Екі секциялы тежегіш клапан қызмет тежегішінің қос тізбекті жетегінің жетектерін басқаруға арналған

Клапанның негізгі элементтері (а-сурет) үлкен поршень 1, жоғарғы 2 және төменгі 11 клапандар, ізбасар 3 және шағын 9 сатылы поршеньдер, серпімді элемент 4, рычаг 5, итергіш 6, түйреуіш 7, серіппелер. 8 және 10, итергіш шағын поршень 12.

Екі секциялы тежегіш клапан: а) - құрылғы; б) - тыйым салынған позиция; в) - жұмыс тежеу ​​кезіндегі қалпы; г) - жұмыс тежеуімен және үстіңгі бөлікте ауаның болмауымен жағдай; I, II - тиісінше алдыңғы және артқы дөңгелектердің тежегіш камераларына апарады; III, IV – қабылдағыштарға арналған терминалдар; 1 - үлкен поршень; 2, 11 - клапандар; 3 - ізбасар поршень; 4 - серпімді элемент; 5 - рычаг; 6 - итергіш; 7 - шаш қыстырғыш; 8, 10 - серіппелер; 9 - шағын поршень; 12 - шағын поршеньді итергіш; 13 - атмосфералық клапан

Клапанның I және II терминалдары аралық пневматикалық құрылғылар арқылы алдыңғы және артқы доңғалақтардың тежегіш камераларына, тиісінше III және IV терминалдар қызмет тежегіш жетегінің жекелеген тізбектерінің қабылдағыштарына қосылған.

Бастапқы күйде (тежегіш педаль босатылған), клапандар 2-ден 11-ге дейін (б-сурет) серіппелерінің әсерінен жабылады, I терминал IV терминалдан және II терминал III терминалдан ажыратылады және олар клапан 13 арқылы атмосферамен байланысады.

Тежегіш педальды басқан кезде (а-сурет) күш жетек шыбықтары мен тетіктер жүйесі арқылы тежеу ​​клапанының иінтірегін 5, содан кейін итергіш 6 және серпімді элемент 4 арқылы ізбасар поршеніне 3 беріледі.

Төмен жылжи отырып, поршень 3 серіппені 8 қысады, 2-клапанға тиген кезде шығыс терезесін жауып, II істікшесін атмосферадан ажыратады, содан кейін 2-клапанды орыннан көтереді.

ІІІ терминалға берілетін қысылған ауа ашық клапан 2 арқылы II терминалға, содан кейін тежегіш күші реттегіші арқылы артқы доңғалақтардың тежегіш камераларына басу рычагының 5 күші қысылған қысыммен теңгерілгенше ағып кетеді. поршеньдегі 3 ауа және серіппе 8.

Осылайша тежеу ​​клапанының жоғарғы бөлігіндегі поршеньді бақылау әрекеті орындалады.

ІІ шығысындағы қысымның жоғарылауымен бір мезгілде сығылған ауа клапан корпусындағы арна арқылы тежегіш клапанның екінші секциясының үлкен поршеньінің 1 үстіндегі қуысқа өтеді, поршень 1 төмен жылжиды және кіші поршеньге әсер етеді. тежегіш клапанның екінші бөлігінің 9.

Қозғалыс кезінде поршень 9 серіппені 10 қысады, 11-клапанның шығыс терезесін жауып, I терминалын атмосферадан ажыратады, содан кейін клапан 11-ді отырғыштан көтереді.

IV терминалға берілетін қысылған ауа ашық клапан 11 арқылы I терминалға, содан кейін алдыңғы дөңгелектердің тежегіш камераларына ағып кетеді.

I портындағы қысым артқан сайын, поршень 1 және 9 астындағы қуыстағы қысым жоғарылайды, бұл поршень 9-ға жоғарыдан әсер ететін күшті теңестіреді.

Нәтижесінде I терминалда тежегіш клапанының тұтқасындағы күшке сәйкес қысым да орнатылады.

Осылайша, тежегіш клапанның төменгі бөлігінде поршеньдің келесі әрекеті орындалады.

Тежегіш клапанның үстіңгі бөлігі істен шықса (II портта қысым болмаса), төменгі бөлік оның функционалдығын толық сақтай отырып, 7 түйреуіш және 12 итергіш арқылы механикалық түрде басқарылады.

Бұл жағдайда қадағалау әрекеті рычагқа 5 жоғарыдан түсірілген күшті және төменнен шағын сатылы поршеньге 9 ауа мен серіппенің 10 қысымын теңестіру арқылы жүзеге асырылады.

Клапанның төменгі бөлігінің істен шығуы (I портында қысымның болмауы) жоғарғы бөліктің жұмысына әсер етпейді.

Тежеу педальынан күш жойылған кезде серпімді элементтің 4 әсерінен тежегіш клапанының рычагы 5 бастапқы күйіне оралады.

Прошень 3 қысылған серіппенің 8 күшімен жоғары қарай жылжиды, клапан 2 орындыққа отырады және қабылдағыштан II терминалға ауа кіруі тоқтатылады.

Поршень 3 жоғары қарай жылжыған сайын шығыс терезесі ашылады және II шығыс клапан 13 арқылы атмосферамен байланысады.

ІІ порттағы қысым, демек, үлкен поршень 1-нің поршеньдік кеңістігінің үстіндегі қуыстағы қысым төмендейді, поршеньдер 10 және серіппенің әсерінен 1 және 9 жоғары жылжиды, клапан 9 отырғышта отырады және ауаға қол жеткізеді. ресиверден I портқа дейін тоқтайды.

1 және 9 поршеньдер жоғары қарай жылжыған сайын шығыс терезесі ашылады және I розетка 13 клапан арқылы атмосферамен байланысады.

Екі секциялы тежегіш клапанды ауыстыру

Екі секциялы клапан: I - алдыңғы дөңгелектердің тежегіш камераларына шығу; II - артқы доңғалақтардың тежегіш камераларына шығу; III, VI – қабылдағыштардың терминалдары; 1 - үдеткіш поршень; 2, 7 - клапандар; 3, 6 - сатылы поршеньдер; 4 - серпімді элемент; 5 - тартқыш гайка

Екі секциялы тежегіш клапан келесі ақаулар орын алса ауыстырылуы керек:

 • 1. Кранның ағуы. Сыртқы белгі - корпус бөліктерінің бекіту нүктелеріндегі атмосфералық клапан арқылы ауаның ағуы.
 • 2. Корпустың, рычагтың механикалық зақымдануы, поршеньдердің кептелуі, оның қалыпты жұмысына кедергі келтіруі.

Екі секциялы тежегіш клапанын алу

 • 1. Алдыңғы және артқы осьтердің тежеу ​​жүйелерінің пневматикалық резервуарларынан ауаны босатыңыз
 • 2. Пневматикалық құбырлардың ұштарын тротуарларға және клапан адаптеріне 14 бекітетін қосқыш гайкаларды бұрап алыңыз (суретті қараңыз - тежегіш клапан жетек)
Екі секциялы тежегіш клапан жетегі: 1 - серіппе; 2 - саусақ; 3 - алдыңғы жақша; 4 - алдыңғы тұтқа; 5 - бекіткіш гайкамен реттейтін шанышқы; 6 - педаль итеру; 7 - тежегіш клапанның педалі; 8 - қорғаныс қақпағы; 9 - аралық итеру; 10 - аралық рычаг; 11 - аралық кронштейн; 12 - артқы күш; 13 - тежегіш клапанның кронштейні; 14 - тежегіш клапан
 • 3. Жетектің артқы ілмегін 12 кран иінтірегімен байланыстыратын түйреуішті босатыңыз және алыңыз
 • 4. Кранның жоғарғы корпусының пластинасын жақтау кронштейндеріне бекітетін болттардың гайкаларын бұрап, кранды алыңыз

Екі секциялы тежеу ​​клапанын орнату

 • 5. Кранды жақтаудың сол жақ бүйір элементінің кронштейндеріне орнатыңыз және болттармен, гайкалармен және серіппелі шайбалармен бекітіңіз
 • 6. Дискінің артқы шанышқысын 12 рычагқа бекітіңіз, түйреуішті салыңыз және оны бекітіңіз
 • 7. Пневматикалық құбырлардың ұштарын тротуарларға және кран адаптеріне жалғаңыз, біріктіргіш гайкаларды бұрап, қатайтыңыз
 • 8. Қозғалтқышты іске қосыңыз және тежеу ​​жүйелерінің пневматикалық жетегін ауамен толтырыңыз. Құбырлар мен тежегіш клапанның тығыздығын тексеріңіз.

Техникалық шарттар

Клапанның атмосфералық клапанынан ауаның ағуына тежеу ​​педалы босатылған кезде де, тежегіш педалі басылғанда да жол берілмейді.

Пневматикалық жетек құбырының қосылымдарында ауаның ағып кетуіне жол берілмейді.

 • 9. Келесі ретпен 31,1 - 39,1 мм болуы тиіс тежегіш клапан рычагының жүрісін тексеріп, қажет болған жағдайда реттеңіз:
 • - ортаңғы тартқыш айырдың бекіткіш гайкасын бірнеше айналымнан босатыңыз, шанышқыны маятник рычагымен байланыстыратын штырьды бұрап алыңыз және алыңыз, шанышқыны маятник тетігінен алыңыз;
 • - бірінші буыны бар аралық иінтіректі бүктеуге әкеліңіз және бұрандалы шанышқымен (бұранда немесе бұрап) ортаңғы звеноның қажетті ұзындығын орнатыңыз, оны маятник рычагына жалғаңыз, жетектегі бос орындарды таңдап, тежеу ​​клапанының тұтқасының мәжбүрлі қозғалысы. Бұл жағдайда педальдың толық жүрісі 100-140 мм, бос жүріс 20 - 40 мм болуы керек.

Педаль еденге 10 - 30 мм жетпеуі керек. Педаль осінен 210-220 мм қашықтықта өлшеңіз, қажет болса, бірінші сілтемедегі бұрандалы шанышқымен реттеңіз.