Редуктор диспенсерге, содан кейін араластырғышқа берілетін газдың қысымын төмендету үшін қолданылады

Сонымен қатар, редуктор тоқтаған кезде қозғалтқышқа газ беруді автоматты түрде өшіретін жүк түсіргішпен және қозғалтқыш жұмыс істемей тұрғанда редуктордың сенімді герметикалығымен жабдықталған

КамАЗ көліктерінің газ баллонды қондырғысында мембраналық рычаг түріндегі екі сатылы төмен қысымды редуктор қолданылады.

екі сатылы төмен қысымды төмендеткіш

Редуктор ішкі қалқасы бар алюминий корпустан 10 тұрады, онда екі қуыс пайда болады: A - бірінші кезең, B - екінші кезең.

Бірінші сатының қуысы жоғарыдан қақпақпен жабылады, қақпақ пен корпус арасына иілгіш қабықша 4 қысылады.Қақпаққа серіппенің 5 орны 6 бұрандалы, ол мембрананы үнемі төмен түсіреді.

Серіппенің күшін 6 орындық арқылы реттеуге болады. Бекіткіш гайка арқылы орнатылған күйде бекітілген.

Отырғышта мембрана үстіндегі қуысты атмосферамен байланыстыратын тесік бар. Бұрыштық рычаг 7 оське айналмалы түрде орнатылған мембраналық штангаға қосылған.

Рычагтың екінші ұшы жоғары қысымды клапанға 3 қосылған.

Екінші сатының қуысы төменнен қақпақпен 18 жабылған, ол аралық сақинамен 26 бірге корпусқа болттармен бекітілген.

Мембрана 25 қақпақ пен сақина арасында қысылған. Мембрананың үстіндегі кеңістік ауа тазартқыш пен араластырғыш арасындағы аймақтағы қозғалтқыштың сору жолымен үнемі байланысады.

Мембранаға 20 бекітілген серіппе арқылы басылады, ол өзекшедегі 23 серіппелі шайба 22. мембранада бекітілген.

Серіппе реттегіш ниппельге 19. қақпаққа бұрап орнатылған. Ниппельді айналдыру арқылы серіппе күші реттеледі.

Орнатылған күйде ниппель гайкамен бекітіледі. Штанганың 22 үстіңгі шеті ось бойынша бұрылмалы түрде екінші сатының қуысына орнатылған бұрыштық рычагқа 14 қосылған.

Реттеу бұрандасы 13 арқылы бұрыштық рычагтың екінші ұшы және аралық шыбық корпустың бағыттаушы құлақшасында орнатылған клапанға 8. әрекет етеді, оны резеңке кірістіргішпен үнемі отырғышқа басып, оның ашылуы арқылы бірінші және екінші сатылардың қуыстары бір-бірімен байланыса алады.

Екінші кезеңнің конструктивтік ерекшелігі мембранадан тұратын түсіру құрылғысының болуы; 16, қақпақ және конустық серіппе 15.

Қозғалтқыш өшірілген жүк түсіргіштің серіппесі 15 редуктордың екінші сатысының 25 мембранасына қосымша күш жасайды.

Түсіргіштің Д қуысы үнемі газ араластырғыштың диффузорымен байланыста болады.

Редуктордың бірінші сатысының кірісіне торлы газ сүзгісі орнатылған және газды шаңның, тоттың және редуктор клапандарының тығыздығын бұзуы мүмкін басқа да механикалық қоспалардың ең кішкентай бөлшектерінен тазалауға арналған.

Редуктордың бірінші сатысында кабинадағы газ қысымын басқаратын қашықтан басқарудың электрлік манометр сенсоры орнатылған.

Редутордың әрекеті келесідей

Газ құбыры жабылған кезде, бірінші сатының диафрагмасы 4 серіппенің 5 әсерінен төмен иіледі және бұрыштық рычаг ось бойымен сағат тіліне қарсы бұрылып, клапанды 3 ашық күйге қояды.

Серіппенің 20 және конустық серіппенің 15 әсерінен екінші сатының диафрагмасы 25 төмен түсіріліп, бұрыштық иінтіректі 14 сағат тіліне қарсы бұрап, екінші кезеңнің клапанын 8 жабық күйде ұстайды.

Атмосфералық қысым беріліс қорабының барлық қуыстарында орнатылған.

Газ құбыры ашылған кезде цилиндрлерден шыққан газ сүзгіден өтіп, ашық клапан 3 арқылы бірінші сатыдағы А қуысына түседі.

Қуыстағы қысым 0,18...0,22 МПа-ға жеткенде, серіппені 5 қысатын мембрана 4 жоғары қозғалады және рычаг 7 арқылы клапанды 3 жабады.

Қозғалтқыш жұмыс істемей тұрғанда газ екінші кезеңнің B қуысына түспейді, өйткені екінші кезеңнің 8-клапаны жабық.

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде араластырғыш диффузорында вакуум пайда болады, ол жүк түсіргіштің D қуысына тасымалданады.

Мембрана 16 көтеріліп, конустық серіппені 15 қысады, осылайша редуктордың екінші сатысының мембранасын 25 түсіреді.

Сонымен бірге араластырғыш диффузорынан шыққан вакуум В қуысқа беріледі және түсіру құрылғысының қосымша күшінен босатылған мембрана 25 оның кедергісін жеңе отырып, ішке қарай иіледі. 20 көктем.

Мембрананы 25 жылжытқанда, бұрыштық рычаг 14 клапанды 8 босатады, ол A қуысынан газ қысымымен ашылады.

Газ A қуысынан шығады бірінші кезеңнің Вқуысына екінші сатыдағы, оның ішінде кеңейеді, нәтижесінде оның қысымы атмосфералық деңгейге дейін төмендейді.

Егер В қуысындағы газ қысымы 100...150 кПа-дан аса бастаса, мембрана төмен түсіп, клапанды жабады.

Осылайша, екінші кезеңде қажетті газ қысымы барлық уақытта қажетті деңгейде сақталады. Содан кейін газ корпустағы 9 тесік арқылы және құбыр арқылы диспенсерге, содан кейін араластырғышқа ағады.

КамАЗ газ дизельдік қозғалтқыштарында қолданылатын редукторларда мөлшерлеуші-эконайзер құрылғысы және карбюраторлы газ қозғалтқыштарында бар мөлшерлеуші ​​шайба жоқ.

Түсіргіштің күшінен босатылған екінші сатылы мембрана өте сезімтал және қозғалтқыштың жұмыс режиміне және қуыстағы вакуумның өзгеруіне байланысты 8 клапанының көмегімен диспенсерге газ ағынын үнемі реттейді.

Екінші кезеңнің В қуысына берілетін диффузордағы вакуум ауа тазартқыштың бітелу дәрежесіне байланысты: сүзгі элементі неғұрлым ластанған сайын, соғұрлым вакуум көп болады, ол үлкен газ ағынын тудырады.

Ауа тазалағыштың бітелуінің газды тұтынуға және қозғалтқыш қуат көрсеткіштеріне әсерін жою үшін екінші сатыдағы редуктор мембранасы қабылдау жолының кедергісінің жоғарылауына сезімтал емес.

Бұған мембрана астындағы G қуысты ауа тазартқыш пен араластырғыш арасындағы аймақтағы сору жолымен байланыстыру арқылы қол жеткізіледі.

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда, оның сору жолында шамалы вакуум пайда болады.

Бұл вакуум диффузорға қарағанда әлдеқайда аз, ол құбыр арқылы редуктордың екінші сатылы диафрагмасының астындағы Г қуысына беріледі, сондықтан мембрана 25 тең қысыммен ішке қарай иіледі. диффузордағы және диффузор алдындағы сору жолындағы вакуумдардағы айырмашылық.

Ауа тазартқыштың кедергісі өзгерген кезде мембранаға әсер ететін қысым тұрақты болады, демек, редуктордың екінші сатысының клапаны арқылы газ ағыны сақталады, яғни ауа тазартқыш бітеліп қалғанда немесе оның сүзгі элементі жойылса, вакуум B және D редуктор

қуыстарында бір уақытта бірдей мөлшерге өзгереді.

Түзету жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін беріліс қорабының екінші сатысының мембранасының астындағы Г қуысынан кіріс жолына дейінгі арнаның тазалығы мен тығыздығын бақылау қажет.