КамАЗ-7403.10 қозғалтқышындағы литрлік қуатты арттыру үшін суперзарядтау қолданылады, яғни ауа атмосфералық қысымнан 1,5-1,9 есе жоғары қысыммен компрессор арқылы цилиндрлерге беріледі

Бұл әрбір баллонға берілетін ауа массасын ұлғайтуға, демек, цилиндрлерде жанармайдың жоғарылатылған дозаларын жағуға мүмкіндік берді.

Қозғалтқыш өлшемдері, иінді біліктің айналу жылдамдығы және цилиндрлер саны бірдей болса, оның суперзарядтау кезіндегі қуаты 191 кВт-қа дейін (24%-ға) өсті.

TKR7N-1 турбокомпрессоры: 1 - подшипник; 2 - экран; 3 - компрессордың корпусы; 4 - диффузор; 5 - тығыздағыш сақина; 6 - жаңғақ; 7 - май дефлекторы; 8 - компрессор дөңгелегі; 9 - майды ағызу экраны; 10, 18 - қақпақтар; 11 - мойынтіректер корпусы; 12 - қысқыш; 13 - адаптер; 14 - асбестті болат тығыздағыш; 15 - турбиналық экран; 16 - білікпен турбиналық дөңгелек; 17 - турбинаның корпусы; I - ауа тазартқыштан; II - қозғалтқыштың сору коллекторына; III - дыбысты өшіргішке; IV - шығару коллекторынан

TKR7N турбокомпрессорының техникалық сипаттамалары

Компрессор арқылы ауа беру диапазоны 0,05-0,2 кг/с

Қозғалтқыштың номиналды қуатындағы қысымды арттыру (артық), 1 кПа (кгс/см 2) 54-83,4 (0,55-0,85)

Номиналды қозғалтқыш қуатындағы ротордың жылдамдығы, мин. -1 80,000-85,000

Турбина кірісіндегі газдардың температурасы, °C:

  • - ұзақ мерзімді жұмыс кезінде, 650
  • артық емес
  • - қысқа мерзімді жұмыс үшін (1 сағатқа дейін), 700-ден көп емес

Турбокомпрессордың кірісіндегі майлау майының қысымы, кПа (кгс/см 2):

  • - 196.2-392.4 (2-4) жүктегі қозғалтқышта;
  • - қозғалтқышта жүктемесіз, кемінде 98,1 (1)

Турбокомпрессордың қолданылуына байланысты КамАЗ-740.10 қозғалтқышының негізгі конструкциясы шамалы өзгерістерге ұшырады.

Поршеньдік тәждегі жану камерасының пішінін өзгерту арқылы қысу коэффициенті 16-ға дейін төмендейді.

Турбокомпрессорлық қозғалтқыштың поршеньдері тороидальды емес, цилиндрлік жану камерасын пайдаланады, яғни ығыстырғышсыз, диаметрі мен тереңдігі үлкенірек.

Бұл жану камерасының көлемін ұлғайтуға мүмкіндік берді, бірақ поршеньдер негізгі қозғалтқыш үлгісінде қолданылатындармен алмастырылмайтын болды.

Турбокомпрессорлы қозғалтқыштың отын жабдығы келесі өзгерістерге ұшырады: 334 үлгісіндегі айдау сорғысы орнатылды, отынның циклдік берілуіне реттеледі (96 мм 3/цикл); 271 үлгісіндегі инжекторлар бүріккіш саңылаулардың диаметрі 0,32 мм-ге дейін ұлғайтылған және жанармай бүрку басталған кезде жоғары қысыммен пайдаланылады.

Екі турбокомпрессор цилиндрлерге ауа қысымын береді.

Бір турбокомпрессор цилиндрлердің сол жағына қызмет етеді, екіншісі оң жақ жағалауына қызмет етеді. Олар пайдаланылған газдардың энергиясын пайдалана отырып жұмыс істейді.

Әдетте пайдаланылған газдардың энергиясы жоғалады, ал турбокомпрессорда оның бір бөлігі жұмыс істеуге жұмсалады. Нәтижесінде қуаттың жоғарылауымен отынның меншікті шығыны азаяды.

Турбокомпрессорлар ротор осі иінді біліктің осіне перпендикуляр болатындай етіп шығару коллекторының құбырларына орнатылады.

Тығыздау коллекторлары қатты шойыннан жасалған.

Арнайы сфералық шайбалар сору коллекторын бекіту болттарының астына орнатылады, олар цилиндрлердің бастиектеріне қатысты коллектор қыздырылған кезде болттардың бұрыштық қозғалыстарын өтейді; Бекіту болттары бұрылып кетпес үшін жиналмалы тақталармен бекітіледі.

Манифольд пен цилиндр қақпақтарының арасындағы газ қосылысын тығыздау үшін металл қаңылтырмен жиектелген асбест болаттан жасалған тығыздағыштар орнатылады, ал сору коллекторы мен құбыр арасындағы қосылыстардың тығыздалуы жылудан жасалған тығыздағышпен қамтамасыз етіледі. -шыдамды болат қаңылтыр, сонымен қатар компрессор мен құбыр арасындағы қосылыс.

КамАЗ-7403.10 қозғалтқышының қабылдау жүйесі негізгі КамАЗ-740.10 қозғалтқышының сору жүйесінен қосымша құбырлардың болуымен, қабылдау коллекторларының өзгертілген конструкциясымен және ауа тазартқыштың бітелу индикаторының басқа қосылу нүктесімен ерекшеленеді.

Цилиндрлердің әр қатарының қабылдау коллекторларын құбырмен біріктіру сору коллекторындағы қысым ауытқуларының амплитудасын азайтуға және олардың турбокомпрессордың жұмысына зиянды әсерін азайтуға көмектеседі.

Турбокомпрессордың мойынтіректері қозғалтқыштың майлау жүйесінің қысымымен циркуляция арқылы майланады. Май қозғалтқыштың картеріне ағызылады.

Турбокомпрессордың негізгі бөліктері мойынтірек корпусы 11 (1-сурет), компрессор корпусы 3, турбина корпусы 17 және оған бір жағында дәнекерленген турбиналық дөңгелегі 16 бар біліктен және ротордан тұрады. компрессор дөңгелегі 8 білікке гайкамен 6 бекітілген.

Цилиндрлерден шығатын ыстық пайдаланылған газдар коллектор арқылы қысыммен корпусқа 17 түседі және, қалақаралық кеңістікте кеңейе отырып, турбиналық дөңгелегі 16 өте жоғары жиілікте айналады (85 000 айн / мин дейін); газдар шығару құбыры және дыбыс өшіргіш арқылы атмосфераға шығады.

Ротор білігі ауа тазартқыш арқылы атмосферадан ауаны сорып, оны қысып, қозғалтқыш коллекторына айдайтын компрессор дөңгелегін 8 айналдырады. Артық қысым кезінде ауа қозғалтқыш цилиндрлеріне енеді.

Турбина кірісіндегі пайдаланылған газдардың температурасы 700 °C-қа жеткендіктен, турбинаның дөңгелегі ыстыққа төзімді қорытпадан құйылған, ал оның корпусы шойыннан жасалған.

Турбина корпусынан мойынтірек корпусына жылу беруді азайту үшін олардың арасына шойын тор 15 және асбест болат тығыздағыш 14 орнатылған.

Жоғары айналу жылдамдықтарында домалау мойынтіректері сенімді жұмыс істемейді, сондықтан турбокомпрессор «тербелмелі төлке» түрінен жасалған және корпустың 11 ойығына 0,1 мм-ге дейінгі саңылаумен орнатылған сырғанау подшипникті 1 пайдаланады.

Мұнай бұл саңылауға айдалады, ол дірілді басатын сұйық жастық ретінде қызмет етеді.

Втулка корпустағы осьтік орын ауыстыруға және айналуға қарсы 12 қысқыш арқылы ұсталады, ол арқылы қозғалтқыштың негізгі желісінен май айдалады.

Мұнай мойынтірек пен оның арналары бойындағы саңылаулардан өтіп, мойынтірек корпусының төгу қуысына, содан кейін қозғалтқыштың картеріне түседі.

Қысым астында мойынтіректер жинағынан шыққан май компрессордың ағынды бөлігіне ағып кетуге бейім, ал компрессор жағында ауаның азаюы артқан сайын майдың ағуы артады.

Мұнайдың компрессор ағынының жолына түсуіне жол бермеу үшін май дефлекторы 7 мен қақпақ 10 арасында май дефлекторының ойықтарына орнатылған екі поршеньді шойын тығыздағыш сақиналарынан 5 тұратын жанаспалы тығыздағыш қолданылады.

Тығыздағыштың құрамында нығыздау сақиналарының қуысын мойынтірек корпусының ағызу қуысынан бөлуге арналған май ағызу экраны 9 бар.

Турбина жағында май ағызу экраны жоқ ұқсас жанасу тығыздағыш бар, бірақ мұнда герметикалық сақиналар барлық дизель режимдерінде газдың кері қысымымен жұмыс істейді, бұл майдың ағып кету мүмкіндігін азайтады.

Алайда бұл сақиналар жоғары температурада жұмыс істейді, бұл ойықтардың кокстелу және сақина қозғалғыштығын жоғалту қаупін тудырады. Бұл қозғалтқыш жүкте жұмыс істеп жатқанда кенеттен тоқтаған кезде мүмкін болады.

Егер қозғалтқышты тоқтатпас бұрын, оны бос жүріс кезінде 3-5 минут жұмыс істеуге рұқсат етсеңіз, тығыздағыш сақиналар аймағында жоғары температура байқалмайды, бұл ротордағы майдың кокстелуін білдіреді. ойықтар пайда болмайды.

Турбокомпрессор - май сорғысынан ең алыстағы майлау нүктесі.

Бұл жағдай қозғалтқышты іске қосу және жылыту үшін, әсіресе қоршаған ортаның теріс температурасында белгілі бір шарттарды сақтауды талап етеді.

Қозғалтқыш іске қосылған кезде май сорғы мұнай сорғысының сору сызығындағы құбырлардың гидродинамикалық кедергісі мен май ағызу желісіндегі арналардан туындаған белгілі бір уақыт кідірісімен турбокомпрессордың подшипниктеріне майды береді.

Мұнай ағынының кешігуі мойынтірек жинағының гидродинамикалық жұмыс жағдайын өзгертеді, бұл дизельді қозғалтқышты іске қосқаннан кейін қыздыру режимі бұзылса, турбокомпрессордың істен шығуына әкелуі мүмкін.

Ақаулықты болдырмау үшін майлау жүйесіндегі май қысымы 100 кПа (манометрде 1 кгс/см 2) жоғарылағанша қозғалтқыш иінді біліктің 1500 айн/мин төмен айналу жиілігінде қыздырылады. ).

Қозғалтқыштың картеріндегі майды және толық ағынды сүзгінің сүзгі элементтерін ауыстырғаннан кейін, отын беруді өшіріп, стартерді 10-15 секундқа іске қоспас бұрын иінді білікті иіндіру ұсынылады.

Манометрмен анықталған негізгі май құбырында қысым пайда болғанда, қозғалтқышты іске қосуға болады.

Зерттеу көрсеткендей, қозғалтқыш жұмыс істемей тұрғанда компрессор дөңгелегінің артындағы байланыс тығыздағыш сақиналарының алдындағы вакуум максималды мәнге жетеді, бұл майдың компрессор ағынының жолына және одан әрі қозғалтқыш цилиндрлеріне ағуына ықпал етеді.

Қозғалтқыштың бос жұмыс режимінде ұзақ жұмыс істеуі пайдаланылған газда көк түтіннің пайда болуына, май шығынының жоғарылауына және турбина ағынының жолында көміртегі шөгінділерінің пайда болуына әкеледі.

Осы ақауларды болдырмау үшін, мысалы, тежеу ​​жүйесінің резервуарларына ауа айдағанда, иінді біліктің айналу жиілігін 1200-1600 айн/мин шегінде ұстау ұсынылады.

new

Жұмыс барысында карбюратор дроссель клапанының толық ашылуын және педальдың орнын реттеу қажет болуы мүмкін

- Ақаулық себебі Жою әдісі Ілініс толығымен ажыратылмайды (ілінісу «жүреді»):