Дифференциалды келесі ретпен жинаңыз:

 • 1. Дифференциалды жинамас бұрын, осьтің тісті доңғалақтарын, пиньондарды, тартқыш шайбаларды және пинион осьтерін трансмиссиялық маймен майлаңыз
 • 2. Тісті шайбаларды ось біліктерінің тісті доңғалақтарының журналдарына орнатыңыз.
 • 3. Сол жақ беріліс қорабына итергіш шайба жинағы бар осьтің берілісін орнатыңыз.
 • 4. Жерсеріктерді бөлінген крест осіне орнатыңыз.
Cурет. 1. Дифференциалды подшипниктің сыртқы сақинасын шығару
 • 5. Сол жақ жерсерік қорабына жерсеріктері бар алмалы-салмалы кресттерді (1-сурет) орнатыңыз.
Cурет. 2. Белгілері бойынша спутниктік қораптарды орнату
 • 6. Оң жақ беріліс қорабына итергіш шайба жинағы бар осьтің берілісін орнатыңыз.

Остердің берілісін ұстап тұрып, екі шыныаяқтың белгілері (Cурет 2) (реттік сандар) туралануы үшін оң жақ спутниктік шыныаяқты сол жаққа орнатыңыз.

 • 7. Жартыларын болттармен жалғап, оларды қатайтыңыз. Тарту моменті 32–40 Нм (3,2–4,0 кгс).
Cурет. 20. Артқы ось: 1 - сақтандырғыш клапан; 2 - дифференциалды подшипник; 3, 8 - реттегіш шығыршықтар; 4 - жетек тетігінің артқы мойынтіректері; 5 - реттеу сақинасы (1991 жылдан бері орнатылмаған); 6 - май жинағыш сақина; 7 - жаңғақ; 9 - жетекті беріліс; 10 - алдыңғы жетекті беріліс мойынтірегі; 11 - жартылай осьтік берілістің тартқыш шайбасы; 12 - жетекті беріліс
 • 8. Болт саңылауларын туралап, негізгі жетекті беріліс қорабына орнатыңыз. Болттарды орнатып, қатайтыңыз.

Тарту моменті 98–137 Нм (10–14 кгсм).

Жиналған дифференциал үшін осьтік берілістерді 80 мм радиуста қолданылатын 59 Н (6 кгс) аспайтын күшпен шпильді оправка арқылы бұру керек.

Дифференциалды мойынтіректерді (егер олар ауыстырылса) келесі ретпен реттеңіз:

Cурет. 3. Дифференциалды подшипниктердің ішкі сақиналарын алдын ала басу
 • 1. Дифференциалдың мойынтіректерінің ішкі сақиналарын (3-сурет) жинақталған дифференциалдың журналдарына беріліс қорабының ұштары мен мойынтіректердің ішкі сақиналарының ұштары арасында 3,5–4,0 мм бос орын болатындай етіп басыңыз.
Cурет. 4. Дифференциалды мойынтіректердің роликтерін айналдыру
 • 2. Дифференциалды жинақты картерге, содан кейін тығыздағыш пен картер қақпағын орнатыңыз және шығыршықтар дұрыс орналасатындай етіп қақпақты корпус арқылы бұраңыз, мойынтіректерді айналдырыңыз (Cурет 4).

Содан кейін қақпақты картерге біркелкі жалғау үшін болттар мен гайкаларды пайдаланыңыз.

Cурет. 5. Дифференциалды подшипниктер
реттеу кезіндегі саңылауларды өлшеу
Cурет. 6. Мойынтіректердің ішкі сақиналарының ұштары мен беріліс қорабы арасындағы A және A1 саңылаулары
 • 3. Болттарды қайтадан бұрап алыңыз, қақпақты абайлап алыңыз, дифференциалды картерден алып тастаңыз және мойынтіректердің ішкі сақиналарының ұштары мен беріліс қорабы арасындағы A және A1 (5 және 6-сурет) саңылауларын өлшеу үшін өлшеуіш өлшеуішті пайдаланыңыз.
 • 4. Формула бойынша есептелген қалыңдығы бар тығыздағыштардың бумасын таңдаңыз:
 • s = A + A1 + 0,1, мұндағы: s – тығыздағыш орамасының қалыңдығы, мм;
 • A және A1 – подшипниктердің ішкі сақиналарының ұштары мен спутниктік қорап арасындағы саңылаулар, мм;
 • 0,1 – тұрақты мән (алдын ала жүктеуді қамтамасыз ету үшін), мм.
 • 5. Дифференциалды мойынтіректердің ішкі тіректерін алып тастаңыз. Бөлу тығыздағыштардың таңдалған пакеті шамамен жартысында.

Спутниктік беріліс қорабының журналдарына тығыздағыштарды орнатыңыз және мойынтіректердің ішкі сақиналарын олар тоқтағанша басыңыз.

Жетектегі беріліс мойынтіректерін келесі ретпен жинаңыз және реттеңіз:

Cурет. 7. Мойынтіректі басқаннан кейін саптың ұшын тесу: A – тесу орны
Cурет. 8. Алдыңғы тісжегі мойынтірегіне арналған аралық гильза мен шығыршықтарды орнату
 • 1. Мойынтіректерді жетек берілісіне басыңыз. Артқы тірек мойынтірегін цилиндрлік шығыршықтармен басқаннан кейін, ол басылған тірек ұшын ашыңыз (Cурет 7).

Ішкі сақиналардың арасына жетекті тетіктің алдыңғы мойынтірегі (екі қатарлы қиғаш) үшін аралық жеңді (Cурет 8) және реттегіш тетіктерді орналастырыңыз.

 • 2. 9 жетек тетігінің (1991 жылдан бері орнатылмаған) реттеу сақинасын 5 (20-суретті қараңыз) орнатыңыз.
Cурет. 9. Жетекші беріліс мойынтіректерінің тығыздығын тексеру
 • 3. Жетекші беріліс жинағын мойынтіректері бар иінді картерге мүмкіндігінше басыңыз және 8 төсемінің қалыңдығын өзгерту және гайканы 7 тоқтағанша қатайту арқылы алдыңғы подшипниктің алдын ала жүктемесін реттеңіз.

Бұл жағдайда май алу сақинасы 6 және фланец тісті беріліс білігіне орнатылуы керек, ал алдыңғы мойынтіректің қақпағы фланецтегі манжеттің үйкелісі өлшеу көрсеткіштеріне әсер етпеуі үшін алынуы керек.

Кернеуді азайту үшін аралықтарды қосыңыз, арттыру үшін алып тастаңыз.

Дұрыс реттеу кезінде осьтік бос орын болмауы керек, ал серіппелі динамометр кіретін мойынтіректер үшін 15–30 Н (1,5–3 кгс) және 20–35 Н (2,0–3,5 кгс) күш көрсетуі керек. редукторды фланецтегі саңылау арқылы бұру кезінде жаңа мойынтіректер (Cурет 9).

 • 4. Реттеуді аяқтағаннан кейін фланецті алып тастап, тығыздағыштар мен алдыңғы пинон мойынтіректерінің қақпағын орнатыңыз.

Қақпақты болттармен бекітіңіз. Фланецті орналастырып, гайканы 7 қатайтыңыз (20-суретті қараңыз) және оны ілмекпен бекітіңіз. Тарту моменті 167–206 Нм (17–21 кгс м).

Бүйірлік саңылау мен негізгі берілістердің орнын реттеңіз жетек берілістері мен дифференциалдың мойынтіректерін келесі ретпен реттеңіз:

 • 1. Дифференциалды реттелетін мойынтірек жинағы бар картерге орнатыңыз.

Тығыздағышты қақпағы бар картер қосқышының жазықтығына орнатыңыз. Картер қақпағын орнатыңыз және болттармен бекітіңіз.

Cурет. 10. Соңғы жетекті берілістердің торларындағы бүйірлік саңылауларды тексеру

2. 0,2–0,6 мм болуы тиіс жетек пен жетектің тістері арасындағы бүйірлік саңылауды өлшеңіз.

40 мм радиуста жетектің беріліс фланецінде өлшемдерді орындаңыз (Cурет 10).

Бүйірлік саңылауды дифференциалдық қораптың бір жағынан екіншісіне 3 жылжыту арқылы реттеңіз (20-суретті қараңыз).

Егер жетекті берілістің бүйірінен ілгектерді алып тастасаңыз, тордағы саңылау ұлғаяды, бірақ белдеулерді қоссаңыз, саңылау азаяды.

Мөлшерін өзгертпестен аралықтарды қайта реттеңіз, себебі бұл дифференциалдық мойынтіректердің керілуін бұзады.

Cурет. 11. Негізгі берілістердің түйіспелі патч: I – алға жағы; II – кері жағы; 1 - жеңіл жүктеме кезінде бұрылу кезінде тісті беріліс торындағы дұрыс жанасу; 2 - тістің үстіңгі жағындағы контакт (оны түзету үшін жетек берілісін жетекті беріліске қарай жылжыту керек); 3 - тістің түбіріндегі түйісу (оны түзету үшін жетек берілісін жетекті берілістен алыстату керек); 4 - тістің тар ұшындағы түйісу (оны түзету үшін жетекті беріліс механизмін жетектен алыстатыңыз); 5 - тістің кең шетіндегі түйісу (оны түзету үшін жетекті беріліс механизмін жетекке қарай жылжытыңыз)
 • 3. Реттеу сақинасы 5 бар осьтерде (20-суретті қараңыз) түйіспелі патч бойымен берілістердің қосылуын тексеріңіз.

Ол үшін жетекті берілістің тістерін бояумен бояңыз.

Бояу өте сұйық екенін есте сақтаңыз Ска таралады, бірақ ол тым қалың болса, оны тістер арасындағы бос орындардан сығу мүмкін емес.

Одан кейін ось біліктерін пайдаланып, жетектегі берілістің жылдамдығын төмендетіңіз және анық контакт патчтары анықталғанша жетек тетігін екі бағытта да бұраңыз.

суретте. 11-суретте басқарылатын берілістің тістеріндегі жанасу үлгісінің типтік позициялары және дұрыс емес жанасуды жою жолы көрсетілген.

Басқа қалыңдықтағы реттеу сақинасын 5 (20-суретті қараңыз) орнату арқылы жетек тетігін жылжытыңыз.

3 дифференциалдық мойынтіректердің тығыздағыштарын қайта реттеу арқылы жетекті берілістерді жылжытыңыз.

Соңғы жетектері бар осьтердегі берілістің қосылуын көрсетілген тексеруді орындаңыз.

Артқы осьті құрастыру

Тісті беріліс механизмін келесі ретпен реттегеннен кейін артқы осьті жинаңыз:

Cурет. 12. Тығыздауыштарды таңдау үшін мойынтірек қақпағы мен картер арасындағы алшақтықты өлшеу
 • 1. Тығыздағыш орамасын алдыңғы пинион мойынтірегі қақпағының ұшы мен картер арасына орнатыңыз.

Қаптың қалыңдығы қақпақ пен картер ұштары арасындағы саңылаудан (12-сурет) 1,3 есе артық болуы керек. Қажет болса, қаптың қалыңдығын 1,4 есе арттырыңыз.

 • 2. Жетек берілісінің алдыңғы подшипник қақпағын жаға жинағымен орнатыңыз және болттармен бекітіңіз.
 • 3. Фланец пен шайбаны орнатыңыз. Гайканы 7 (20-суретті қараңыз) мүмкіндігінше ондағы ойықтар тісті беріліс ілгегіндегі саңылауларға сәйкес келетіндей етіп қатайтыңыз және ілмекпен бекітіңіз. Тарту моменті 167–206 Нм (17–21 кгс м).

Қайықты ойыққа және ілмектің тесігіне сәйкестендіру үшін бұрап алмаңыз.

 • 4. Дифференциалды жетекті беріліс пен мойынтірек жинағы бар ось корпусына орнатыңыз.
 • 5. Картер мен қақпақ арасына тығыздағышты орнатыңыз.
 • 6. Картер қақпағын екі серіппелі төсем де осьтің жоғарғы жағында болатындай етіп орнатыңыз.

Болттар мен гайкаларды пайдаланып қақпақты және картерді жалғаңыз.

 • 7. Жетек берілісін бұрап жатқанда, жиналған осьте кез келген байлау немесе ілінісу бар-жоғын тексеріңіз.

Көпірді құрастырғаннан кейін көлік қозғалып жатқанда оның қызуын тексеріңіз. Картер қатты қызып кетсе (90 °C жоғары), мойынтіректердің дұрыс реттелгенін тексеріңіз.