Қозғалтқыштың отынмен қамтамасыз ету жабдығы – сплит типті

Ол барлық режимдегі жылдамдық реттегіші бар жоғары қысымды жанармай сорғысынан және отын беруді реттеуге арналған кіріктірілген корректордан, жанармай құю сорғысынан, инжекторлардан, дөрекі және ұсақ отын сүзгілерінен, төмен және жоғары қысымды отын желілерінен тұрады.

Резервуардан ірі сүзгі арқылы отын жанармай құю сорғысы арқылы сорылады және жұқа сүзгіге, содан кейін жоғары қысымды отын сорғысына беріледі.

Жанармай сорғысы цилиндрлердің жұмыс тәртібіне сәйкес отынды жоғары қысымды отын желілері арқылы қозғалтқыш цилиндрлеріне шашатын саптамаларға береді.

Жанармай сорғысындағы айналма клапан және жұқа сүзгідегі ағын арқылы артық отын және онымен жүйеге түскен ауа жанармай құбыры арқылы отын багіне шығарылады.

Саптама серіппесінің қуысына ағып кеткен отын су төгетін құбыр арқылы резервуарға шығарылады.

Топливная система дизеля ЯМЗ

Жоғары қысымды отын сорғысы

Сорғы цилиндрлер қатарларының арасында қозғалтқыштың құлауында орналасқан және беріліс жетекі бар.

Жоғары қысымды отын сорғысы қозғалтқыш цилиндрлерінің санына сәйкес сегіз секциялы.

Қозғалтқыштар әртүрлі үлгідегі жоғары қысымды отын сорғыларымен жабдықталған, оларда дизайн және реттеу айырмашылықтары бар («Техникалық сипаттамалар» мақаласын қараңыз).

Модель 173 Жоғары қысымды отын сорғысы

Топливный насос модели 173

Жинаудағы жанармай сорғысы күріште көрсетілген. 2.

Бір блоктағы жоғары қысымды отын сорғысы бар жылдамдық реттегіші 5, жанармай құю сорғысы 9 және амортизатордың муфтасы 3 біріктірілген.

Жоғары қысымды отын сорғысының құрылғысы және жұмысы

Жоғары қысымды отын сорғысы бөлімдерден, жалпы корпуста орналасқан бөлек сорғы элементтерінен тұрады.

Бөлімдердің саны қозғалтқыш цилиндрлерінің санына тең.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МОДЕЛИ 173

Жоғары қысымды сорғы бөлігінің құрылғысы күріште көрсетілген. 3.

Сорғының 1 корпусында плунжерлі жұптары бар секциялардың 15 корпустары, түсіру клапандары және арматура 11 бар, оларға жоғары қысымды отын желілері қосылған.

Шығару клапаны 9 және клапанның орны 8, сондай-ақ төлке 7 бар плунжер 6 тек жинақ ретінде ауыстырылатын дәл жұптар болып табылады. Поршень гильзасы секция корпусына басылған түйреуіш арқылы белгілі бір қалыпта бекітіледі.

Плунжер 6 жұдырықша білігінен 19 роликті итергіш 17 арқылы қозғалады. Серіппе 3 төменгі пластина 2 арқылы итергіш роликті жұдырықшаға үнемі басып тұрады.

Бүйір беттерінде тегіс итергіштер сорғы корпусына басылған қысқыштар арқылы айналудан сақтайды.

Плунжер жұбының конструкциясы отын берудің басталуы мен аяқталу сәтін өзгерту арқылы дозалауға мүмкіндік береді,

Жанармай берудің басталуының шамасы мен моментін өзгерту үшін гильзадағы поршень рельспен 16 түйісетін айналмалы жең 5 (3-сурет) арқылы айналады.

Сорғының әрбір секциясы бойынша максималды режимде отын берудің біркелкілігін реттеу секциялар корпусын бұрау арқылы жүзеге асырылады, бекіткіш гайкалары босатылады.

Берілу мөлшеріне (қозғалтқыш жүктемесіне) байланысты айдаудың геометриялық басталуының өзгеруі плунжердің соңында жасалған бақылау жиектерімен қамтамасыз етіледі.

Секция жұмысы келесідей жүреді

Плунжер 6 серіппенің 3 әсерінен төмен қарай жылжыған кезде жанармай құю сорғысынан жасалған шамалы қысымдағы отын корпустағы бойлық арна арқылы артық плунжер кеңістігіне түседі.

Поршень жоғары қарай қозғалғанда, отын жеткізу клапаны арқылы жоғары қысымды отын құбырына түседі және плунжердің шеткі шеті втулка кірісін жапқанша отын беру арнасына айналып өтеді.

Поршеньді жоғары қарай жылжытқанда поршень үстіндегі кеңістіктегі қысым күрт артады.

Қысым инжектор серіппесі тудыратын күштен асатын мәнге жеткенде, инжектор инесі көтеріліп, қозғалтқыш цилиндріне жанармай айдау процесі басталады.

Поршеньді жоғары қарай жылжытқанда поршеньдің кесу жиектері втулкадағы кесу саңылауларын ашады, бұл ағызу желісіндегі отын қысымының күрт төмендеуіне, шашатын иненің тозаңдатқыштың құлыптау конусына түсуіне әкеледі. және жану камерасына отын беруді тоқтату.

Плунжердің төлкесінің 7 ішкі бетінде сақиналы ойық бар, ал қабырғада плунжер жұбындағы саңылау арқылы ағып кеткен отынды ағызу үшін тесік бар.

Поршень гильзасы мен секция корпусы, секция корпусы және сорғы корпусы арасындағы тығыздау резеңке сақиналармен жүзеге асырылады.

Поршень гильзасының айналасындағы қуыстан ағып кеткен отын плунжер төлкесіндегі ойық арқылы сорғы корпусының төмен қысымды қуысына, содан кейін айналма клапан мен құбыр арқылы отын багіне түседі.

Тарату білігі жанармай сорғысының корпусының төменгі жағында орналасқан.

Тарату білігі конустық роликті мойынтіректерде және аралық тіректе айналады.

Жұдырықша білігі 0,01 - 0,07 мм кедергімен орнатылады, ол реттеу және мойынтірек қақпағы мен сорғы корпусының арасында орнатылған тығыздағыштармен қамтамасыз етіледі.

Секциялар сорап жылдамдығы реттегішіне рельс арқылы қосылады.

Жанармай сорғысының рельсі сорғы корпусына басылған бағыттаушы төлкелерде қозғалады. Сорғыдан шығып тұрған рельстің соңында болт 10 (2-сурет) бар, оның көмегімен рельс қозғалтқышты іске қосу алдында тұрған кезде қорғаныс қалпақшасына тіреледі.

Болт тартпадан алынғанда, бастапқы беру азаяды.

Жанармай сорғысын майлау - орталықтандырылған, қозғалтқыш майы жүйесінен. Май корректорға күшейту арқылы беріледі, ол реттегіштің қуысына қосылып, сорғының таратқыш білігінің қуысына түседі.

Жылдамдықты реттегіш

Жылдамдық реттегіші 5 (2-сурет) қозғалтқыштың өзгеруіне байланысты берілетін отын мөлшерін автоматты түрде өзгерту арқылы жүргізуші орнатқан қозғалтқыштың айналу жиілігін ұстап тұруға арналған, жүк жетегі үшін артық беріліс берілісімен механикалық толық режимдегі тікелей әрекет. жүк.

Сонымен қатар, губернатор қозғалтқыштың максималды жылдамдығын шектейді және қозғалтқышты бос жұмыс режимінде ұстайды.

Реттегіште қозғалтқыштың жұмыс режиміне қарамастан кез келген уақытта отын беруді өшіруге арналған құрылғы бар. Ауыспалы жүктемелер кезінде жоғары жылдамдық режимін автоматты түрде сақтай отырып, басқарушы қозғалтқыштың үнемді жұмысын қамтамасыз етеді.

Жылдамдықты реттейтін құрылғы күріште көрсетілген. 4.

РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

Реттегіш жоғары қысымды отын сорғысының артқы жағында орналасқан.

Тарату білігінің конусында демпферлік құрылғысы бар жетек тетігі 27 орналасқан.

Сорғы білігінен жетек тетігіне айналу резеңке крекерлер 28 арқылы беріледі.

Жетекші беріліс жүк ұстағышының роликімен 29 бір бөлік ретінде жасалған және шыныаяқтағы 30 екі подшипникке бекітілген.

Роликке салмақ ұстағыш 25 басылады (4-сурет), оның осьтерінде 26 салмақтар 24 бар.

Жүктер өздерінің роликтерімен ілінісу 23 ұшына тіреледі, ол тірек мойынтірегі және өкшесі 22 арқылы жүктердің күшін жалпы осьте екі иінді рычагпен 5 ілулі тұрған реттегіш рычагқа 17 береді. 2.

Ілініс 23 ілінісу өкшесі 22 бір ұшында ұстағыштың бағыттаушы бетіне тіреледі, ал екінші ұшында теріс корректордың жеңінде 16 орнатылған теріс корректордың 18 рычагында ілінеді.

Жүк муфтасының өкшесі рельс рычагымен 20 және штанга 32 арқылы жанармай сорғысының рельсімен теріс түзеткіш түйін арқылы қосылады.

Тірек тетігінің үстіңгі бөлігіне қозғалтқышты іске қосу кезінде отынның жоғарылауын қамтамасыз ететін сорғы тартпасын максималды ағынға сәйкес қалыпта ұстайтын тартпа рычагының серіппесі 6 бекітілген.

Саусақ артқы сырғытпаның 21 тесігіне кіретін рельс рычагының төменгі бөлігіне басылады.

Реттегіш рычагының білігі 11 басқару рычагымен 6 (2-сурет) және серіппелі рычагпен 31 (4-сурет) қатты жалғанған.

Реттегішті басқару тұтқасының қозғалысы екі болтпен 4 және 7 шектелген (Cурет 2).

Реттегіш серіппе 4 серіппелі рычагқа 31 (қысқа ілмек) (4-сурет) және екі иінді рычагқа 5 (ұзын ілмек) бекітіледі, оның күші екі иінді рычагтан реттеуіш рычагқа ілмек арқылы беріледі. бұранда - екі қолды рычагтың 7.

Реттегіш рычагқа серіппелі рычагтың білігіне тірелетін және номиналды отын беруді реттеуге қызмет ететін реттегіш болт 10 бұрандалы.

Реттегіш рычагтың төменгі бөлігінде жоғары қысымды отын сорғысының сыртқы жоғары жылдамдық сипаттамасын және қозғалтқыштың айналу моментін қалыптастыруға арналған теріс корректоры бар түзету құрылғысы (12,13,14,16,18) орналасқан.

Реттегіш рычаг кері түзеткіш гильзаны 16 және итеру өкшесін 22 айналудан ұстап тұратын бүйірлік төсеммен жабдықталған.

Сонымен қатар, бүйірлік қақпақты монтаждау болтының штангасы, втулканың бүйір бойлық ойығына еніп, оның рычаг тесігінен құлап кетуіне жол бермейді.

Реттегіш корпусында бекітілген 34 тоқтатқышы серіппелі рычагтың 31 айналмалы салмақтарға қауіпті жақындауын болдырмайды. Жанармай беруді толығымен өшіру үшін артқы 21, кронштейн 15 және кері серіппеден тұратын тоқтату механизмі қолданылады.

Жұмыс кезінде звено кері серіппенің күшімен реттеу бұрандасына 19 басылады.

Артқы жағында реттегіш қақпағы корпустан 9 және серіппеден 8 тұратын буферлік құрылғысы бар тексеру люкінің қақпағымен 3 жабылады, ол реттегіш рычагтың 17 тербелістерін тегістеу арқылы қозғалтқыштың тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді. жұмыс істемейтін.

Жылдамдықты реттегіштің жұмыс істеу принципі салмақтардың орталықтан тепкіш күштері мен әртүрлі алдын ала деформациясы бар серіппелер күштерінің өзара әрекеттесуіне негізделген.

Қозғалтқыш жұмыс істемей тұрғанда, реттегіш салмақтар төмендетілген күйде болады, ал рельс рычагының 6 серіппесі әсерінен рельс 33 максималды беру күйінде (ең сол жақта).

Қозғалтқышты іске қосу кезінде иінді біліктің айналу жиілігі 460 ... 500 мин-1-ге жеткенде (басқару тұтқасы ең төменгі жылдамдықты шектеу болтына тіреледі), орталықтан тепкіш күштің әсерінен реттегіш салмақ тартпа рычагының серіппесінің кедергісін жеңеді. және тірек иінтірегін 32 салмақ ілінісу 23 арқылы теріс түзеткіштің төлкесі 16 реттеуіш рычагына қарсы тоқтағанша жылжытыңыз.

Әрі қарай, буферлік серіппенің 8 кедергісін еңсере отырып, салмақтар рычагтардың бүкіл жүйесі мен жоғары қысымды отын сорғысының рельсін оңға қарай ең төменгі жылдамдық режиміне сәйкес келетін жоғары қысымды отын сорғысы секциясының циклдік қоректенуіне дейін жылжиды. (ең аз бос жүріс режимі) орнатылған.

Басқару педальын басқан кезде реттегіштің басқару тұтқасы және оған қатты жалғанған серіппелі рычаг 31 белгілі бір бұрышта айналады, бұл реттегіш серіппенің керілуінің жоғарылауына әкеледі.

Серіппенің әсерінен реттегіштің иінтірегі 17 рычагтық жүйені, жүк ілінісін және рельсті беруді арттыру бағытында жылжытады, ал қозғалтқыштың иінді білігінің айналу жиілігі артады.

Бұл салмақтардың орталықтан тепкіш күші серіппенің 4 керілу күшін теңестіргенше болады, яғни. қозғалтқыштың тұрақты жұмысына.

Осылайша, реттегішті басқару тұтқасының әрбір позициясы қозғалтқыш айналымдарының белгілі бір санына сәйкес келеді.

Автокөліктің қозғалысына қарсылықтың жалпы моменті азайған кезде қозғалтқыш жылдамдығы артады. Бұл жағдайда жүктердің орталықтан тепкіш күші артады.

Салмақтар алшақтайды және реттегіш серіппенің күшін жеңе отырып, салмақ ілінісуін 23 және өкшесін 22 жылжытады.

Бұл жағдайда тетіктер жүйесі мен рельс басқару тетігінің позициясымен белгіленген қозғалтқыш айналымдарының саны орнатылғанша беруді азайту бағытында (оңға қарай) жылжиды, яғни. теңгерім болғанша 

салмақтардың орталықтан тепкіш күші мен реттегіштің серіппелі күші арасында.

Автомобиль қозғалысына қарсылықтың жалпы моменті ұлғайған кезде иінді біліктің айналу жылдамдығы төмендейді, сондықтан реттегіш жүктемелерінің орталықтан тепкіш күші де азаяды.

Реттегіштің 4 серіппесі күшімен рычаг жүйесі, өкшесі және салмақ ілінісі солға қарай жылжиды және рельсті солға қарай, беріліс көлемін арттыру бағытында жылжытады.

Бөлімдердегі жанармайдың берілуі қозғалтқыштың айналу жылдамдығы басқару тетігінің позициясында белгіленген мәнге жеткенше артады.

Қозғалтқыш ілінісу кронштейнін 15 төмен бұру арқылы тоқтатылады. Бұл жағдайда рельстің 21 рычагының 20 төменгі шеті солға бұрылады, сорғы рельсі өзінің шеткі күйіне дейін созылады және отын беру тоқтайды.

Теріс түзеткіш (12, 13, 14, 16, 18) сорғының таратқыш білігінің айналу жиілігі 500 мин-1-ге дейін төмендеген кезде циклдік отын берудің біртіндеп төмендеуін қамтамасыз етеді және осылайша қозғалтқыштың түтінсіз жұмысын қамтамасыз етеді.

Номиналдыға сәйкес келетін иінді біліктің айналу жиілігінде салмақтардың орталықтан тепкіш күші корректор серіппесінің 14 алдын ала жүктелу күшінен асып түседі, ал өкше корректор 12 және төлке 16 арқылы негізгі реттегіш рычагқа тіреледі.

Жоғары қысымды отын сорғысының таратқыш білігінің айналу жиілігінің төмендеуімен түзеткіш серіппенің күші жүктердің күшін жеңу үшін жеткілікті болады.

Бұл жағдайда корректор 12 гильзадан 16 шығады және салмақ ілінісі мен рычаг жүйесін жылжыта отырып, айдау сорғысының рельсін циклдік отын беруді азайту бағытында ауыстырады.

Корректор жұмыс істей бастаған сәтке сәйкес жұдырықша білігінің айналу жиілігі, т.б. корректордың гильзадан ұзартылуының басталу сәті, серіппенің 14 алдын ала қысылуымен реттеледі.

Айналу жылдамдығы неғұрлым төмен болса, соғұрлым корректордың гильзадан шығу мөлшері және циклдік отын беруді шектеудің мәні жоғары болады.

500 мин-1 кезінде циклдік отын беруді шектеу мәні ең үлкен, оның мәні корректордың шығуының максималды мәнімен анықталады.

Жылдамдық реттегіші төмен жылдамдықтар мен өтпелі жағдайларда дизельдік пайдаланылған газдардың жылу тығыздығы мен мөлдірлігін азайту үшін отын беруді күшейтетін түзеткішпен 1 ​​жабдықталған.

Сонымен қатар, корректор қозғалтқышты турбо зарядтау жүйесі істен шыққан кезде пайда болатын төтенше жағдайларда қорғайды.

Күшейткіш корректордың жұмыс принципі мынада: күшейткіш ауа қысымы төмендеген кезде ол жанармай сорғысының рельсіне әсер етіп, отын беруді азайтады.

Корректор подачи топлива по наддуву

Аса зарядталған отынмен жабдықтау түзеткіші (5-сурет) реттегіш корпусының жоғарғы бөлігінде орнатылған. Корректор корпусы 16, мембраналық корпус 5 және корректор қақпағы 14 аралық бөлікке 20 болттармен бекітілген.

Корректор корпусының ішінде жұп поршень 13 және катушка 12. 2-аяқтау арқылы поршень серіппе 4 арқылы корректор корпусына басылады.

Тоқтатқышқа 19 рычагтың реттегіш болтына 21 серіппемен 3 үнемі басылып тұратын тоқтатқыш гильза 1 орнатылған.

Рычаг аралықта 18 осьте орнатылған. Рычагтың бір ұшында гайкамен реттейтін болт бар, ал екінші ұшы корректордың жұмысы кезінде айдау сорғысының рельсіне тікелей әсер етеді.

Мембраналық корпуста өзекпен 9 жинақталған, қақпақпен 6 жабылған арнайы матадан жасалған мембрана бар.

Қақпақта қозғалтқыштың сору коллекторынан ауаны беру үшін тесік бар.

Оське орнатылған рычаг 17 қозғалысты өзектен катушкаға 12 беруге қызмет етеді.

Түзеткіш серіппе 11 катушкаға тіреледі.

Оның алдын ала қысылуын өзгерту үшін серіппенің корпусы 10 корректордың қақпағына 14 бұрандалы.

Бекіткіш гайка мен қақпақ корпусқа бұрандалы.

Қозғалтқышты майлау жүйесінен майды беруге арналған фитинг 15 корректор корпусына бұрандалы.

Күшейткіш түзеткіштің түйісетін бөліктерін тығыздау паронитті тығыздағыштарды қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Қозғалтқыш жұмыс істемей тұрғанда, майлау жүйесінде май қысымы және қабылдау түзеткіштерінде ауа болмайды.

Серіппе 4 поршеньді 13 тоқтатқышы 2 бар корректор корпусына 16 басады.

Түзеткіш серіппе 11 катушка 12 мен өзекшені 9 мембрана қақпағына тоқтағанша қабықпен басады.

Қозғалтқышты іске қосқан кезде қозғалтқыштың майлау жүйесінен май бұранда 15 арқылы корректордың поршеньдік қуысына және поршеньдің ашық ағызу терезелері, золотниктің осьтік арналары, поршень және тоқтату арқылы ағып кете бастайды. реттеуші.

Қозғалтқыш бос жұмыс режиміне өткенде, жоғары қысымды жанармай сорғысының рельсі бастапқы күйден берілуді азайту бағытында қозғалады.

Рельстің соңынан серіппенің 3 әсерінен жең 1 рычагты 19 айналдыра отырып қозғалады.

Тоқтауға қатысты гильзаның қозғалысы аялдаманың су төгетін терезелерінің қабаттасуына әкеледі, соның нәтижесінде бос ағызу тоқтайды, поршень астындағы қуыста май қысымы жоғарылайды; ал поршень өзінің жұмыс орнында солға қарай жылжи бастайды.

Поршеньдің қозғалысы поршеньдің су төгетін терезелері катушканың соңғы жұмыс жиегімен ашылғанша жалғасады.

Қозғалтқыш жүктеме астында жұмыс істеп тұрғанда және иінді біліктің айналу жиілігі жоғарылағанда, мембрана қуысындағы ауа қысымы артады.

Мембрана деформацияланған, штанга корректор иінтірегін 17 жылжытады, ол өз кезегінде корректор катушкасын оңға жылжытады.

Бұл кезде поршень асты қуысынан поршеньдің осьтік арнасына май ағатын ағын ауданы артады, поршень асты қуысындағы май қысымы төмендейді, поршень тоқтаумен бірге серіппенің әсерінен тікелей катушкаға қатысты орнын қалпына келтіреді.

Поршеньден кейін және бастапқы серіппенің әсерінен тоқтағаннан кейін айдау сорғысының рельсі қозғалады.

Осылайша, мембрана қуысында ауа қысымының жоғарылауы циклдік отынмен қамтамасыз етудің ұлғаюына әкеледі.

Тіректің қозғалысы рычагтың 19 айналуымен бірге жүреді, бұл ретте тірек қозғалысының шамасы және циклдік берілістің өзгеруі поршень мен тоқтау қозғалысының мөлшерімен анықталады.

Иінді біліктің айналу жиілігінің төмендеуімен турбокомпрессордың қысымы төмендейді, мембрана қуысындағы қысым төмендейді, серіппенің 11 әсерінен золотник 12 солға жылжиды және катушканың соңғы бетінің жұмыс шеті поршеньді су төгетін терезелер.

Поршень асты қуысында майдың қысымы жоғарылайды, поршень су төгетін терезелер ашылғанша солға жылжиды, ал 2 және рычаг 19 арқылы рельсті берілістің азаю бағытына ауыстырады.

Осылайша, мембрана қуысындағы ауа қысымының өзгеруі катушка күйінің өзгеруіне әкеледі, поршень автоматты түрде катушканың орнын бақылайды және айдау сорғысының тірегінің сәйкес қозғалысын қамтамасыз етеді.

Тірек қозғалысының шамасы және циклдік берілістің өзгеруі мембрана қуысындағы қысымның төмендеуінің шамасымен және коррекциялық серіппенің сипаттамасымен анықталады.

Шамамен 0,06 МПа (0,6 кгс / см2) инфляция қысымының жоғарылауымен түзеткіштің беру шектеуі жойылады.

Қозғалтқыш тоқтатылған кезде, корректор іске қосу беруді автоматты түрде қосуды қамтамасыз етеді.

Күшейткіш түзеткішті жұмыс істеп тұрған аралық тетікпен 20 бірге бөлшектеу ұсынылмайды, өйткені рычаг 19 рельске қатысты дұрыс орнатылмаған болуы мүмкін, бұл қозғалтқыштың асып кетуіне әкеледі.

Корректорды реттегішке кейіннен орнату кезінде бөлшектеу қажет болса (мысалы, жөндеу кезінде), сорғы рельсін тоқтатқыш тіреуіш кронштейнімен беріліс күйіне жылжытыңыз және реттегіш корпусына аралығы бар корректорды салыңыз. .

Содан кейін сахнаның артқы жақшасын босатыңыз. Осыдан кейін күшейту түзеткішінің реттелуін тексеру керек, сондай-ақ отынмен жабдықтауды өшіру үшін реттегішті тексеру керек.

Негізгі түзетулер реттеуіштің конструкциясында қарастырылған

 • Ең аз бос жүріс жылдамдығы болт 7 (2-сурет) және буферлік серіппе корпусы 9 (4-сурет) арқылы реттеледі;
  Максималды бос жүріс жылдамдығы (тіректі шығарудың басы) болт 4 арқылы реттеледі (Cурет 2).
  Номиналды қуат (беру) болт 10 арқылы реттеледі, бұранда 19 арқылы реттеледі (4-сурет).
  Серіппенің керілуі (соңы мен рельстің шығарылуының басындағы айналымдар арасындағы айырмашылық) бұранда 7 арқылы реттеледі (4-сурет).
  500 мин-1-де жанармай беру кері түзеткіш гайка 12 арқылы реттеледі (4-сурет):
  Кері корректор серіппесінің алдын ала созылуы (корректор жұмысының басталу жылдамдығы) корректор корпусымен 13 реттеледі (4-сурет).

Реттеудің ерекшеліктеріне басқару рычагындағы күштің төмендеуін қамтамасыз ету үшін реттегіштің іске қосылуының айналу жылдамдығын реттеу кезінде серіппелі рычаг реттеуіш корпусындағы тоқтауға мүмкіндігінше жақын болуы керек. , бұл оның айналуын шектейді.

Реттегіш әрекетінің басын реттеу үшін екі иінді тұтқаның бұрандасын пайдаланыңыз

Амортизатордың муфтасы

Жоғары қысымды жанармай сорғысы тартқыш білігінің алдыңғы ұшының конустық бетінде сақиналы гайкамен жасалған кедергімен орнатылатын және кілтпен айналудан бекітілген амортизатормен жабдықталған.

Амортизатордың ілінісі механизмдерді бұзылудан қорғауға арналған.

Амортизатордың муфтасы - тұтқырлығы жоғары арнайы сұйықтықта еркін айналатын маховикпен бөлінбейтін конструкция.

Ілініс корпусындағы ойықтар оны өшіреді.