ЗИЛ-5301 май манометрі мен сигналдық құрылғыны қосу схемасы

Май қысымының индикаторының диаграммасы

Cурет. 1 Май қысымының индикаторы мен сигналдық құрылғының қосылу схемасы: 1.- MM355 май қысымының индикаторының сенсоры; 2 - мұнай қысымының авариялық дабыл датчигі 2602 3829; 3 - қосу блогы; 4 - 2202.3803-23 ​​май қысымының төмендеуі туралы сигнал беру құрылғысы; 5 - аспаптар кластері 36.3801; 6 - тахометр 2541.3813. Сымның түстері: ақ - 30D, 30 e; қоңыр-көк 31; қызыл-сары - 39, 39 б; қара - 31a