обертатися від невеликого зусилля.