Қозғалтқышты майлау жүйесі - аралас: қысыммен және шашыраумен

Қысым майы иінді біліктің негізгі және шатундық мойынтіректерін, таратқыш білігінің мойынтіректерін, иінді біліктің және таратқыш біліктердің тірек мойынтіректерін, рокер тұтқасының төлкелерін және итергіш шыбықтардың жоғарғы ұштарын майлайды

Қалған бөліктер шашыраған маймен майланған.

ZMZ-402 майлау жүйесінің схемасы

Майлау жүйесіне сору құбыры және қысымды төмендету клапаны (май жинағыштың ішіне орнатылған) бар май сорғы 20, май арналары, айналма клапаны бар май сүзгісі, май жинағыш, май деңгейінің көрсеткіші, май кіреді. толтырғыш қақпағы, май қысымының индикаторы сенсоры, дабыл сенсоры апаттық май қысымы.

Мұнай жинағыштан сорғымен алынған май сорғы корпусындағы арналар және сыртқы түтік арқылы май сүзгісінің корпусына май қабылдағыш арқылы ағады.

Одан әрі мұнай сүзгі элементі 16 арқылы өткеннен кейін цилиндрлер блогының екінші қалқасының қуысына түседі, ол жерден бұрғыланған арна бойымен мұнай құбырына - бойлық май арнасына 4.

Бойлық арнадан май блоктың қалқаларындағы көлбеу арналар арқылы иінді біліктің негізгі мойынтіректеріне және таратқыш білігінің мойынтіректеріне беріледі.

Бесінші таратқыш білік мойынтірегінен білік пен тығын арасындағы блок қуысына ағып жатқан май білік мойынындағы көлденең тесік арқылы картерге жіберіледі.

Иінді ілмектерге май иінді біліктің негізгі журналдарынан 12 арналар арқылы беріледі.

Мұнай рокер білігінің осіне артқы таратқыш білігінің мойынтіректерінен беріледі, оның ортасында сақиналы ойығы бар, ол блоктағы 23 каналдар арқылы, цилиндр қақпағында және қуыспен рокер білігінің төртінші негізгі тірегінде байланысады. 11 рокер қолының осінде.

Мұнай итергіш ілмектердің осіндегі саңылаулар арқылы итергіш ілмектердің төлкелеріне, содан кейін итергіш өзектердегі арналар мен реттегіш бұрандалар арқылы итергіш өзектердің жоғарғы ұштарына түседі.

Май таратқыш білігінің берілісіне құбыр 8 арқылы беріледі, блоктың алдыңғы жағындағы тесікке басылады, бірінші таратқыш білігінің журналындағы сақиналы ойыққа 9 қосылады.

Тісті беріліс тістеріне бағытталған диаметрі шағын түтіктің шығысынан май ағыны шығады.

Бірінші таратқыш білік журналындағы көлденең арна арқылы сол журнал ойығынан шыққан май да таратқыш білік фланеціне түседі.

Май сорғысының жетек тісті доңғалақтары төртінші таратқыш білігінің журналына қосылған блоктағы 6-арнадан шығарылатын май ағынымен майланады, оның да сақиналы ойығы бар.

Цилиндрлердің қабырғалары төменгі шатун басындағы 18-ші саңылаудан лақтырылған ағынның май шашырауымен, бұл саңылау иінді біліктің журналындағы арнамен сәйкес келген кезде, сондай-ақ иінді біліктің мойынтіректерінің астынан ағып жатқан маймен майланады.

Барлық басқа бөліктер (клапан - оның өзегі мен соңы, май сорғысының жетек білігі және тұтануды тарату сенсоры, таратқыш білігінің жұдырықшалары) мойынтіректердің саңылауларынан ағып жатқан маймен майланады және қозғалтқыштың қозғалатын бөліктері арқылы шашылады.

Майлау жүйесінің сыйымдылығы 6 литр.

Мұнай қозғалтқышқа рокер тұтқаларының қақпағында орналасқан май толтырғыш мойын арқылы құйылады және тығыздағыш резеңке тығыздағышпен жабылады.

Мұнай деңгейі деңгей индикаторының штангасындағы "P" және "O" белгілері арқылы басқарылады. Май деңгейі «P» және «O» белгілері арасында сақталуы керек.

Автокөліктің орташа жылдамдығында (шамамен 50 км/сағ) майлау жүйесіндегі қысым 200–400 кПа (2–4 кгс/см2) болуы керек.

Суық қозғалтқышта ол 450 кПа (4,5 кгс/см2) дейін көтерілуі және ыстық ауа райында 150 кПа (1,5 кгс/см2) дейін төмендеуі мүмкін).

Мұнай қысымының 100 кПа (1 кгс/см2) төмен орташа жылдамдықта және төмен жұмыс жылдамдығында - 50 кПа (0,5 кгс/см2) төмен төмендеуі >) майлау жүйесіндегі ақауды немесе иінді біліктің және таратқыш білігінің мойынтіректерінің шамадан тыс тозуын көрсетеді.

Осы жағдайларда қозғалтқыштың одан әрі жұмысы тоқтатылуы керек.

Май қысымы аспап тақтасындағы көрсеткішпен анықталады, оның көрсеткіші май сүзгісінің корпусына бұрандалы.

Сонымен қатар, жүйе майдың апаттық қысымы үшін дабыл шамымен жабдықталған, оның сенсоры сүзгінің төменгі жағындағы тесікке бұрандалы.

Сигнал шамы құралдар тақтасында орналасқан және жүйедегі қысым 40-80 кПа (04-0,8 кгс/см2) төмен түскенде қызыл болып жанады.

Жарық авариялық май қысымы шамы бар көлікті басқару мүмкін емес.

Төмен шамада шамның қысқа ғана жануы рұқсат етіледі бос жүріс жылдамдығы және тежеу ​​кезінде.

Егер жүйе жұмыс істеп тұрса, айналу жылдамдығы аздап жоғарылағанда шам өшеді.

Жоғарыда көрсетілген мәндерден май қысымы төмендетілген немесе артық бағаланған жағдайда, алдымен сенсорлар мен индикаторлардың жұмысқа жарамдылығын тексеру керек.

ZMZ-402 май сорғысы

Май сорғы- май жинағыштың ішіне орнатылған тісті беріліс түрі. Сорғы цилиндрлер блогының үшінші және төртінші қалқаларындағы көлбеу платформаларға екі шпилькамен бекітілген.

Сорапты орнатудың дәлдігі цилиндрлер блогына басылған екі втулка түйреуіштері арқылы қамтамасыз етіледі.

Сорап корпусы 4 алюминий қорытпасынан құйылған, 3 және 6 тісті берілістері түзу тістері бар және керметтен (агломерленген металл ұнтағы) жасалған.

Жетек беріліс 3 білікке 5 түйреуішпен бекітілген.

Май сорғысының жетек білігі кіретін роликтің жоғарғы ұшында алтыбұрышты тесік жасалады.

Жүргізілген беріліс 6 сорғы корпусына басылған осьте еркін айналады.

Сораптың қақпағы 2 сұр шойыннан жасалған және сорғыға төрт болтпен бекітілген.

Қақпақтың астында қалыңдығы 0,3 мм картон төсемі бар.

Мұнай сорғысының май қабылдағышы және қабылдау құбыры 1 алюминий қорытпасынан жасалған бір корпуста жасалған. Тармақ құбырының қабылдағыш бөлігінде тор орамалды.

Тармақтық құбыр май сорғысына төрт болтпен бірге май сорғысының қақпағымен бірге паронит тығыздағыш 8 арқылы бекітіледі.

Мұнай сорғысының өнімділігі қозғалтқыш талап еткеннен әлдеқайда жоғары.

Өнімділік шегі қозғалтқыштың кез келген жұмыс режимінде жүйедегі сәйкес май қысымын қамтамасыз ету үшін қажет.

Сонымен бірге артық май сорғының шығару қуысынан қысымды төмендететін клапан арқылы қайтадан сору қуысына ағады.

Мойынтіректердегі саңылаулар арқылы май шығынының жоғарылауымен (қозғалтқыш тозған жағдайда) жүйеде қажетті қысым да сақталады, бірақ бұл жағдайда майдың аз мөлшері қысымды төмендететін клапан арқылы кері өтеді. сорғының қабылдау қуысына.

ZMZ-402 қысымды төмендету клапаны

Поршень түріндегі қысымды төмендететін клапан май сорғысының корпусында орналасқан. Май қысымы плунжер 1 ұшына әсер етеді, оның әсерінен серіппенің 2 күшін жеңетін плунжер қозғалады.

Белгілі бір қысымға жеткенде, поршень ағызу арнасының саңылауын ашып, артық майды сорғы қабылдау қуысына өткізеді.

Қысымды төмендететін клапан серіппесі жалпақ шайбаға 3 тіреледі және сорғы корпусындағы құлақшаның саңылаулары арқылы өткізілген ілмекпен 4 бекітіледі.

Редукциялық клапан реттелмейді; қажетті қысым сипаттамасы сорғы корпусының геометриялық өлшемдерімен және серіппенің сипаттамасымен қамтамасыз етіледі: серіппені 40 мм ұзындыққа қысу үшін 435–48,5 Н (435–485 кгс) ауқымында күш қажет. .

Жұмыс кезінде қысымды төмендететін клапанның серіппелі күшін қандай да бір жолмен өзгертуге жол берілмейді.

Май сорғысы және тұтану уақытының сенсорының жетегі

Май сорғысының жетегі мен тұтануды тарату датчигі таратқыш біліктен жұп бұрандалы беріліс арқылы жүзеге асырылады.

Жеткі беріліс болат, шойын таратқыш білігінің корпусына құйылған. Жетекші беріліс 8 болат, жылумен нығайтылған, роликке 5 түйреуішпен бекітілген, шойын корпуста айналады.

Шығырықтың үстіңгі ұшы тұтандыру дистрибьюторының сенсорын жылжытуға арналған ұясы бар (ролик осінен 1,15 мм-ге ығысқан) 2 төлкемен жабдықталған.

Шығыршықтағы гильза 3 түйреуішпен бекітілген. Алтыбұрышты ролик 10 роликтің төменгі ұшына айналмалы түрде қосылған, оның төменгі ұшы май сорғы роликінің алтыбұрышты тесігіне кіреді.

Айналу кезінде 8-беріліс 6 және 7-ші шайбалар арқылы шойын жетек корпусының ұшына басылады.

Бұл жинақ, сондай-ақ жетек корпусындағы ролик жетек берілістері шашатын және блок қабырғасынан төмен қарай ағып жатқан маймен майланған.

Қабырғалардан ағып жатқан май жетек корпусының төменгі жағындағы ойыққа (тұзақ), содан кейін саңылау арқылы роликтің бетіне түседі.

Жетек корпусындағы роликтің тесігіне спиральды ойық кесілген, оның бойымен май ролик айналғанда көтеріледі және оның бүкіл ұзындығы бойынша біркелкі таралады.

Жетек корпусының үстіңгі қуысындағы артық май корпустағы төгу тесігі арқылы қайтадан картерге ағызылады.

Оту таратқыш сенсорының дұрыс орналасуы қозғалтқышта бұл блокқа жетекті орнату арқылы қамтамасыз етіледі, бұл кезде бірінші цилиндрдің поршені TDC (қысу инсульт), жетек втулкасындағы ұясы қозғалтқыш осіне параллель орналасқан. одан максималды қашықтық.

ZMZ-402 май сүзгісі

Май тазалау сүзгісі — толық ағынды, қағаз немесе мақта ауыстырылатын сүзгі элементтері бар. Жүйеге сорғы арқылы жіберілетін барлық май сүзгіден өтеді.

Бұл қозғалтқыштар үшін келесі сүзгі элементтері пайдаланылады: NAMI-VG-10, REGOTMAS-412-1-05 және REGOTMAS-412-1-06.

Сүзгі корпустан, қақпақтан 1, айналма клапаны бар орталық штангадан және сүзгі элементінен 4 тұрады.

Сүзгі корпусы алюминий қорытпасынан жасалған және цилиндрлер блогына төрт шпилькасы бар паронитті тығыздағыш арқылы бекітілген.

Орталық өзек қатты жіппен корпусқа бұрандалы. Штанганың жоғарғы ұшы сүзгі қақпағының гайкасына бұрандалы.

Тұндырылған ластаушы заттарды төгу үшін 6 тығыны корпусқа төменнен бұрандалы.

Төтенше жағдайдағы май қысымының датчигі 7 корпустың төменгі бөлігіндегі шұңқырға бұрандалы.

Сүзгі қақпағы 1 алюминий қорытпасынан жасалған. Ол қақпақтан шығып тұрған орталық шыбықтың бұрандалы ұшына бұралған қақпақ гайкамен бекітіледі.

Қақпақтың ойығында резеңке тығыздағыш бар. Қақпақ гайка мыс тығыздағышпен тығыздалған.

Сүзгінің орталық өзегі қуыс.

Оның жоғарғы бөлігінде клапан орнының текстолит тақтасынан, серіппеден және серіппелі тоқтағыштан тұратын айналма клапан бар.

Штангада мұнай өту үшін бұрғыланған төрт қатар саңылаулар бар; жоғарғы қатар клапанның үстінде және сүзгі элементінің үстінде орналасқан.

Элементтің қалыпты күйінде оның кедергісі төмен, шамамен 10-20 кПа (0,1-0,2 кгс / см2) және барлық май оның арқылы өтеді. шартты көрсеткілер арқылы диаграмма .

Сүзгі элементінен тазартылған май өзек ішіндегі саңылаулардан өтіп, майлау жүйесіне өтеді.

Элемент бітеліп қалса, оның кедергісі артады және қысым 70-90 кПа (0,7-0,9 кгс / см2) жеткенде айналма клапан ашылып, майды өткізе бастайды.

Корпусқа орнату кезінде сүзгі элементінің ұштары орталық шыбықты мықтап жабатын майға төзімді резеңкеден жасалған 2 және 5 сақиналармен төменнен және жоғарыдан тығыздалады.

Соңындағы тығыздауыш серіппемен және элементті қақпақ қалтасының ұшына қарай басатын тірек шайбамен қамтамасыз етіледі.