Алдыңғы корпустың алынбалы элементтері:

  • - алдыңғы бампер;
  • - сорғыш;
  • - алдыңғы жақтау қаптамасы;
  • - жел әйнегінің төменгі жиегі;
  • - батарея сөресі;

Алдыңғы бамперді алу және орнату

Алдыңғы бамперді радиатор торымен бірге алып тастау керек.

Біз көлікті жұмысқа дайындаймыз.

Алдыңғы бамперді алу және орнату

Көлік нөмірін алыңыз.

10 мм розетка кілтін пайдаланып, жоғарғы бампер бекіткішінің екі болттарын және төменгі бекітпwidthң екі болттарын бұрап алыңыз

Алдыңғы бамперді алу және орнату

Төменгі жақтағы екі бұранданы бұрап босатыңыз, ол қалқан төсwidthшін бамперге бекітеді.

Алдыңғы бамперді алу және орнату

Бүйірдегі екі бұранданы бұрап алыңыз

Алдыңғы бамперді алу және орнату

Біз көліктің екінші жағындағы бұрандаларды дәл осылай бұрап аламыз.

Тұманға қарсы шамдары бар көліктерде олардан сым қосқыштарын ажыратыңыз.

Алдыңғы бамперді алу және орнату

10 мм розетка кілтін пайдаланып, радиатор жиектерінің үстіңгі бекіткішінің алты болттарын бұрап алыңыз (суреттегі тордың сол жағы)

Алдыңғы бамперді алу және орнату

Сорғыш тіректерінен астарларды алып тастаңыз

Алдыңғы бамперді алу және орнату

Автокөліктің екі жағында да бампердің жиектерін алдыңғы қоршауларға бекітіп, бамперді шешіп алыңыз.

Алдыңғы бамперді алу және орнату

8 мм розетка кілтін пайдаланып, радиатор торын бамперге бекітетін тоғыз гайканы 1 бұрап, торды алыңыз. Сәндік тордың әрлеуін алу үшін үш гайканы 2

бұрап алыңыз

Бамперді кері ретпен жинап, орнатыңыз

Сорғыш құлпын алу, орнату және реттеу

Радиатор торы құлыпқа кіруді қиындатады.

Сорғыш құлпын шешу, орнату және реттеу

Алдыңғы бамперді радиатор торымен алыңыз. Құлыптың орнын белгілеу үшін маркерді қолданамыз.

Құлыпты бекітетін екі гайканы бұрап алу үшін 13 мм розетка немесе розетка кілтін пайдаланыңыз.

Сорғыш құлпын шешу, орнату және реттеу

Құлыпты шпилькалардан алыңыз және шыбықты құлыптан ажыратыңыз.

Құлыпты жасалған белгіге сәйкес кері ретпен орнатыңыз.

Алдыңғы бамперді орнатпас бұрын құлыптың жұмысын тексереміз.

Ол үшін:

Сорғышты жабыңыз (сорғыштағы ысырма орталықтағы құлыптың ұясына сәйкес келуі керек).

Қажет болса, бекіту гайкаларын босатыңыз және құлыпты оңға немесе солға жылжытып, оның орнын реттеңіз.

Құлыптың орнын реттеп, сорғышты тарс етіңіз (ол мықтап жабылуы керек).

Сорғыштың тығыздығы құлыпты жоғары және төмен жылжыту арқылы реттеледі.

Сорғыш құлпын шешу, орнату және реттеу

Қажет болса, сорғыш тіректерінің heightн реттеңіз.

Алдыңғы қалқан төсwidthшін алу және орнату yla

Алдыңғы қанат лайнерін алу және орнату

Біз көлікті жұмысқа дайындаймыз.

Алдыңғы дөңгелекті алыңыз.

Алдыңғы қанаттың балшық қорғағышын бекітетін үш бұранданы бұрап, балшық қорғағышын алыңыз.

Алдыңғы қанат лайнерін алу және орнату

Бұрауышты пайдаланып, қаптама төсемінің алдыңғы бөлігін бекітетін жеті өздігінен бұрап тұратын бұранданы бұрап алыңыз (Phillips бұрағышы үшін бес өздігінен бұрап тұратын бұранда 1 және 8 мм кілт үшін екі өздігінен бұрап тұратын бұранда 2).

Қамқорлық төсемінің алдыңғы бөлігін алыңыз.

8 мм розетка кілтін қолданып, қаптаманың артқы бөлігін бекітетін үш өздігінен бұрап тұратын бұранданы бұрап, оны алып тастаңыз.

Алдыңғы қанат лайнерін алу және орнату

Қамқорлық төсwidthшін кері ретпен орнату

Төменгі әйнек жиегін алу және орнату

Алдыңғы қанат лайнерін алу және орнату

Алдыңғы шыны тазалағыштың тұтқаларын алыңыз.

Қаптаманы бекітетін жеті өздігінен бұрап тұратын бұранданы бұрап алыңыз (суретте сол жақтағы өздігінен бұрап тұратын бұранда көрінбейді)

Алдыңғы қанат лайнерін алу және орнату

Қанаттан ажырата отырып, төсwidthштің оң жағын алыңыз

Алдыңғы қанат лайнерін алу және орнату

Сонымен қатар қаптаманың сол жақ бөлігін алып тастаймыз

Кері ретпен орнату

Батарея сөресін алу және орнату

Батарея сөресін алу және орнату

Резеңке төсwidthшті сөреден алыңыз.

13 мм розетка кілтін пайдаланып, сөрwidth кронштейндерге бекітетін төрт болтты бұрап, сөрwidth алып тастаңыз

Салқындату жүйесінің шлангісін кеңейту цистернасынан ажыратыңыз

Батарея сөресін алу және орнату

13 мм кілтті пайдаланып, сыртқы сөре кронштейнін штангаға бекітетін екі гайканы бұрап босатыңыз және кронштейнді оның тесігінен алып тастаңыз.

Батарея сөресін алу және орнату

Ішкі сөре кронштейнін денwidthң балшық қорғағышына бекітетін екі гайканы бұрап алу үшін бірдей кілтті пайдаланыңыз.

Сөрwidth кері ретпен орнатыңыз.

Қалыпты деңгейге салқындатқышты қосыңыз