1-суретте D-245E3 қозғалтқышын басқару диаграммасы көрсетілген.

Сызбаға түсініктемелер 2, 3, 4-суреттерде көрсетілген.

схема түсіндірмесі

сур. 2

схема түсіндірмесі

сур. 3

Схема түсіндірмесі

Cурет. 4