Саптама - тексеру клапанының инесі серіппе арқылы отырғышқа басылған электромеханикалық клапан

Басқару блогынан электромагниттік орамға электр импульсі түскенде, ине көтеріліп, қозғалтқыштың қабылдау құбырына отын жіберілетін тозаңдатқыш саңылауды ашады.

Инжектор айдайтын отын мөлшері электр импульсінің ұзақтығына байланысты.

Қозғалтқыш енді ғана тоқтатылған болса, жанармай жүйесіндегі қысымды азайтыңыз.

Батареяның "теріс" терминалынан сымды ажыратыңыз.

Қабылдағышты алыңыз.

406 қозғалтқыштың инжекторларын ауыстыру

Қысқыштарды босатыңыз және отын беретін шлангты 1 қозғалтқыштың жанармай құбырынан 3 ажыратыңыз.

Отын төгетін түтікті 4 қысымды төмендететін клапаннан ажыратыңыз.

Төрт инжектордың 5 қосқыштарынан сымдары бар төсемдерді ажыратыңыз

Инжекторды қозғалтқыштың жанармай құбырынан алыңыз

Инжекторды қозғалтқыштың жанармай құбырынан шығарыңыз. Саптама жанармай құбырының саңылауына тек тығыздағыш сақинаның көмегімен бекітіледі.

Екі бекіту болттарын 2 бұрап, қозғалтқыштың жанармай құбырын 3 абайлап шығарып алыңыз, саңылауларды қабылдау құбырындағы тесіктерден алыңыз.

Инжекторлар кіріс құбырының саңылауларына тек тығыздағыш сақиналармен бекітіледі.

Жаңа инжекторды кері ретпен орнатыңыз.

Инжекторларды тексеру

сіз 1 саптаманың саптамасын бензин немесе керосин құйылған контейнерге түсіріп, сығылған ауаны жағуыңыз керек

Инжектор клапанының герметикалығын тексеру үшін 1-ші инжектордың саптамасын бензин немесе керосин бар контейнерге түсіріп, қысыммен қысылған ауаны қолданыңыз (~3 кгс/см2).

Егер саптама тозаңдатқышынан ауа көпіршіктері шықса, саптама клапаны ағып кеткен және саптаманы ауыстыру қажет.

Инжектор электромагниттік орамасының саулығын тексеру үшін инжектор қосқышына 12 В тұрақты ток қолданыңыз.

Бұл жағдайда саптама клапанының ашылғанын көрсететін сипаттамалық шерту анық естілуі керек.

Егер бұл орын алмаса, саптама ақаулы және оны ауыстыру керек.

Бұл сынақты саптаманы көліктен шығармай-ақ жүргізуге болады.

Инжектордың электромагниттік катушкасының кедергісін оны инжектор қосқышының түйреуіштеріне жалғау арқылы омметрмен тексеруге болады.

Қарсылық 15,5-16 Ом диапазонында болуы керек.

Егер қарсылық мәні көрсетілген шектерде болмаса, саптаманы ауыстырыңыз.