Ақауларды жою: Иінді білік стартермен бірге айналады, бірақ қозғалтқыш іске қосылмайды

Ең алдымен KMSUD-ге қатысы жоқ ақауларды тексеріп, жою керек:

 • - ауа сүзгісінің күйін тексеріңіз және қажет болса тазалаңыз;
 • - таратқыш білігінің жетегінің дұрыс орнатылуын тексеріңіз (таратқыш білігінің уақыты) және қажет болған жағдайда оны орнатыңыз;
 • - қозғалтқыш цилиндрлеріндегі қысу қысымын тексеру (сығымдау) және қажет болған жағдайда қозғалтқыштың ақаулығын жою;
 • - қабылдау құбыры мен ауа өткізгіштерінің қозғалтқышпен қосылымдарының тығыздығын тексеру және қажет болған жағдайда қосылымдардың тығыздығын қалпына келтіру.

Әрі қарай, ақаулық кодтарын көрсету режимінде КМҚД жұмысын тексеру, «ГАЗ-3110 ақаулық кодтарын көрсету режимінде КМҚД жұмысын тексеру» мақаласын қараңыз және анықталған ақауларды жою қажет.

Ұшқын сынағы:1 - ұшқын аралығы

Ұшқынның бар-жоғын тексеріңіз

Оту катушкасынан жоғары вольтты сым мен «жерге» қосылған ұшқын аралығы 4 - 5 мм жоғары вольтты сөндіргішті пайдаланып жоғары кернеудің болуын тексеріңіз (1-сурет).

Қозғалтқышты стартермен айналдырғанда, разрядтағышта ұшқынның пайда болуын байқау керек.

От алу жүйесінің электр тізбегін тексеру

Ешқандай ұшқын болмаса, басқару блогынан сым сымдарының блогын ажыратыңыз.

3 және 19 контактілерін жабу арқылы негізгі релені күштеп қосыңыз және тұтануды қосып, блоктың 27, 37, 18, 20 және 1 терминалдарында 12В кернеудің бар-жоғын тексеріңіз.

Егер кернеу болмаса, тұтану катушкаларының төмен кернеу тізбегінде (Cурет 2) сым қосылымдарында ашық немесе үзілген контакт бар-жоғын тексеріңіз.

Оттандыру шамының электродтары арасындағы алшақтықты тексеру

Егер тізбек ақаулары болмаса, тұтану катушкасын немесе басқару блогын ауыстырыңыз.

Отты цилиндр басынан бір-бірден бұрап алу арқылы оталдыру шамдарының 2 күйін тексеріңіз (3-сурет).

Ұшқындар дымқыл болмауы керек, оқшаулағыштары жарылып кетпеуі, электродтардың зақымдалуы және электродтарда үлкен шөгінділер болмауы керек.

Ұшқын шамдарының электродтары арасындағы саңылау 0,7 мен 0,85 мм аралығында болуы керек.

Қажет болса, шамдарды құрғатыңыз, электродтарды көміртегі шөгінділерінен тазалаңыз, шамдардың электродтары арасында көрсетілген саңылау орнатыңыз немесе шамдарды жаңасына ауыстырыңыз.

Жаңа тығыздағыш сақиналары бар ұшқын шамдарын 2 цилиндр басына бұрап, оларға 1-суретте көрсетілген ретпен тұтану катушкаларынан жоғары вольтты сымдардың ұштарын салыңыз.

Жанармай жүйесінің қысымын тексеру

Отын беру жүйесін тексеріңіз -

Манометрді 6 жоғары қысымды шлангты пайдаланып отын беру желісіне 5 (Cурет 4) қосыңыз.

 • - Операцияны орындамас бұрын 15А сақтандырғышты алып тастаңыз, осылайша электрлік отын сорғысының кездейсоқ іске қосылуын болдырмаңыз.
 • - Жанармай түтіктерін ажыратқан кезде жанармайдың төгілуіне және шашырауына жол бермей, қосу орнын шүберекпен жабыңыз, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаңыз.
 • - Бұрын жойылған 15А сақтандырғышты орнатып, оталдыруды қосыңыз. Бұл жағдайда электр отын сорғысы қосылып, 5 - 7 секунд жұмыс істеп, содан кейін өшірілуі керек.
 • - Қысым реттегішінің 3 герметикалығын тексеріңіз.

Ол үшін қысым реттегішінің фитингінен 3 вакуум беру шлангісін 4 шығарыңыз, түтік қысқышын босатыңыз. Фитингтен бензин ағып кетсе, реттегішті ауыстырыңыз.

- Манометр көмегімен жүйедегі қысымды жазып алыңыз.

Жанармай құбырындағы қысым 2,6 - 3,0 кг/см2 деңгейінде сақталуы керек және уақыт өте келе төмендемеуі керек.

Төмен немесе жоғары қысым жүйенің дұрыс жұмыс істемеуін көрсетеді.

Егер қысым белгіленген мәннен аз болса, мынаны тексеріңіз:

 • - құбырлар мен шлангтардың өткізу қабілеті, ластанудың болмауы, майысу және т.б.;
 • - отын сүзгілерінің күйі.
 • - қысым реттегішінің денсаулығы. Ақаулы реттегішті ауыстырыңыз;
 • - отын сорғысының жұмысқа жарамдылығы. Ақаулы жанармай сорғысын ауыстырыңыз.

3 кг/см-ден асатын қысымдар үшін2 тексеріңіз:

 • - кері ағынды құбырлар мен шлангтардың өткізу қабілеті, олардың ластанбауы, майысу және т.б.;
 • - қысым реттегішінің денсаулығы. Ақаулы реттегішті ауыстырыңыз;

Қозғалтқышты бензинмен қамтамасыз ету жүйесінің герметикалығын тексеру

- Жүйенің тығыздығын тексеріңіз.

1 - 8 құбырлар мен шлангтардың түйіспелерінде (5-сурет), сондай-ақ инжекторлардың отын таратқышпен және қабылдау құбырымен 9 және 10 қосылымдарында бензиннің ағуына жол берілмейді.

Егер бензиннің ағуы анықталса, себебін тауып, ағып кетуді жөндеңіз.

- Қажет болса, қозғалтқыштан инжекторлары 2 және қысым реттегіші 4 бар отын таратқышты 5 алып тастаңыз және бензин қысымы кезінде арнайы стендте 3 инжекторлардың 2 ағыс сипаттамаларының сәйкестігін және қысым реттегішінің 4 тығыздығын тексеріңіз. 3,0 кг/см2 және 15˚-ден 20˚С-қа дейінгі температуралар.

Сынақ мынаны көрсетсе, қысым реттегішті ауыстырыңыз:

 • - реттегіштің ағызу фитингінен бензиннің ағуы;
 • - жанармай дистрибьюторына 5 жеткізілетін отын қысымы көрсетілген шектерде сақталмайды.

Орындықтағы саптамалар мен қысым реттегіштерін тексеру

Келесі инжектор ақаулары анықталса, инжекторларды жаңасымен ауыстырыңыз:

 • - иненің ашық күйінде жабысуы;
 • - саптама жабылған кезде бензиннің ағуының болуы;
 • - басқа инжекторлардың өнімділігіне қатысты төмендетілген немесе артық бағаланған;
 • - 12 В кернеу қолданылғанда, саптама жұмыс істемейді (бүріккіш инені көтеру кезінде шерткен дыбыс естілмейді).
 • - Қозғалтқышқа жанармай құбырын орнатыңыз.

Егер инжекторларға арналған арнайы сынақ стенді болмаса, сығылған ауаны пайдаланып инжектордың тығыздығын тексеріңіз.

Тексеру үшін саптамаға 2,8 - 3 кг/см қысыммен сығылған ауаны жағып, бүріккіш саптаманы керосинге батырыңыз