Камаз тұрақ (қосалқы) тежегіш құрылғыларын жобалау және пайдалану

Тұрақ тежегіші көлік құралын қозғалыс ережелерімен белгіленген көлденең учаскеде, жолда немесе еңісте ұстауға арналған

Тұрақ тежегіші: 1 – қолмен басқарылатын кері әсер ететін тежегіш клапан; 2 – үдеткіш клапан; 3 – сығылған ауа цилиндрі; 4 – екі желілі клапан; 5 – реттеуші клапан; 6 – серіппелі энергия аккумуляторы бар тежеу ​​камералары

Тұрақ тежегішінің жетек тізбегі (1-сурет) қос қауіпсіздік клапанының бөлігінен, жалпы сыйымдылығы 40 литр болатын екі ауа қабылдағыштан, басқару шығыс клапанынан, қолмен тұрақ тежегішінің клапанынан, үдеткіш клапаннан, қос желілі айналма клапанның бөлігі, төрт серіппелі қуат аккумуляторы және тежегіш камералары , олардың арасындағы құбырлар мен түтіктер.

Тұрақ тежегішінің жетек тізбегі кері принцип бойынша жұмыс істейді, сығылған ауа берілген кезде тежегіш босатылады, ал қысылған ауа босатылған кезде тежегіш босатылады.