Камаз тұрақ (резервті) тежегіштерін жобалау және пайдалану

Тұрақ тежегіші көлікті жол ережелерімен белгіленген деңгейде, жолда немесе еңісте қозғалыссыз ұстауға арналған

Тұрақ тежегішінің тізбегіндегі құрылғылардың жұмыс істеу схемасы

Cурет. Тұрақ тежегішінің тізбегіндегі құрылғылардың жұмыс істеу схемасы:а - тежеу ​​кезінде, б - босату кезінде; 1—қос сақтандырғыш клапан, 2—резервуар, 3—тұрақ тежегіш клапаны, 4—тұрақ1 тежегіш сенсоры, 5—басқару шығыс клапаны (E), 6—энергия аккумуляторы, 7—екі желілі клапан, 8—пневматикалық клапан, 9— үдеткіш клапан; - конденсациялық қабылдағыштан ауа беру, // - үштік сақтандырғыш клапанның ауа беруі, 7 - басқару желісінен атмосфераға ауа шығару, IV - тұрақ тежегіші қосылған кезде энергия аккумуляторларынан атмосфераға ауа шығару, V - түймені босатқаннан кейін энергия аккумуляторларынан атмосфераға ауаның шығуы авариялық босату клапаны

Тұрақ тежегішінің жетек тізбегі (1-сурет) қос қауіпсіздік клапанының бөлігінен 1, жалпы сыйымдылығы 40 литр екі ауа қабылдағышынан 2, басқару шығысының E клапанынан 5, қолмен тұрақ тежегішінің клапанынан тұрады. 3, үдеткіш клапан 9, екі желілі айналма клапанның бөлігі 7 , төрт серіппелі қуат аккумуляторы 6, тежеу ​​камералары, құбыр желілері және олардың арасындағы шлангтар.

Тұрақ тежегішінің тізбегі кері принцип бойынша жұмыс істейді, сығылған ауа шығарылған кезде, ал сығылған ауа шығарылған кезде ол тежеледі.