Жұмыс барысында карбюратор дроссель клапанының толық ашылуын және педальдың орнын реттеу қажет болуы мүмкін

Егер УАЗ-31512 жанұясының көліктерінде педальды еденге дейін басқанда, дроссель клапаны толығымен ашылмаса, 2 гайкасын босатыңыз (1-сурет) және ілінісуді 3 айналдырып, педаль штангасын қысқартыңыз.

Карбюратордың дроссельдік клапанының толық ашылуын қамтамасыз ету үшін оны жеткілікті түрде қысқартыңыз, бірақ өтемақы серіппесі 7 толығымен қысылмауы керек.

Cурет. 1. УАЗ-31512 отбасының автомобильдерінің карбюраторын басқару: 1 - дроссельді басқару педалы; 2, 16 - бекіткіш гайкалар; 3 - реттеуші муфта; 4 - кернеу серіппесі; 5 - кронштейн; 6 - ролик; 7 - өтемдік серіппе; 8 - рычаг; 9, 10 - жаңғақтар; 11 - тартқыш; 12 - аралық рычаг; 13 - дроссельдік клапан жетек кабелінің тұтқасы; 14 - кабель қабықшасын бекітуге арналған кронштейн; 15 - реттелетін тартпа; 17 - ұшы; 18 - дроссель тұтқасы; 19 - дроссельді жетек тұтқасы; 20 - дроссельдік клапан жетек тұтқасы

Босатылған күйде педаль көлбеу еденнен 80–95 мм қашықтықта болуы керек.

Реттеуден кейін бекіткіш гайканы 2 қатайтыңыз.

Егер газ педальының штангасындағы жіптің ұзындығы реттеуді орындау үшін жеткіліксіз болса, штанганың 15 ұзындығын оны ұшынан 17 бұрап немесе бұрап өзгертіңіз, бұл үшін бекіткіш гайканы 16 босатыңыз және реттегеннен кейін оны қатайтыңыз.

Дроссель клапанының 6 роликінің резеңке төлкелерін тежеу ​​сұйықтығымен, ал ауаны қолмен басқаруға арналған иілгіш шыбықтар мен дроссель клапандарын Litol-24 майымен мезгіл-мезгіл майлаңыз.

УАЗ-3741 отбасының автомобильдеріне арналған карбюратордың дроссельді басқару жетегіне келесі ретпен қызмет көрсетіңіз:

Cурет. 2. УАЗ-3741 отбасының автомобильдеріне арналған карбюраторды басқару: 1 - газ педалі; 2 - педальды ролик; 3 - жаңғақ; 4 - роликті рычаг; 5 - бекіткіш гайка; 6 - үдеткіш роликті штанга; 7 - дроссель тұтқасы; 8 - тартқыш рычаг; 9 - дроссельді басқару тұтқасы; 10 - ауа демпферін басқару тұтқасы

Серіппенің ұшын роликтің 4 рычагынан (2-сурет) ажыратыңыз.

Құлыптау гайкасын 5 босатыңыз.

Дроссельдік клапан толығымен жабылғанша (бос бұранданың мүмкіндігінше) роликтің иінтірегін 4 артқа тартыңыз және оны осы күйде ұстап тұрып, 1-ші педальды 2-шығыршықпен бірге арақашықтықта болатындай етіп орнатыңыз. еденнен педальдың жоғарғы ұшына дейін 120 ±5 мм.

Бекіткіш гайканы 5 осы күйде қатайтып, серіппені роликтің 4 тұтқасына іліңіз.

Егер жетек дұрыс реттелсе, педаль босатылып, қолмен басқару тұтқасы толығымен тартылған кезде, дроссель клапаны жабылуы керек, ал педаль толығымен басылғанда, ол толығымен ашық болуы керек.

Қолмен дроссельдік және ауа демпферінің жетектеріне техникалық қызмет көрсету

Байланыстың орнын өзгерту арқылы қолмен дроссельдік жетекті реттеңіз.

Оның ұшын иінтіректің 13 буынды муфтасына бекіткен кезде (1-суретті қараңыз), тұтқа 20 толығымен итерілгенде дроссель клапанының толығымен жабылғанына және айналымның кемінде 3/4 ашық тұрғанына көз жеткізіңіз. тұтқасы шығарылғанда.

Ауа демпферінің жетегінің ұшын ауа демпферінің тұтқасының топсалы муфтасында бекітілген өзекшенің бекіту нүктелерін өзгерту арқылы да реттеңіз.

Драйвер тұтқасы толығымен ұзартылған кезде, ауа демпфері мықтап жабылуы керек.

Ауа демпфері толығымен ашылғанда, жетек тұтқасы панельге қарсы тоқтауға 2 мм жетпей қалуы мүмкін.

Шыбықтарды қабықтарда мықтап жылжытқанда, оларды Litol-24 майлаумен майлаңыз.

Таяқшаны майлау үшін оны қабықтан тартып шығарыңыз, алдымен өзекшені рычагқа бекітетін бұранданы босатыңыз.

УАЗ-3741 отбасылық көліктері үшін қолмен дроссельді және ауа демпферін реттеу жоғарыда сипатталғанға ұқсас.

К-126ГУ карбюратор ағындарының номиналды шығыны, (мл/мин)

Негізгі отын ағыны:

  • Бірінші камера 240±3,0;
  • Екінші камера 350±4,5

Негізгі ауа ағыны:

  • Бірінші камера 280±3,5;
  • Екінші камера 280±3,5

Бос ағынды блок:

  • Отынның бірінші камерасы 50±1,0;
  • Отынның екінші камерасы 95+1,5
  • Әуе бірінші камерасы 285±4,0;
  • Ауа екінші камерасы 285±4,0