Үш осьті көліктерге арналған тежегіштердің пневматикалық жетегінің принципиалды диаграммасы суретте көрсетілген. 1, екі осьті - суретте. 2

МАЗ-631705, 631708, 642505, 642508 көліктерінің беріліс қорабының тұрақ тежегіші бар пневматикалық тежегіш жетегінің принциптік схемасы 1-суретте көрсетілген. 3, МАЗ-53 1605 автокөлігі беріліс қорабы тұрақ тежегіші бар - сур. 4.

Тежегіштердің пневматикалық жетегінің негізгі схемасы: 1 - компрессор; 5 - 4 тізбекті қорғаныс клапаны; 7 - алдыңғы тізбекті қабылдағыш; 8 - артқы тізбекті қабылдағыш; 9 - тұрақ (қосалқы) тежегіш және тіркеме қабылдағыш; 12 - артқы тізбекті қабылдағыш; 13 - тұтынушы қабылдаушы; 15 - тежегіш клапан; 16 - алдыңғы тежегіш камерасы; 17 - тежегіштің иінтірегі; 18 тежегіш күші реттегіші; 19 - үдеткіш клапан; 20 - артқы тежегіштердің тежегіш камералары; 22 - қолмен тежеу ​​клапаны; 23 - қос желілі клапан; 24 - үдеткіш клапан; 25 - серіппелі цилиндрлер; 27 - тіркемелерді басқару клапаны; 28 - қосу басы; 29 - қосалқы тежегіш клапан; 30 - қосалқы тежегіш клапан жетегіне арналған цилиндр; 31 - отынды өшіру жетек цилиндрі (міндетті емес); 32 - тексеру клапаны; 33 - реттеуші клапан; 34 - конденсатты ағызу клапаны; 35 - манометр; 36 - қабылдағыштардың қысым датчигі; 38 - манометр тежеу ​​сигналының қосқышы; 39 - жүйе ақауының көрсеткіші; 40 - дөңгелектің динамикалық күйінің сенсоры; 40.1 сезімтал элемент; 40.2 - сезімтал элементтің қысқыш гильзасы; 40.3 - датчик роторы (индуктор); 41 - тежегіш қысым модуляторы; 42 - электронды блок; 43 - ABS тіркемесіне қосылу; 43.1 - қосқышы бар кабель; 43.2 - спиральды кабель; 44 - тұрақ розеткасы; 47 - ақпараттық модуль; 48 - трактордың ABS ескерту шамы; 49 - тіркеменің ABS ескерту шамы; 50 - ABS диагностикалық шамы; 51 - тіркеменің ABS қуатын басқару шамы; 52 - монтаждау тақтасы; 53 - адсорбері бар қысым реттегіші; 54 - регенерация қабылдағышы

Үш осьті көліктерге арналған пневматикалық тежегіш жетегінің диаграммасы

Тежегіштердің пневматикалық жетегінің негізгі схемасы; 1 - компрессор; 2 - адсорбері бар қысым реттегіші; 3 - тіркеме тежегішін басқару клапаны; 4 - қосу басы; 5 - 4 тізбекті қорғаныс клапаны; 7 - алдыңғы тізбекті қабылдағыш; 8 - артқы тізбекті қабылдағыш; 9 - тұрақ (қосалқы) тежегіш және тіркеме қабылдағыш; 12 - регенерацияны қабылдағыш; (3 - тұтынушы қабылдағыш; 15 - тежегіш клапан; 16 - тежегіштің алдыңғы камерасы; 17 - тежегіш түйінінің тұтқасы; 18 - тежегіш күші реттегіші; 19 - үдеткіш клапан; 20 - тежегіштің артқы камералары; 22 - қол тежегіш клапаны; 23 - клапан екі қатарлы;24 - кері клапан;25 - серіппелі цилиндрлер;26 - қосалқы тежегіш клапан;27 - көмекші тежегіш клапанының жетек цилиндрі;28 - отын беруді өшіру жетек цилиндрі;29 - реттеу шығыс клапаны;30 - конденсатты ағызу клапаны; 31 - манометр; 32 - қабылдағыштардың қысым датчигі; 33 - ең төменгі қысым сенсоры; 34 - манометр тежегішінің сигнал қосқышы; 35.1 - сезімтал элемент; 35.2 - сезімтал элементтің қысқыш гильзасы; 35.3 датчик роторы (индуктор); 36 - тежегіш қысым модуляторы;37 - электронды блок;38 - ақпараттық модуль;39 - трактордың ABS басқару шамы;40 - тіркеменің ABS басқару шамы;41 - ABS диагностикалық сорғы;42 - тіркеменің ABS басқару шамы; 43 - тұрақ розеткасы

Екі осьті автомобильдердің диаграммасы

Тежегіштердің пневматикалық жетегінің негізгі схемасы: 1 - компрессор; 2 - адсорбері бар қысым реттегіші (сығымдалған ауа кептіргіш); 3 - регенерация қабылдағыш; 4 - төрт тізбекті қорғаныс клапаны; 5 - алдыңғы жұмыс тізбегінің қабылдағышы; 6 - артқы жұмыс тізбегінің қабылдағышы; 7 - артқы жұмыс тізбегінің қабылдағышы; 8 - пневматикалық тұрақ тежегішінің қабылдағыш және тіркеменің электрмен жабдықтауы; 9 - тұтынушы тізбегінің қабылдағышы; 10 қызмет тежеу ​​жүйесінің клапаны; 11 - пневматикалық тұрақ тежегішінің клапаны; 12 - екі сымды жетек арқылы тіркеме тежегіштерін басқаруға арналған клапан; 13 - бір сымды жетек арқылы тіркеме тежегіштерін басқаруға арналған клапан; 14 - бір сымды тіркеме жетегі үшін автоматты қосу бастиегі; 15 - екі сымды қосу үшін автоматты қосу басы тіркеме ода; 15.1 - қоректендіру желісінің басы (қызыл қақпақ); 15.2 - басқару желісінің басы (сары қақпақ); 16 - алдыңғы ось тежегіш камерасы; 17 - ортаңғы осьтің тежегіш камерасы; 18 - артқы осьтің тежегіш камерасы; 19 - реттеуші клапан; 20 - тежеу ​​жүйесінің қосалқы клапаны; 21 - қозғалтқыш тежегіш қақпағының цилиндрі; 22 - конденсатты ағызу клапаны; 23 - авариялық қысым датчигі; 24 - қысым датчигі; 25 - тежегіш шамының сенсоры, 26 - үдеткіш клапан; 27 - қос сызықты клапан; 28 - шиналық кран; 29 - тексеру клапаны; 30 - жүргізуші кабинасындағы манометрлер; 31 - қозғалтқышты тоқтату цилиндрі (инжекциялық сорғыда); 32 - сүйреу клапаны (алдыңғы көлденең элементтің астында)

МАЗ-631705, 631708, 642505, 642508 үшін пневматикалық тежегіш жетегінің диаграммасы

Тежегіштердің пневматикалық жетегінің негізгі схемасы: 1 - компрессор; 2 - адсорбері бар қысым реттегіші (сығымдалған ауа кептіргіш); 3 - регенерация қабылдағыш; 4 - төрт тізбекті қорғаныс клапаны; 5 - алдыңғы жұмыс тізбегінің қабылдағышы; 6 - артқы жұмыс тізбегінің қабылдағышы; 7 - артқы жұмыс тізбегінің қабылдағышы; 8 - пневматикалық тұрақ тежегішінің қабылдағыш және тіркеменің электрмен жабдықтауы; 9 - тұтынушы тізбегінің қабылдағышы; 10 қызмет тежеу ​​жүйесінің клапаны; 11 - пневматикалық тұрақ тежегішінің клапаны; 12 - екі сымды жетек арқылы тіркеме тежегіштерін басқаруға арналған клапан; 13 - бір сымды жетек арқылы тіркеме тежегіштерін басқаруға арналған клапан; 14 - бір сымды тіркеме жетегі үшін автоматты қосу бастиегі; 15 - екі сымды тіркеме жетегі үшін автоматты қосу бастиегі; 15.1 қоректендіру желісінің басы (қызыл қақпақ); 15.2 - басқару желісінің басы (сары қақпақ); 16 - алдыңғы ось тежегіш камерасы; 17 - ортаңғы осьтің тежегіш камерасы; 18 - артқы осьтің тежегіш камерасы; 19 - реттеуші клапан; 20 - тежеу ​​жүйесінің қосалқы клапаны; 21 - қозғалтқыш тежегіш қақпағының цилиндрі; 22 - конденсатты ағызу клапаны; 23 - авариялық қысым датчигі; 24 - қысым датчигі; 25 - тежегіш шамының сенсоры, 26 - үдеткіш клапан; 27 - қос сызықты клапан; 28 - шиналық кран; 29 - тексеру клапаны; 30 - жүргізуші кабинасындағы манометрлер; 31 - қозғалтқышты тоқтату цилиндрі (инжекциялық сорғыда); 32 - сүйреу клапаны (алдыңғы көлденең элементтің астында)

МАЗ-53 1605 автокөлігінің беріліс қорабы тұрақ тежегіші бар диаграммасы

Cурет. 5. Үш осьті МАЗ көліктерінің АБС-і жоқ пневматикалық тежегіш жетегінің схемасы: 1 – компрессор; 2 – ылғал бөлгіш; 3 – қысым реттегіші; 4 – антифриз; 5 – төрт тізбекті сақтандыру клапаны; 6 – артқы контурдың ауа цилиндрі; 7 – алдыңғы ауа цилиндрі; 8 – жалпы ауа баллоны (дымқыл); 9 – тұрақ жүйесінің ауа баллоны және жартылай тіркеме; 10 – тежегіш клапан; 11 – жартылай тіркеме тежегішінің реттегіш клапаны; 12 – авариялық тежегішті басқару клапаны; 13 – қосалқы тежегішті басқару клапаны; 14 – алдыңғы тежегіш камерасы; 15 – демпфер пневматикалық цилиндр; 16 – айдау сорғы кронштейнінің пневматикалық цилиндрі; 17 – қосылатын бастиектер; 18 – екі желілі клапан; 19 – серіппелі энергия аккумуляторы бар тежегіш камера; 20 – жұмыс жүйесінің үдеткіш клапаны; 21 – тежегіш күші реттегіші; 22 – тежегіш күші реттегішінің серпімді элементі (РТС); 23 – авариялық жүйенің үдеткіш клапаны; 24 – бақылау клапаны; 25 – конденсатты ағызу клапаны; 26 – реттеуші клапан; 27, 29, 30 – сенсорлар; 28 – манометр; 31 – сүйреу клапаны

Үш осьті МАЗ көліктерінің ABS жүйесі жоқ пневматикалық тежегіш жетегінің схемасы

ABS жоқ екі осьті МАЗ көліктерінің пневматикалық тежегіш жетегінің схемасы: 1 - компрессор; 2 - ылғал бөлгіш; 3 - қысым реттегіші; 4 - төрт тізбекті қауіпсіздік клапаны; 5 - антифриз; 6 - жалпы ауа цилиндрі (дымқыл); 7 - артқы контурдың ауа цилиндрі; 8 - алдыңғы ауа цилиндрі; 9 - тұрақ жүйесінің ауа цилиндрі және жартылай тіркеме; 10 - тежегіш клапан; 11 - жартылай тіркеме тежегішін басқару клапаны; 12 - авариялық тежегішті басқару клапаны; 13 - тежегішті басқарудың қосалқы клапаны; 14 - алдыңғы тежегіш камерасы; 15 - демпфер пневматикалық цилиндр; 16 - айдау сорғысының кронштейнінің пневматикалық цилиндрі; 17 - екі сызықты клапан; 18 - авариялық жүйенің үдеткіш клапаны; 19 - серіппелі энергия аккумуляторы бар тежегіш камера; 20 - тежегіш күші реттегіші; 21 - серпімді элемент RTS; 22 - қосылатын бастар; 23 - конденсатты ағызу клапаны; 24 - реттеуші клапан; 25, 26, 27 - сенсорлар; 28 - манометр; 29 - тексеру клапаны; 30 - сүйреу клапаны

АБС жоқ екі осьті МАЗ көліктерінің пневматикалық тежегіш жетегінің схемасы

АБС бар екі осьті МАЗ көліктерінің пневматикалық тежегіш жетегінің схемасы: 1 - компрессор; 2 - қысым реттегіші бар ауа кептіргіш; 3 - регенерациялық ауа цилиндрі; 4 - ABS модуляторлары; 5 - төрт тізбекті қауіпсіздік клапаны; 6 - артқы контурдың ауа цилиндрі; 7 - алдыңғы ауа цилиндрі; 8 - тұтынушы ауа цилиндрі; 9 - тұрақ жүйесінің ауа цилиндрі және жартылай тіркеме; 10 - тежегіш клапан; 11 - жартылай тіркеме тежегішін басқару клапаны; 12 - авариялық тежегішті басқару клапаны; 13 - тежегішті басқарудың қосалқы клапаны; 14 - алдыңғы тежегіш камерасы; 15 - демпфер пневматикалық цилиндр; 16 - айдау сорғысының кронштейнінің пневматикалық цилиндрі; 17 - қосылатын бастар; 18 - екі сызықты клапан; 19 - серіппелі энергия аккумуляторы бар тежегіш камера; 20 - жұмыс жүйесінің үдеткіш клапаны; 21 - тежегіш күші реттегіші; 22 - РТЖ серпімді элементі; 23 - авариялық жүйенің үдеткіш клапаны; 24 - тексеру клапаны; 25 - конденсатты ағызу клапаны; 26 - басқару клапаны; 27, 29, 30 - сенсорлар; 28 - манометр; 31 - пропорционалды клапан; 32 - сүйреу клапаны

ABS бар екі осьті МАЗ көліктерінің пневматикалық тежегіш жетегінің схемасы

ABS бар екі осьті МАЗ 5440 автокөліктерінің пневматикалық тежегіш жетегінің схемалық схемасы: 1 - басқару шығыс клапаны; 2 - алдыңғы тежегіш камерасы; 3 - ABS модуляторлары; 4 - компрессор; 5 - тұрақ тежегіш жүйесінің индикаторы; 6 - қос манометр; 7 - тізбектердегі авариялық қысым көрсеткіштері; 8 - ауа салқындатқышы; 9 - қысым реттегіші бар ауа кептіргіш; 10 - тазарту қабылдағышы; 11 - төрт тізбекті қауіпсіздік клапаны; 12 - әдетте жабық сенсорлар; 13 - қосалқы тежеу ​​жүйесінің басқару клапаны; 14 - қосалқы тежеу ​​жүйесінің қақпағын басқаруға арналған цилиндр; 15 - отын беруді басқару цилиндрі; 16 - тұрақ тежегіш жүйесі жетегінің тежегіш клапаны; 17 - реттеу шығыс клапандары; 18 - артқы тізбекті қабылдағыштар; 19 - артқы суспензияның пневматикалық серпімді элементтері; 20 - қызмет тежегіш жүйесі жетегінің тежегіш клапаны; 21 - тіркеме тежегішін басқару клапаны; 22 - алдыңғы тізбекті қабылдағыштар; 23 - конденсатты ағызу клапаны; 24 - тексеру клапаны; 25 - тұрақ тежегіш жүйесінің қабылдағыштары; 26 - энергия аккумуляторы бар тежегіш камера; 27 - екі сызықты клапан; 28 - тежегіш күші реттегіші; 29 - тұрақ тежегіш жүйесінің жетегіне арналған үдеткіш клапан; 30 - әдетте ашық сенсор

АБС бар екі осьті МАЗ 5440 көліктерінің пневматикалық тежегіш жетегінің схемасы

Қос қауіпсіздік клапаны бар екі осьті көліктердің пневматикалық тежегіш жетегінің схемасы: 1 - компрессор; 2 - ылғал бөлгіш; 3 - қысым реттегіші; 4 - конденсациялық ауа цилиндрі; 5 - қос қауіпсіздік клапаны; 6 - басқару клапаны; 7 - бір сақтандыру клапаны; 8 - алдыңғы ауа цилиндрі; 9 - артқы контурдың ауа цилиндрі; 10 - тұтынушыларға арналған ауа цилиндрі; 11 - тежегішті басқарудың қосалқы клапаны; 12 - жанармай өшіру цилиндрі; 13 - қосалқы тежегішті басқаруға арналған пневматикалық цилиндр; 14 - тексеру клапаны; 15 - екі сымды тізбекті пайдаланып жартылай тіркеменің тежегіштерін басқаруға арналған клапан; 16 - бір сымды тізбекті пайдаланып жартылай тіркеменің тежегіштерін басқаруға арналған клапан; 17 - тұрақ тежегішін басқару клапаны; 18 - тежегіш клапан; 19 - үдеткіш клапан; 20 - тежегіш күші реттегіші; 21 - серіппелі энергия аккумуляторы бар тежегіш камера; 22 - алдыңғы тежегіш камерасы; 23 - екі сызықты клапан; 24 - ажырату клапаны; 25 - қосу басы; 26 - антифриз; 27 - қосқыш (датчик); 28 - тежеу ​​сигналының қосқышы; 29 - сенсор; 30 - конденсатты ағызу клапаны

Қос қауіпсіздік клапаны бар екі осьті көліктерге арналған пневматикалық тежегіш жетегінің диаграммасы