Дифференциалды келесі ретпен жинаңыз:

 • 1. Дифференциалды жинамас бұрын, ось біліктерінің, спутниктердің, тартқыш шайбалардың және спутниктердің осьтерінің беріліс қорабының майымен майлаңыз
 • 2. Тісті шайбаларды ось біліктерінің тісті доңғалақтарының журналдарына орнатыңыз.
 • 3. Тісті шайба жинағы бар осьтің берілісін сол жақ пиньон қорабына орнатыңыз.
 • 4. Жерсеріктерді бөлінген крест осіне орнатыңыз.

УАЗ-3151 артқы осін құрастыру

Cурет. 7. Дифференциалды мойынтіректердің сыртқы тірегін шығару

 • 5. Сол жақ спутниктік қораптағы жерсеріктермен бөлінген крестті (1-сурет) орнатыңыз.

UAZ-3151 артқы ось жинағы

Cурет. 8. Спутниктік қораптарды белгілер бойынша орнату

 • 6. Оң жақ тісжегіші қорабына итергіш шайба жинағы бар осьтің берілісін орнатыңыз.

Остердің берілісін ұстап тұрып, екі шыныаяқтың белгілері (Cурет 2) (сериялық нөмірлері) туралануы үшін сол жаққа оң жақ спутниктік шыныаяқты орнатыңыз.

 • 7. Жартыларын болттармен жалғап, оларды қатайтыңыз. Тарту моменті 32–40 Нм (3,2–4,0 кгс).

 Артқы ось

Cурет. 20. Артқы ось

 • 8. Бұрандалар саңылауларын туралай отырып, соңғы жетекті тісті доңғалақ қорабына орнатыңыз. Болттарды орнатып, қатайтыңыз.

Тарту моменті 98–137 Нм (10–14 кгфм).

Жиналған дифференциалда ось біліктерінің берілістері 80 мм радиуста қолданылатын 59 Н (6 кгс) аспайтын күштен шпильді оправка арқылы айналуы керек.

Дифференциалды мойынтіректерді (егер олар ауыстырылса) келесі ретпен реттеңіз:

UAZ-3151 артқы ось жинағы

Cурет. 9. Дифференциалды подшипниктердің ішкі сақиналарын алдын ала басу

 • 1. Дифференциалдың мойынтіректерінің ішкі сақиналарын (9-сурет) жинақталған дифференциалдың журналдарына спутниктік қораптың ұштары мен подшипниктердің ішкі сақиналарының ұштары арасында 3,5–4,0 мм бос орын болатындай етіп басыңыз. .

UAZ-3151 артқы ось жинағы

Cурет. 10. Дифференциалды мойынтіректердің роликтерін домалау

 • 2. Дифференциалды жинақты картерге, содан кейін тығыздағышты және картер қақпағын орнатыңыз және шығыршықтар дұрыс күйде болатындай етіп қақпақты корпус арқылы бұраңыз, мойынтіректерді айналдырыңыз (Cурет 10).

Содан кейін қақпақты картерге біркелкі жалғау үшін болттар мен гайкаларды пайдаланыңыз.

UAZ-3151 артқы ось жинағы

Cурет. 11. Дифференциалды мойынтіректерді реттеу кезіндегі саңылау өлшемдері

UAZ-3151 артқы ось жинағы

Cурет. 12. Мойынтіректердің ішкі сақиналары мен спутниктік қораптың ұштары арасындағы A және A1 аралықтары

 • 3. Болттарды қайтадан бұрап алыңыз, қақпақты абайлап алыңыз, дифференциалды картерден алыңыз және мойынтіректердің ішкі сақиналарының ұштары мен спутниктік қораптың арасындағы A және A1 саңылауларын өлшеңіз (11 және 12-суреттер).
 • 4. Қалыңдығы келесі формула бойынша есептелетін тығыздағыштардың бумасын таңдаңыз:
 • s = A + A1 + 0,1, мұндағы: s - тығыздағыш орамасының қалыңдығы, мм;
 • A және A1 - мойынтіректердің ішкі сақиналарының ұштары мен спутниктік қорап арасындағы саңылаулар, мм;
 • 0,1 - тұрақты мән (алдын ала жүктеуді қамтамасыз ету үшін), мм.
 • 5. Дифференциалды мойынтіректердің ішкі тіректерін алып тастаңыз. Таңдалған тығыздағыш қапты шамамен екіге бөліңіз.

Спутниктік қораптың мойындарына тығыздағыштарды орнатыңыз және мойынтіректердің ішкі тіректерін аяғына дейін басыңыз.

Жетектегі беріліс мойынтіректерін келесі ретпен жинаңыз және реттеңіз:

UAZ-3151 артқы ось жинағы

Cурет. 13-сурет. Мойынтіректі басқаннан кейін шанақтың шеткі бетін тесу: А - тесу орны

UAZ-3151 артқы ось жинағы

Cурет. 14. Жетекші берілістің алдыңғы мойынтіректерінің аралық тетігі мен шығыршықтарын орнату

 • 1. Мойынтіректерді жетек берілісіне басыңыз. Артқы тірек мойынтірегін цилиндрлік роликтермен басқаннан кейін, ол басылған саптың ұшын ашыңыз (сурет 13).

Ішкі сақиналардың арасына жетек тетігінің алдыңғы мойынтіректерінің (қос конусты) аралық тетіктерін (14-сурет) және тіректерін орналастырыңыз.

 • 2. Жетек берілісінің 9 (1991 жылдан бері орнатылмаған) реттеу сақинасын 5 (20-суретті қараңыз) орнатыңыз.

UAZ-3151 артқы ось жинағы

Cурет. 15. Жетекші беріліс мойынтіректерінің тығыздығын тексеру

 • 3. Жетекші беріліс жинағын мойынтіректері бар картерге ол тоқтағанша басыңыз және тығыздағыш орамасының 8 қалыңдығын өзгерту және гайканы 7 қатайту арқылы алдыңғы мойынтіректің алдын ала жүктелуін реттеңіз.

Бұл жағдайда май сақинасы 6 және фланецті тісті беріліс білігіне орнату керек, ал алдыңғы мойынтіректің қақпағын алып тастау керек, осылайша фланецтегі манжеттің үйкелісі өлшеу көрсеткіштеріне әсер етпейді.

Тығыздықты азайту үшін аралықтарды қосыңыз, көбейту үшін алыңыз, алыңыз.

Дұрыс реттелгенде осьтік саңылау болмауы керек және серіппелі динамометр тозған мойынтіректер үшін 15–30 Н (1,5–3 кгс) және 20–35 Н (2,0–3,5 кгс) күш көрсетуі керек. редукторды фланецтегі саңылау арқылы бұру кезінде жаңа мойынтіректер (Cурет 15).

 • 4. Реттеуді аяқтағаннан кейін фланецті алыңыз, тығыздағыштарды және жетек тетігінің алдыңғы подшипник қақпағын орнатыңыз.

Қақпақты бұрандалармен бекітіңіз. Фланецті орнатыңыз, гайканы 7 (20-суретті қараңыз) және түйреуішті қатайтыңыз. Тарту моменті 167–206 Нм (17–21 кгфм).

Жетек берілістері мен дифференциалдық мойынтіректерді келесі ретпен реттегеннен кейін соңғы жетек берілістерінің артта қалуын және орнын реттеңіз:

 • 1. Дифференциалды жинақты реттелетін мойынтіректері бар картерге орнатыңыз.

Тығыздағышты қақпағы бар картер қосқышының жазықтығына орнатыңыз. Картер қақпағын орнатыңыз және болттармен бекітіңіз.

UAZ-3151 артқы ось жинағы

Cурет. 16. Соңғы жетек берілістерінің берілістеріндегі бүйірлік саңылауларды тексеру

2. 0,2–0,6 мм болуы тиіс жетек пен жетекті берілістердің тістері арасындағы саңылауларды өлшеңіз.

40 мм радиуста жетектің беріліс фланецінде өлшеңіз (Cурет 16).

Аралық бөліктерді 3 (20-суретті қараңыз) дифференциалдық қораптың бір жағынан екінші жағына жылжыту арқылы бүйірлік бос орынды реттеңіз.

Егер сіз жетекті берілістің бүйіріндегі аралықтарды алып тастасаңыз, онда ілінісудегі саңылау артады, бірақ қоссаңыз, алшақтық азаяды.

Аралық бөлшектерді олардың нөмірін өзгертпей ауыстырыңыз, себебі бұл дифференциалды подшипниктің алдын ала жүктелуін бұзады.

УАЗ-3151 артқы осін құрастыру

Cурет. 17. Соңғы жетек берілістерінің түйіспе патчтары

 • 3. Реттеу сақинасы 5 бар осьтерде (20-суретті қараңыз) түйіспелі патч бойындағы берілістің қосылуын тексеріңіз.

Ол үшін жетекті берілістің тістерін бояумен бояңыз.

Өте жұқа бояудың жайылып кететінін, ал тым қалың бояу тістер арасындағы саңылаулардан сығып кетпейтінін есте сақтаңыз.

Одан кейін ось біліктерін пайдаланып, жетекші берілістің жылдамдығын төмендетіңіз және анық түйіспелі патч көрсетілгенше жетек тетігін екі бағытта да бұраңыз.

суретте. 17-суретте жетекті беріліс тістеріндегі типтік контакті үлгілері және дұрыс емес контактіні түзету жолы көрсетілген.

Басқа қалыңдықтағы реттеу сақинасын 5 (20-суретті қараңыз) орнату арқылы жетек тетігін жылжытыңыз.

Дифференциалдың 3 мойынтіректерінің тығыздағыштарын қайта реттеу арқылы жетекті берілістерді жылжытыңыз.

Сонымен қатар соңғы жетектері бар осьтердегі берілістің қосылуын көрсетілген тексеруді орындаңыз.

Артқы ось жинағы

Тісті берілістің қосылуын келесі ретпен реттегеннен кейін артқы осьті жинаңыз:

UAZ-3151 артқы ось жинағы

Cурет. 18. Тығыздауыштарды таңдау үшін мойынтірек қақпағы мен картер арасындағы саңылауларды өлшеу

 • 1. Тітіркендіргіш жинағын жетектің алдыңғы подшипник қақпағының ұшы мен картер арасына орнатыңыз.

Ораманың қалыңдығы қақпақтың ұштары мен картер арасындағы саңылаудан 1,3 есе артық болуы керек (18-сурет). Қажет болса, қаптаманың қалыңдығын 1,4 есе арттырыңыз.

 • 2. Жетек берілісінің алдыңғы мойынтіректерінің қақпағын және болтты орнатыңыз.
 • 3. Фланец пен шайбаны орнатыңыз. Гайканы 7 қатайтыңыз (қараңыз күріш. 20) ондағы саңылаулар тісті беріліс ілгегі мен ілмектің саңылауларымен сәйкес келетіндей істен шығуға. Тарту моменті 167 - 206 Нм (17 - 21 кгфм).

Саңқаны ойыққа және ілмектің тесігіне сәйкестендіру үшін бұрап алмаңыз.

 • 4. Дифференциалды жетекші беріліс пен мойынтіректермен ось корпусына орнатыңыз.
 • 5. Картер мен қақпақтың арасына тығыздағышты орнатыңыз.
 • 6. Картер қақпағын екі серіппелі төсем де осьтің жоғарғы жағында болатындай етіп орнатыңыз.

Қақпақты және картерді болттар мен гайкалармен жалғаңыз.

 • 7. Жетек берілісін бұру кезінде жиналған осьте ешқандай байлау немесе үйкеліс жоқ екенін тексеріңіз.

Көпірді құрастырғаннан кейін көлік жүргізу кезінде оның қызуын тексеріңіз. Картер қатты қызып кетсе (90°C жоғары), мойынтіректердің дұрыс реттелгенін тексеріңіз.