Қозғалтқышты құрастыру кезінде, сондай-ақ дистрибьютор мен дистрибьютор жетегі ажыратылған қозғалтқыштарда тұтануды орнату келесі ретпен орындалуы керек:

  • 1. Бірінші цилиндрдің поршенін иінді білік шкивіндегі тесік максималды жылдамдықты шектегіш сенсорында орналасқан тұтану күйінің индикаторындағы TDC белгісімен тураланғанша иінді білікті бұру арқылы қысу жүрісінің жоғарғы өлі нүктесіне орнатыңыз (Cурет 1, а )
Отты орнату: 1 - тұтануды орнату индикаторы; 2 - иінді біліктің шкиві
  • 2. Дистрибьютор жетек білігінің жинағындағы ойықты (2-сурет) дистрибьютор жетек корпусының жоғарғы фланеціндегі белгіге параллель болатындай етіп орналастырыңыз.
  • 3. Бұл күйде дистрибьютор дискісін блоктық розеткаға салу қажет және бұл әрекетті бастамас бұрын жетек корпусының төменгі фланеціндегі саңылауларды дистрибьютор корпусын бекітетін болттарға арналған бұрандалы тесіктердің дәл үстіне қою керек. блокқа.
Оталдыру дистрибьюторының жетегін орнату: 1 - дистрибьютор жетек білігінде ойық; 2 - корпустың төменгі фланеці; 3 - жоғарғы фланецтегі белгі; 4 - корпустың жоғарғы фланеці

Дистрибьютор жетегі орнына қойылғаннан кейін жетек білігінің ойық осі мен дистрибьютор корпусының жоғарғы фланеціндегі саңылауларды қосатын ось арасындағы бұрыш 15° шегінде болуы керек.

Егер бұрыш үлкенірек болса, жетекші беріліс таратқыш білігінің берілісіне қатысты бұрышты белгіленген шектерде сақтай отырып, бір тіске реттелуі керек; бұл жағдайда жетек білігінің ойығы қозғалтқыштың алдыңғы жағына қарай ығысуы керек.

Егер бұл жағдайда жетек корпусын оның төменгі фланеці мен блоктағы фланец арасындағы саңылау жойылмайынша отырғызу мүмкін болмаса (бұл дистрибьютор жетек білігінің шұңқыры мен май сорғы білігінің ойығы арасындағы сәйкессіздікті көрсетеді) , дистрибьютор жетек корпусына бір уақытта жеңіл қысыммен қозғалтқыштың иінді білігін екі айналымға бұру қажет.

  • 4. Қозғалтқыштың иінді білігін тұтану уақытын орнату бұрышының мәніне бұраңыз; ол үшін қозғалтқыштың иінді білігін іске қосу тұтқасымен айналдыра отырып, екінші айналымның соңында иінді білік шкивіндегі тесікті тұтану уақытының индикаторындағы 9 белгісімен туралаңыз (1-сурет, б).
  • 5. Пластинаны дистрибьюторға бекітетін болтты босатыңыз және дистрибьюторды октан түзеткіш жоғары бағытталған етіп дистрибьютор жетек ұясына салыңыз.

Бұл жағдайда ротор электроды дистрибьютор қақпағындағы бірінші цилиндрдің терминалына қарсы орналасады.

Отты қосыңыз және оталдыру катушкасынан шығатын орталық сымның ұшы мен жердің арасында ұшқын пайда болғанша дистрибьютор корпусын сағат тіліне қарсы бұраңыз (сымның ұшы мен жер арасындағы саңылау 2-3 мм болуы керек ).

  • 6. Дистрибьютор корпусының осы күйінде пластинаны дистрибьюторға бекітетін болтты қатайтыңыз.

Дистрибьютор қақпағындағы сымдардың цилиндрлердегі (1—5—4—2—6—3—7—8) күйдіру тәртібіне сәйкес дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

Отты орнатпас бұрын, сөндіргіштің контактілері арасындағы алшақтықты тексеріп, қажет болған жағдайда реттеңіз, сонымен қатар октанды түзеткіштің үстіңгі тақтайшасының көрсеткіш көрсеткісін төменгі тақтадағы 0 белгісімен туралаңыз.

Дистрибьютор реттеу және жөндеу үшін шығарылған, бірақ дистрибьютор жетегі алынбаған қозғалтқыштарда тұтануды орнату тармақтарда берілген нұсқауларға сәйкес орындалуы керек. 3—6.

Дистрибьюторы да, жетегі де алынбаған қозғалтқыштарда тұтануды орнату тармақтарда берілген нұсқауларға сәйкес жүзеге асырылады. 3, 5 және 6, 5-тармақта көрсетілген операция алдында пластинаны дистрибьюторға бекітетін болтты сәл бұрап алыңыз.

Қолданылатын бензин түріне сәйкес қозғалтқыштағы тұтану параметрі дистрибьютордың үстіңгі тақтайшасындағы шкаланың көмегімен (октанды түзеткіш шкаласы) көлік құралын жүкпен сынау арқылы келесідей жарылыс болғанша анықталуы керек:

  • 1. Қозғалтқышты қыздырыңыз және 30 км/сағ тұрақты жылдамдықпен тікелей беріліспен жолдың тегіс бөлігін бойлай жүріңіз.
  • 2. Дроссель педальын аяғына дейін күрт басып, жылдамдық 60 км/сағ дейін көтерілгенше оны осы күйде ұстаңыз; бұл жағдайда қозғалтқышты тыңдау керек.
  • 3. 2-тармақта көрсетілген қозғалтқыштың жұмыс режимінде күшті жарылыс болған жағдайда, октанды түзеткіш гайкаларды айналдыру арқылы үстіңгі тақтайшаның көрсеткіш көрсеткісін жылжытыңыз масштабты “─” белгісіне қарай жылжытыңыз.
  • 4. 2-тармақта көрсетілген қозғалтқыштың жұмыс режимінде детонация толық болмаса, октанды түзеткіш гайкаларды айналдыру арқылы жоғарғы тақтаның көрсеткісін шкала бойымен «+» белгіленген жағына жылжытыңыз.

Егер тұтану дұрыс орнатылған болса, көлік жылдамдағанда, 40-45 км/сағ жылдамдықпен жоғалып кететін шамалы детонация естіледі.

Select your language