Дөңгелектің бұрыштық жылдамдығы сенсоры және ZIL-5301 ABS электрондық блогы

Дөңгелектің жылдамдығы сенсорлары доңғалақ жылдамдығын анықтауға және ABS электрондық блогына сигнал жіберуге арналған

Сенсорлар мен қоздырғыштарды орнату 1-суретте көрсетілген.

ZIL-5301 ABS жылдамдық сенсорын орнату

Электрондық блок ABS басқаруға арналған және кабинаның ішіне аспаптар тақтасының сол жағындағы ішкі бақылау тақтасында орнатылған.

Электрондық қораптың жоғарғы көрінісі күріште көрсетілген. 2.

ABS сенсоры ZIL-5301

Сенсор және электрондық басқару блогы күрделі, бөлшектелмеген құрылғылар және оларды жөндеу мүмкін емес. Егер олар сәтсіз болса, оларды жинақ ретінде ауыстыру қажет.

ABS ZIL-5301

Сенсордың орналасуы күріште көрсетілген. 3.

ABS құрылғыларын қосуға арналған электр схемасы күріште көрсетілген. 4

ABS ZIL-5301 үшін қосылу диаграммасы

4-сурет. ABS

қосымша электр жабдықтарының схемасы