Саптама - сөндіргіш клапанның инесі серіппе арқылы орынға басылған электромеханикалық клапан

Басқару блогынан электромагниттік орамға электр импульсі түскенде, ине көтеріліп, саптама тесігін ашады, ол арқылы қозғалтқыштың кіріс құбырына отын беріледі.

Инжектор айдайтын отын мөлшері электр импульсінің ұзақтығына байланысты.

Қозғалтқыш енді ғана тоқтатылған болса, қуат жүйесіндегі қысымды азайтыңыз.

Батареяның теріс терминалынан сымды ажыратыңыз.

Қабылдағышты алып тастаңыз.

ГАЗ-2705 инжекторларын тексеру және ауыстыру

Қысқыштарды босатыңыз және отын беретін шлангты 1 қозғалтқыштың жанармай құбырынан 3 ажыратыңыз.

Отын төгетін түтікті 4 қысымды төмендететін клапаннан ажыратыңыз.

Төрт инжектордың 5 қосқыштарынан сымдармен қосқыштарды ажыратыңыз

ГАЗ-2705 инжекторларын тексеру және ауыстыру

Инжекторды қозғалтқыштың жанармай құбырынан шығарыңыз. Инжектор жанармай құбырындағы тесікке тек O-сақинасының көмегімен бекітіледі.

Екі бекіту болттарын 2 бұрап, қозғалтқыштың жанармай құбырын 3 абайлап шығарыңыз, инжекторларды қабылдау құбырындағы тесіктерден алыңыз.

Инжекторлар қабылдау құбырының саңылауларына тек тығыздағыш сақиналардың көмегімен бекітіледі.

Жаңа инжекторды кері ретпен орнатыңыз.

Инжекторларды тексеру

ГАЗ-2705 инжекторларын тексеру және ауыстыру

Инжектор клапанының герметикалығын тексеру үшін 1 инжектордың бүріккішін бензин немесе керосин бар контейнерге түсіріп, қысыммен (~3 кгс/см 2) қысылған ауаны қолдану керек.

Егер инжектор саптамасынан ауа көпіршіктері шықса, инжектор клапаны ағып жатыр және инжекторды ауыстыру керек.

Инжектордың электромагниттік орамасының жұмысқа жарамдылығын тексеру үшін инжектор қосқышына 12 В тұрақты ток беріңіз.

Бұл жағдайда саптама клапанының ашылғанын көрсететін сипатты шерту анық естілуі керек.

Егер бұл орын алмаса, инжектор ақаулы және оны ауыстыру керек.

Бұл тексеруді инжекторды көліктен шығармай-ақ жүргізуге болады.

Инжектор электромагниттік орамасының кедергісін оны инжектор қосқышының контактілеріне қосу арқылы омметрмен тексеруге болады.

Қарсылық 15,5-16 Ом аралығында болуы керек.

Егер қарсылық мәні көрсетілген шектерге түспесе, инжекторды ауыстырыңыз.

Толығырақ ақпарат алу үшін мақаланы қараңыз - Газель көлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру