ЗИЛ-131 автокөлігінің муфтасы бір дискілі, құрғақ, шойын корпусында орнатылған 8

Ілінісу корпусы 9 иінді біліктің 1 маховикіне 2 сегіз орталықтандыру (арнайы) болттармен 23 бекітілген

Іліністің қысымы ілініс корпусы 9 мен қысым тақтасы 3 арасында орнатылған он алты серіппе 7 арқылы жасалады.

Жылу оқшаулағыш сақиналар 10 қысым тақтасының жағындағы серіппелердің астына орналастырылған.

Муфта: 1 - иінді білік; 2 - маховик; 3 қысымды диск; 4 - серіппелі пластина; 5 - серіппелі пластина втулкасы; 6 - пластинаны бекітетін болт; 7 - қысым серіппесі; 8 - муфтаның корпусы; 9 - кордондық қаптама; 10 - қысымды серіппенің жылу оқшаулағыш шайбасы; 11 - іліністі босату мойынтірегі; 12 - мойынтіректердің муфтасы; 13 - іліністі босату серіппесі; 14 байланыстырушы бағыттағыш; 15 - іліністі босату шанышқысы; 16 - іліністі босату тетігі; 17 - шанышқыны реттейтін гайка; 1c - шанышқы; 19 - реттеу гайкасының тірек пластмассасы; 20 - саусақтар; 21 - ілініс корпусының қақпағы; 22 - инелі роликтер; 23 - ілініс корпусын маховикке бекітетін болт; 24 - тығыны бар тығын; 25 - май жинағыштың қалқаны; 26 - ілінісумен басқарылатын диск; 27 - аша; 28 - тығыздағыш; 29 - қалқан; 30 - беріліс қорабының кіріс білігі; 31 - беріліс қорабының кіріс білігінің алдыңғы мойынтіректері; 32 - майлағыш

Айналмалы моментті ілінісу корпусынан 9 жетекші дискіге беру қысым дискі 3 арқылы төрт жұп серіппелі пластиналар 4 арқылы жүзеге асырылады.

Плиталар қысым тақтасы мен ілінісу корпусы арасында айналмалы және радиалды бағытта қатаң байланыс жасайды, сонымен бірге қысым тақтасының иілгіштігінің арқасында ілінісу корпусына қатысты осьтік бағытта қозғалуына мүмкіндік береді, бұл ілінісуді ажырату және қосу үшін қажет.

Плиталар бір жағынан корпусқа, ал екінші жағынан арнайы төлкелер 5 және болттар 6 арқылы қысым тақтасына бекітіледі.

Коммутация құрылғысы саусақтармен 20 қысым тақтасына және айырмен 18 жалғанған төрт рычагтан 16 тұрады.

Инелі роликтер 22 саусақтардың 20 және иінтіректің 16 арасына орналастырылған. Корпустағы иінтіректер үшін тірек нүктелері шанышқылардың бұрандалы ұштарына бұралған реттегіш гайкалар 17 болып табылады.

Жаңғақтар ілінісу корпусына серпімді пластиналар 19 арқылы басылады, олардың әрқайсысы корпусқа екі болтпен бекітілген.

Муфтамен басқарылатын диск: 1 - ілінісумен басқарылатын диск; 2 - діріл сөндіргіш серіппе

Плиталардың икемділігі 19 және гайкалардың корпуспен жанасатын сфералық тірек беті ілінісуді ажырату және қосу кезінде айырларға 18 шағын тербеліс қозғалыстарын жасауға мүмкіндік береді.

Ілініс шығару рычагтарының 16 жағдайы реттеуден кейін бұрап шығарылатын гайкалар 17 арқылы реттеледі. Бұл тұтқалар көлік жұмысы кезінде реттелмейді.

Жетектегі ілініс дискісі болаттан жасалған, үйкеліс төсемдері бар және үйкеліс түріндегі бұралмалы діріл сөндіргіші (болаттың болаттағы құрғақ үйкелісімен) бар.

Серпімді амортизатордың муфтасы шеңбер бойымен біркелкі орналасқан сегіз серіппеден 2 тұрады (Cурет 2).

Әр серіппе екі тіреуіш пластинамен 3 бірге жетектегі дискіде 1 және демпфер дискілерде 5 тесілген тесіктерге орналастырылған.

Тірек тақтайша 3 оны басқарылатын дискінің саңылауларында ұстайтын төрт бүйір проекциясы және серіппе ортасында орналасқан фланеці бар тесік бар.

Жетектегі дискінің хабы 6 оған екі жағынан тойтарылған амортизаторлар дискілерімен және май дефлекторларымен 4 бірге жетекші дискіге қатысты екі бағытта да белгілі бір бұрышта айналуы мүмкін; бұл жағдайда серіппелер қысылады.

Бұралудың максималды бұрышы катушкалар жанасуына дейін серіппелердің толық қысылуымен анықталады. Жетекші диск 1 хаб фланецінің 6 сыртқы диаметрі бойымен центрленген.

Жетектегі диск теңдестірілген. Теңестіру басқарылатын дискіге теңгерімдеу тақталарын орнату арқылы жүзеге асырылады 10 рұқсат етілген теңгерімсіздік 25 гсм.

Муфтаны ажырату үшін көлік жақтауының сол жақ бөлігіне орнатылған кронштейнге орнатылған педальды пайдаланыңыз.

Педалдың төменгі шеті реттелетін өзек 5 (3-сурет) арқылы іліністі босату шанышқысының 3 рычагына қосылған.

Педаль қозғалысы кабинаның еденіндегі аялдамамен шектеледі. Ілініс шығару шанышқысы 15 (1-суретті қараңыз) мойынтірек 11 орнатылған муфтаны 12 жылжытады.

Мойынтірек иінтіректің ұштарын 16 басып, муфтаны ажыратады.

Ілініс босату мойынтірегі 11 мойынтіректерді өндірушіден жеткізілетін майлаудың тұрақты қорына ие және пайдалану және жөндеу кезінде майланбайды.

Қажет болса, бұл подшипникті ауыстырыңыз Жаңа көрінеді.

Ілініс корпусының қақпағының 21 төменгі жағында май жинағыш қақпағы 25 және ілініс корпусына түсетін майды беріліс қорабынан ағызуға арналған тығыны бар тығын 24 бар.

Муфта көлік құралына терең өтпелерден өтуге бейімделген.

Іліністің өту алдында тығындау үшін 24 штепсельдік тығынды қалыпты жұмыс кезінде алдыңғы осьтің беріліс қорабының жетекті доңғалақ мойынтіректерінің қақпағына бұрап тұратын соқыр тығынмен ауыстыру керек.

Муфтаның корпусы 8 мен ілініс корпусының қақпағы 21 арасында тығыздағыш тығыздағыш 28 орнатылған; тығыздағыш тығыздағыш ілінісу айырының 15 фланецінің астына да орнатылады; екі тығыздағыш тығыздағыш пастаға орнатылған.

Қуат блогын құрастыру кезінде ілініс корпусының алдыңғы және артқы ұштарын тығыздау үшін бірдей паста қолданылады.

Ілініс шығаратын шанышқыны 15 тығыздау үшін оның мойнына екі жағында резеңке сақиналар 34 орнатылған.

Муфта корпусының алдыңғы жағының төменгі бөлігінде ілініс корпусындағы саңылауды жабатын арнайы резеңкеленген қалқан 29 бар.

Қалқан ілініс корпусына екі болтпен бекітіледі және ілініс корпусының қақпағының алдыңғы жағындағы шығыңқы арқылы цилиндрлер блогының төменгі жазықтығына басылады.

Құрастыру кезінде алдымен қалқанды бекітетін болттарды болт басы серіппелі шайбаға тигенше, оларды толық қатайтпастан, содан кейін ілініс корпусының қақпағын 21 болтты қатайту керек, содан кейін ғана экранды бекіту болттарын ақырында қатайту керек.

Ілінісу жетегін реттеу

Дұрыс реттелген ілінісу қосылған күйде сырғып кетпеуі керек және педальды басқан кезде ол толығымен ажыратылуы керек («жүргізбеуі» керек).

Педальді тесу 130-150 мм, бос жүріс 35-50 мм, ал толық жүріс кемінде 180 мм болуы керек

Муфта жетегі: 1 - сфералық гайка; 2 - бекітпе гайка; 3 - ілінісу айырының тұтқасы; 4 - ілінісу педальының білігінің тұтқасы; 5 - іліністі босату штангасы; 6 - ілінісу педальының білігі; 7 - ілінісу педаль білігінің төлкелеріне арналған майлаушы; 8 - ілінісу педалі; 9 - ілінісу шанышқысының төлкелерін майлауға арналған майлағыш

Фрикциялық төсемдер тозған сайын ілінісу педальының еркін ойнауы азаяды, нәтижесінде ілініс сырғып кетуі мүмкін.

Бұл басқарылатын диск пен іліністі босату мойынтіректерінің тез тозуына әкеледі.

Артық бос ойнау жағдайында (35-50 мм-ден астам), педальды толық басқан кезде, ілініс толығымен өшпейді.

Бұл басқарылатын дискінің тез тозуына әкеледі және берілістерді ауыстыруды қиындатады.

Педальды бос ойнату келесі ретпен реттелуі керек:

  • 1. Бекіту гайкасын 2 бұрап алыңыз (3-сурет).
  • 2. Сфералық реттеу гайкасын 1 айналдыру арқылы ілінісу педальының бос орнын реттеңіз; Педалдың еркін ойнауын азайту үшін сфералық гайканы 5-шыбқа бұрап қою керек, ал бос ойнауды арттыру үшін оны штангадан бұрап алыңыз.
  • 3. Бекіткіш гайканы қатайтыңыз.
  • 4. Реттеуден кейін қозғалтқышты іске қосыңыз және муфтаның дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

Ілініс жетегі дұрыс реттелсе, иінтіректер 16 (1-суретті қараңыз) ұштары мен іліністі босату мойынтірегі арасындағы саңылау 3-4 мм болуы керек.

Ілініс күтімі

Қызмет көрсету ілініс жетегін мезгіл-мезгіл реттеуден, кірді кетіруден, барлық болт қосылымдарын уақтылы қатайтудан, майлау кестесіне сәйкес іліністі босату шанышқысын және ілінісу педальының білігін майлаудан тұрады.

Редуктордың кіріс білігінің 31 алдыңғы мойынтірегі мойынтіректерді өндірушіден жеткізілетін майлаудың тұрақты қорына ие және жұмыс кезінде майланбайды.

Жөндеу жұмыстары кезінде бұл мойынтірек қажет болған жағдайда жаңасына ауыстырылады.

Иінді корпусты цилиндрлер блогына бекітетін болттардың тартылуын мұқият бақылау қажет.

Болттарды тарту моменті 8-10 кгм болуы керек. Болтты біркелкі, ретімен, көлденеңінен бұрау керек.