2-диагностикалық коннектордың қақпағын ашыңыз (1-сурет) және 10 және 12 контактілерін жабыңыз (технологиялық қосқыш штепсель)

Өзін-өзі диагностикалау режимін іске қосу кезінде диагностикалық коннектордың контактілеріне секіргішті орнату: 1 - қосқыш штепсель; 2 - блок

Отты қосыңыз және аспаптар кластеріндегі диагностикалық шамды қадағалаңыз.

Ақаулық кодын оқу режимі қосылғанда диагностикалық шаммен көрсетілетін 12 кодының схемасы

Диагностикалық ішкі жүйе қатарынан үш рет 12 кодын шығаруы керек (2-сурет):

 • - бір шам қосулы (0,5 с) - үзіліс (1,5 с) - екі шам қосулы - ұзақ үзіліс (4 с);
 • - бір шам қосулы (0,5 с) - үзіліс (1,5 с) - екі шам қосулы - ұзақ үзіліс (4 с);
 • - бір шам қосулы (0,5 с) - үзіліс (1,5 с) - екі шам қосулы - ұзақ үзіліс (4 сек).
Электр тізбегінде ақау бар-жоғын тексеру «12 коды жоқ»: D23 - электронды басқару блогы; X51 - KMSUD байламының диагностикалық қосқыш блогы

Егер 12 коды жоқ болса, диагностикалық тізбегінде схемаға (3-сурет) сәйкес сым қосылымдарында ашық тізбекті немесе контактінің жоқтығын келесі ретпен тексеріңіз (D2313 - 1ЗКч - Х5110 - секіргіш - Х5112 - 6ЗЧ- 56Ч- 95Ч - «жер»).

Егер көрсетілген схема жұмыс істеп тұрса, D23 басқару блогын ауыстыру қажет.

Диагностикалық шамды пайдаланып электрондық блоктың жадында жазылған ақаулық кодтарын жазыңыз.

Егер жадта ақаулық кодтары болмаса, шам 12 кодын көрсетеді (2-суретті қараңыз).

131 ақау кодын диагностикалық шам арқылы көрсету схемасы

Егер ақаулық коды болса, мысалы 131 (4-сурет) немесе әрқайсысы үш рет қайталанатын бірнеше код болса, сәйкес ақауларды тауып, жойыңыз

Ақаулық кодтарының декодтауы кестеде берілген:

Mikas 7.1 басқару блогымен басқару жүйесінің ақаулық кодтары

 • 13 - Массалық ауа ағыны сенсорының төмен сигнал деңгейі
 • 14 - Массалық ауа ағыны сенсорының жоғары сигнал деңгейі
 • 15 - абсолютті қысым сенсорының төмен сигнал деңгейі
 • 16 - абсолютті қысым сенсорының жоғары сигнал деңгейі
 • 17 - Кіріс ауа температурасы сенсорының төмен сигнал деңгейі
 • 18 - Кіріс ауа температурасы сенсорының жоғары сигнал деңгейі
 • 21 - Салқындатқыш температурасы сенсорының төмен сигнал деңгейі
 • 22 - Салқындатқыш температурасы сенсорының жоғары сигнал деңгейі
 • 23 - Дроссель күйі сенсорының төмен сигнал деңгейі
 • 24 - Дроссель күйі сенсорының жоғары сигнал деңгейі
 • 25 - Борттық желінің төмен кернеу деңгейі
 • 26 - Борттық желі кернеуінің жоғары деңгейі
 • 27 - Иінді біліктің позициясының сенсорының дұрыс жұмыс істемеуі (синхрондау)
 • 28 - Бірдей
 • 29 - > >
 • 31 - Бірінші CO түзеткішінің төмен сигнал деңгейі
 • 32 - Бірінші CO түзеткішінің жоғары сигнал деңгейі
 • 33 - Екінші CO түзеткішінің төмен сигнал деңгейі
 • 34 - Екінші CO түзеткішінің жоғары сигнал деңгейі
 • 35 - Бірінші оттегі концентрациясы сенсорының төмен сигнал деңгейі
 • 36 - Бірінші оттегі концентрациясы сенсорының жоғары сигнал деңгейі
 • 37 - Екінші оттегі концентрациясы сенсорының төмен сигнал деңгейі
 • 38 - Екінші оттегі концентрациясы сенсорының жоғары сигнал деңгейі
 • 41 - Бірінші соғу сенсорының тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі
 • 42 - Екінші соғу сенсорының тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі
 • 43 - Шығарылған газды қайта айналдыру клапанының сигналы төмен
 • 44 - Шығарылған газды қайта айналдыру клапанының сигналы жоғары
 • 45 - Канистрді тазарту клапанының төмен сигнал деңгейі
 • 46 - Канистрді тазарту клапанының жоғары сигнал деңгейі
 • 47 - Рульдік басқару сигналы төмен
 • 48 - Рульдік басқару сигналы жоғары
 • 51 - Басқару блогының 1 ақаулығы
 • 52 - Басқару блогының 2 дұрыс жұмыс істемеуі
 • 53 - Иінді позиция сенсорының дұрыс жұмыс істемеуі сол білік (синхрондау)
 • 54 - Тарату білігінің орналасу сенсорының (фаза) дұрыс жұмыс істемеуі
 • 55 - Көлік жылдамдығы сенсорының дұрыс жұмыс істемеуі
 • 61 - Басқару блогын рұқсатсыз қайта қосу
 • 62 - Басқару блогының жедел жады дұрыс жұмыс істемеуі
 • 63 - Басқару блогының ROM ақаулығы
 • 64 - ECU тұрақсыз жадын оқу мүмкін емес
 • 65 - ECU тұрақты жады жазылмады
 • 66 - Басқару блогының идентификациялық кодын оқу кезінде ақаулық
 • 67 - Иммобилизатор қатесі
 • 68 - Дәл солай
 • 69 - > >
 • 71 - Төмен бос жүріс жылдамдығы
 • 72 Жоғары бос жүріс жылдамдығы
 • 73 Бірінші оттегі концентрациясы сенсоры арқылы реттелетін бай қоспа
 • 74 Бірінші оттегі концентрациясы сенсорын пайдаланып реттелетін майсыз қоспа
 • 75 Екінші оттегі концентрациясы сенсорымен реттелетін бай қоспа
 • 76 Екінші оттегі концентрациясы сенсоры арқылы реттелетін майсыз қоспа
 • 79 SEGR арқылы EGR басқару кезінде ақаулық
 • 81-84 1 - 4 цилиндрлердегі соғуды реттеудің тұтану уақытының максималды ауытқуы
 • 9 1-94 1 - 4 тұтану тізбегіндегі ақау (қысқа тұйықталу)
 • 99 Жоғары вольтты драйвер қатесі
 • 131 Инжектор 1 ақаулығы (қысқа тұйықталу)
 • 132 Инжектор 1 ақаулығы (үзіліс)
 • 133 Инжектор 1 ақаулығы (жерге тұйықталу)
 • 134 Инжектор 2 ақаулығы (қысқа тұйықталу)
 • 135 Инжектор 2 ақаулығы (үзіліс)
 • 136 Инжектор 2 ақаулығы (жерге тұйықталу)
 • 137 Инжектор 3 ақауы (қысқа тұйықталу)
 • 138 Инжектор 3 ақаулығы (үзіліс)
 • 139 Инжектордың 3 ақауы (жерге тұйықталу)
 • 141 Инжектордың 4 ақауы (қысқа тұйықталу)
 • 142 Ақаулы инжектор 4 (үзіліс)
 • 143 Ақаулы инжектор 4 (жерге тұйықталу)
 • 167 Жанармай сорғысының реле тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (қысқа тұйықталу)
 • 168 Жанармай сорғысының реле тізбегінің ақаулығы u1094 (ашық)
 • 169 Жанармай сорғысының реле тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (жерге тұйықталу)
 • 171 Рециркуляция клапанының тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (қысқа тұйықталу)
 • 172 Рециркуляция клапанының тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (ашық)
 • 173 Рециркуляция клапанының тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (қысқа тұйықталу)
 • 174 Канистрді тазарту клапанының тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (қысқа тұйықталу)
 • 175 Канистрді тазарту клапанының тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (ашық)
 • 176 Канистрді тазарту клапанының тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (жерге қысқа тұйықталу)
 • 177 Негізгі реле тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (қысқа тұйықталу)
 • 178 Негізгі реле тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (ашық)
 • 179 Негізгі реле тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (жерге тұйықталу)
 • 181 Диагностикалық шам тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (қысқа тұйықталу)
 • 182 Диагностикалық шам тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (ашық)
 • 183 Диагностикалық шам тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (жерге тұйықталу)
 • 184 Тахометр тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (қысқа тұйықталу)
 • 185 Тахометр тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (ашық)
 • 186 Тахометр тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (жерге тұйықталу)
 • 191 A/C реле тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (қысқа тұйықталу)
 • 192 A/C реле тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (ашық)
 • 193 A/C реле тізбегінің ақаулығы (жерге тұйықталған)
 • 194 Салқындату желдеткішінің реле тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (қысқа тұйықталу)
 • 195 Салқындату желдеткішінің реле тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (ашық)
 • 196 Салқындату желдеткішінің реле тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (жерге тұйықталған)
 • 231-234 1 -4 тұтану тізбегіндегі ақау (ашық)
 • 241-244 1 - 4 тұтану тізбегіндегі ақау (жерге қысқа тұйықталу)
 • 251 Массалық ауа ағыны сенсорының жану тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (қысқа тұйықталу)
 • 252 Массалық ауа ағыны сенсорының жану тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (ашық)
 • 253 Массалық ауа ағыны сенсорының жану тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (жерге қысқа тұйықталу)

Микропроцессорлық электрондық басқару блогы MIKAS 5.4.209.3763.004 мыналарды қамтамасыз етеді:

 • 1) оңтайлы тұтану уақыты бар тұтану катушкаларының жұмысы үшін электр тоғының импульстерін қалыптастыру
 • 2) мәжбүрлі бос экономайзердің электромагниттік клапанының жұмысы үшін электр тогының импульстерін генерациялау (EFS);
 • 3) резервтік режимде бүкіл жүйенің жұмысын қамтамасыз ету (жүйенің жекелеген элементтері істен шыққан жағдайда);
 • 4) жүйе ақауларының диагностикасы

Микропроцессордың тұтану жүйесі мен EPHH келесідей жұмыс істейді.

Оталу қосулы кезде аспаптар тақтасындағы ескерту шамы жанады.

Бұл уақытта микропроцессор өзін-өзі диагностикалау режимінде жұмыс істейді.

Орындаушы Бұл режимнің соңында, егер ақаулық анықталмаса, ескерту шамы сөнеді немесе ақау анықталса, жанып тұрады.

Егер ескерту шамы сөнсе, бұл жүйенің жұмыс істеп тұрғанын және жұмысқа дайын екенін білдіреді.

Қозғалтқыштың иінді білігі стартермен иілген кезде, басқару блогы позиция сенсорының сигналдары негізінде қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс тәртібіне сәйкес оталдыру шамдарын басқару үшін тұтану катушкаларына электр тогының импульстерін жасайды 1- 3-4-2.

Оңтайлы тұтану уақытын анықтау үшін құрылғы барлық сенсорлардағы деректерді және оның жадында сақталған деректерді пайдаланады.

Блок сенсор деректерін өзгерту негізінде шығыс деректерін үздіксіз реттейді.

Блок сонымен қатар EPH жүйесінің жұмысын басқарады.

Бұл жүйе қозғалтқыш тежеу ​​кезінде көлік мәжбүрлі бос жүріс режимінде жұмыс істеген кезде жанармай беруді тоқтатады, осылайша отын үнемдейді және атмосфераға улы заттардың шығарылуын азайтады

Қозғалтқыш күйін онлайн бақылаумен қатар, көптеген сенсорлар істен шыққан жағдайда да құрылғы қозғалтқыштың жұмысын қамтамасыз ете алады.

Осы мақсатта басқару блогының жадында сақтық көшірме бағдарламасы сақталады, ол сенсор істен шыққан жағдайда қозғалтқыштың жұмысын аздап оңтайлы емес сипаттамалармен сақтауға мүмкіндік береді, бұл гаражды немесе автокөлікке қызмет көрсету станциясын өз күшімен.

Сонымен бірге құралдар тақтасында ескерту шамы жанады, ол ақау жойылғанша үздіксіз жанып тұрады.

Тек бір сенсордың істен шығуы - синхрондау - қозғалтқыштың толық тоқтауына әкеледі.

Құрылғының резервтік режимі жөндеу жұмыстары жүргізілгенге дейін көлікті басқаруға мүмкіндік береді.

Сонымен бірге дроссель реакциясы нашарлайды, уыттылық нашарлайды және жанармай шығыны артуы мүмкін.

Mikas 5.4 басқару блогы бар ZMZ-5061 және ZMZ-4063 қозғалтқыштарының микропроцессорлық тұтану жүйесінің ақаулық кодтары

Код - ақаулықтың сипаттамасы

 • 12 Диагностикалық тізбек өнімділігі
 • 21 Салқындату сұйықтығы температурасы сенсорының төмен сигнал деңгейі
 • 22 Салқындату сұйықтығы температурасы сенсорының жоғары сигнал деңгейі
 • 25 Көлік құралының борттық желісінің төмен кернеу деңгейі
 • 26 Көлік құралының борттық желісінің жоғары кернеу деңгейі
 • 51 Басқару блогының дұрыс жұмыс істемеуі
 • 53 Синхрондау сенсорының дұрыс жұмыс істемеуі
 • 61 Басқару блогын рұқсатсыз қайта қосу
 • 62 Басқару блогының жедел жадындағы ақпараттың жоғалуы
 • 63 ROM қатесі
 • 64 Басқару блогының тұрақты жадын оқу кезінде ақаулық
 • 65 Басқару блогының тұрақты жадына жазу кезінде ақаулық
 • 182 Диагностикалық шам тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (ашық)

Select your language