Қозғалтқышты отынмен қамтамасыз ету жабдығы - бөлінген түрі

Ол барлық режимдегі жылдамдық реттегіші бар жоғары қысымды жанармай сорғысынан және отын беруді реттеуге арналған кіріктірілген түзеткіштен, жанармай құю сорғысынан, инжекторлардан, дөрекі және ұсақ отын сүзгілерінен, төмен және жоғары қысымды отын желілерінен тұрады.

Бактан дөрекі сүзгі арқылы отын жанармай құю сорғысы арқылы сорылады және жұқа сүзгіге, содан кейін жоғары қысымды отын сорғысына беріледі.

Цилиндрлердің жағу тәртібіне сәйкес жанармай сорғысы отынды жоғары қысымды отын желілері арқылы қозғалтқыш цилиндрлерінде тозаңдатып жіберетін инжекторларға жеткізеді.

Жанармай сорғысындағы айналма клапан және жұқа сүзгідегі ағын арқылы артық отын және онымен бірге жүйеге түскен ауа жанармай құбыры арқылы жанармай багіне шығарылады.

Сапалы серіппенің қуысына ағып кеткен отын ағызу құбыры арқылы резервуарға жіберіледі.

Электрмен жабдықтау жүйесінің схемасы: 1 - дөрекі отын сүзгісі; 2 - саптама; 3 - жоғары қысымды отын сорғысы, 4 - отынның қолмен толтырғыш сорғысы, 5 - электромагниттік клапан; 6 - EFU шамы, 7 - жұқа сүзгі; 8 - резервуардың қабылдау құбыры; 9 - резервуар сүзгісі; 10 - жанармай багының тыныс алу құрылғысы; 11 - жанармай көрсеткішінің сенсоры

Жоғары қысымды отын сорғысы

Сорғы цилиндр қатарларының арасында қозғалтқыштың құлауында орналасқан және беріліс жетегі бар.

Жоғары қысымды отын сорғысы қозғалтқыш цилиндрлерінің санына сәйкес сегіз секциялы.

Қозғалтқыштар әртүрлі үлгідегі жоғары қысымды отын сорғыларымен жабдықталған, олардың конструкциясы мен реттелуінде айырмашылықтары бар (ЯМЗ-238 қозғалтқыштарының негізгі параметрлері мен сипаттамалары)

Модель 173 Жоғары қысымды отын сорғысы

173 үлгідегі бүрку сорғы: 1 - отын сорғысының корпусы; 2 - айналма клапан; 3 - амортизатордың муфтасы; 4 - максималды жылдамдықты шектеуге арналған болт; 5 - жылдамдықты реттегіш; 6 - реттегішті басқару тұтқасы; 7 - ең аз бұрылыстарды шектеу болты; 8 - тоқтату кронштейні; 9 - жанармай құю сорғысы; 10 - бастапқы беруді реттеу болты; 11 - отын беруді күшейтетін түзеткіш; A – рычагтың ең аз бос жүріс кезіндегі орны; B - максималды бос жүріс кезінде рычагтың жағдайы; B - жұмыс кезіндегі кронштейннің жағдайы; G - беру өшірілген кездегі кронштейннің орны

Жанармай сорғысының жинағы суретте көрсетілген. 2.

Жоғары қысымды жанармай сорғысында жылдамдық реттегіші 5, жанармай құю сорғысы 9 және демпфер муфтасы 3 бір блокта біріктірілген.

Жоғары қысымды отын сорғысының дизайны және жұмысы

Жоғары қысымды отын сорғысы жалпы корпуста орналасқан бөлімдерден, бөлек сорғы элементтерінен тұрады.

Бөлімдердің саны қозғалтқыш цилиндрлерінің санына тең.

Модель 173 жоғары қысымды отын сорғысы бөлімі: 1 - сорғы корпусы; 2 - төменгі итергіш тақтайша; 3 - итергіш серіппе; 4 - жоғарғы итергіш пластина; 5 - айналмалы жең; 6 - поршень; 7 - плунжер втулкасы; 8 - шығару клапанының орны; 9 - шығару клапаны; 10 - клапанның тоқтауы; 11 - фитинг; 12 - қысымды фланец; 13.14 - тығыздағыштар; 15 - секция корпусы; 18 - теміржол; 17 - итергіш; 18 - итергіш ролик; 19 - таратқыш білік

Жоғары қысымды сорғы бөлігінің орналасуы күріште көрсетілген. 3.

Сораптың 1 корпусында плунжер жұптары бар 15 секциялардың қаптамалары, шығару клапандары және арматура 11 орнатылған, оларға жоғары қысымды отын желілері қосылған.

Тауар клапаны 9 және клапанның орны 8, сондай-ақ жең 7 бар плунжер 6 тек жинақ ретінде ауыстырылатын дәл жұптар болып табылады.

Поршень гильзасы секция корпусына басылған түйреуіш арқылы белгілі бір қалыпта бекітіледі.

Поршень 6 таратқыш білік 19 арқылы роликті итергіш 17 арқылы қозғалады. Төменгі пластина 2 арқылы өтетін серіппе 3 итергіш роликті жұдырықшаға үнемі басып тұрады

Бүйір беттерінде тегіс итергіштер сорғы корпусына қысылған қысқыштармен бұрылудан ұсталады.

Плунжер жұбының конструкциясы бастапқы және соңғы нүктелерді өзгерту арқылы отынды мөлшерлеуге мүмкіндік береді арна,

Жанармай берудің басталуының көлемін және моментін өзгерту үшін гильзадағы поршень рельске 16 кіретін айналмалы жең 5 (3-сурет) арқылы айналады.

Сораптың әрбір секциясы бойынша максималды режимде отын берудің біркелкілігін реттеу секциялар корпусын бұрау арқылы секциялар бекітетін гайкалар босатылады.

Инъекцияның геометриялық басталуын беру мөлшеріне (қозғалтқыш жүктемесіне) байланысты өзгерту плунжердің соңында жасалған басқару жиектерімен қамтамасыз етіледі.

Бөлім келесідей жұмыс істейді

Поршень 6 серіппенің 3 әсерінен төмен қарай жылжыған кезде жанармай құю сорғысынан жасалған шамалы қысымдағы отын корпустағы бойлық арна арқылы плунжер үстіндегі кеңістікке енеді.

Поршень жоғары қозғалғанда, отын жеткізу клапаны арқылы жоғары қысымды жанармай құбырына түседі және поршеньдің шеткі шеті втулка кірісін жапқанша отын беру арнасына айналып өтеді.

Поршень жоғары қарай қозғалған сайын поршень үстіндегі кеңістіктегі қысым күрт артады.

Қысым инжектор серіппесі тудыратын күштен асатын мәнге жеткенде, инжектор инесі көтеріліп, қозғалтқыш цилиндріне жанармай айдау процесі басталады.

Поршень жоғары қарай жылжыған сайын плунжердің кесілген жиектері втулкадағы кесу саңылауларын ашады, бұл ағызу желісіндегі отын қысымының күрт төмендеуіне әкеледі, инжектор инесі құлыптау конусына түседі. тозаңдатқыш және жану камерасына отын беруді тоқтату.

Поршеннің 7 төлкесінің ішкі бетінде сақиналы ойық бар, ал қабырғада плунжер жұбындағы саңылау арқылы ағып кеткен отынды төгуге арналған тесік бар.

Поршень гильзасы мен секция корпусы, секция корпусы және сорғы корпусы арасындағы тығыздау резеңке сақиналармен жүзеге асырылады.

Поршень гильзасының айналасындағы қуыстан ағып кеткен отын плунжер төлкесіндегі ойық арқылы сорғы корпусының төмен қысымды қуысына, содан кейін айналма клапан мен құбыр арқылы жанармай багіне түседі.

Тарату білігі жанармай сорғысы корпусының төменгі жағында орналасқан.

Тарату білігі конустық роликті мойынтіректерде және аралық тіректе айналады.

Тарату білігі 0,01-0,07 мм кедергімен орнатылған, ол реттеу арқылы қамтамасыз етіледі және мойынтірек қақпағы мен сорғы корпусының арасына тығыздағыштар орнатылады.

Секциялар сорғы жылдамдығы реттегішіне рельс арқылы қосылған.

Жанармай сорғысының рельсі сорғы корпусына басылған бағыттаушы төлкелерде қозғалады. Сорғыдан шығып тұрған рельстің соңында болт 10 (2-сурет) бар, оның көмегімен рельс қозғалтқышты іске қосу алдында тұрған кезде қорғаныс қалпақшасына тіреледі.

Болт тартпадан алынғанда, бастапқы беру азаяды.

Жанармай сорғысын майлау қозғалтқыш майы жүйесінен орталықтандырылған. Май корректорға күшейткіш арқылы беріледі, ол жерден реттегіштің қуысына қосылып, сорғының таратқыш білігінің қуысына түседі.

Жылдамдық реттегіші

Жылдамдық реттегіші 5 (Cурет 2) - жүктелетін жетекке арналған шамадан тыс беріліс берілісімен механикалық толық режимдегі тікелей әрекет. қозғалтқыш жүктемесінің өзгеруі.

Сонымен қатар, басқарушы қозғалтқыштың максималды жылдамдығын шектейді және қозғалтқышты бос жұмыс режимінде ұстайды.

Реттегіште қозғалтқыштың жұмыс режиміне қарамастан кез келген уақытта отын беруді өшіруге арналған құрылғы бар. Айнымалы жүктемелер кезінде жылдамдық режимін автоматты түрде сақтау арқылы басқарушы қозғалтқыштың үнемді жұмысын қамтамасыз етеді.

Жылдамдық реттегішінің құрылғысы суретте көрсетілген. 4.

Айналмалы жылдамдық реттегіші: 1 - отын беруді күшейту түзеткіші; 2 - екі қолды рычагтың осі; 3 - тексеру люкінің қақпағы; 4 - реттегіш серіппе; 5 - екі қолды рычаг; 6 - тартпа рычагының серіппесі; 7 - екі иінді иінтіректі бұранда; 8 - буферлік серіппе; 9 - буферлік серіппелі корпус; 10 - реттегіш болт; 11 - серіппелі иінтіректің білігі; 12 - теріс түзетуші; 13 - түзеткіш серіппелі корпус; 4 - теріс корректор серіппесі; 15 - сахналық кронштейн; 16 - теріс корректор втулкасы; 17- реттеуіш рычаг; 18 - теріс түзеткіш рычаг; 19 - қуатты реттеу бұрандасы; 20 - рельс рычагы; 21 - қанаттар; 22 - өкше; 23 - жүк муфтасы; 24 - реттегіш салмақтар; 25 - тауарды ұстаушы; 26 - жүк осі; 27 - жетекті беріліс; 28 - крекерлер; 29 - роликті ұстағыш жүктемелер; 30 - шыны; 31 - серіппелі тұтқа; 32 - тірек штангасы; 33 - теміржол; 34 - екпін

Реттегіш жоғары қысымды отын сорғысының артқы жағында орналасқан.

Конус бойынша тырнақ білігі демпферлік құрылғысы бар жетек тетігі 27.

Сорғы білігінен жетек тетігіне айналу резеңке крекерлер 28 арқылы беріледі.

Жетектегі беріліс жүк ұстағыштың білігімен 29 бір бөлік ретінде жасалған және шыныаяқтағы 30 екі мойынтіректерге бекітілген.

Шығыршық ұстағыш 25 шығыршыққа басылған (Cурет 4), оның осьтерінде 26 салмақтар 24 бар.

Шығыршықтары бар ілінісу 23 ұшына тіреледі, ол тірек мойынтірегі және өкшесі 22 арқылы салмақ күшін екі иінті рычагпен 5 бірге ілулі тұрған реттеуіш рычагқа 17 береді. ортақ ось 2.

Жинақтаудағы иілу өкшесі 22 бар ілінісу 23 бір ұшы ұстағыштың бағыттаушы бетіне тіреледі, ал екінші ұшы терістің жеңіне 16 бекітілген теріс корректордың 18 рычагында ілінеді. түзеткіш.

Салмақ муфтасының өкшесі рельс рычагымен 20 теріс түзеткіш жинағы арқылы және жанармай сорғысының рельсімен шток 32 арқылы қосылған.

Төре рычагының серіппесі 6 тартпа рычагының жоғарғы жағына бекітіліп, сорғы сөресін максималды ағынға сәйкес күйде ұстайды, бұл қозғалтқышты іске қосу кезінде жанармайдың жоғарылауын қамтамасыз етеді.

Саусақ артындағы сырғытпа 21 тесігіне кіретін тірек тұтқасының төменгі бөлігіне басылған.

Реттегіш рычагының 11 білігі басқару тұтқасына 6 (Cурет 2) және серіппелі тұтқаға 31 (Cурет 4) қатты жалғанған.

Реттегішті басқару тұтқасының қозғалысы екі болтпен 4 және 7 шектелген (Cурет 2).

Серіппе рычагында 31 (қысқа ілмекпен) (4-сурет) және екі иінді иінтіректе 5 (ұзын ілмекпен) реттегіш серіппе 4 ілмектелген, оның күші екі- бұранда арқылы реттегіш иінтіргінің тұтқасын - екі тұтқаның 7 иінтірегі.

Реттеу болты 10 серіппелі рычагтың білігіне тірелетін және номиналды отын беруді реттеуге қызмет ететін реттегіш рычагқа бұрандалы.

Реттегіш рычагының төменгі бөлігінде бүрку сорғысының сыртқы айналу жиілігін және қозғалтқыш моментін қалыптастыруға арналған теріс корректоры бар түзету құрылғысы (12,13,14,16,18) орналасқан.

Реттегіш рычаг кері түзеткіштің жеңін 16 және иілу өкшесін 22 айналудан ұстап тұратын бүйірлік төсеммен жабдықталған.

Сонымен қатар, гильзаның бүйір бойлық ойығына кіретін бүйірлік қақпақ болтының сағасы оның рычаг тесігінен түсіп кетуіне жол бермейді.

Реттегіштің корпусында бекітілген тоқтау 34, серіппелі тұтқаның 31 айналмалы жүктерге қауіпті жақындауына жол бермейді. Жанармай беруді толығымен өшіру үшін артқы 21, кронштейн 15 және кері серіппеден тұратын тоқтату механизмі қолданылады.

Жұмыс кезінде сілтеме кері серіппенің күшімен реттеу бұрандасына 19 басылады.

Артқы жағында реттегіш қақпағы корпустан 9 және серіппеден 8 тұратын буферлік құрылғысы бар тексеру люкінің қақпағымен 3 жабылады, ол реттегіш рычагтың 17 тербелістерін тегістеу арқылы реттегіштің тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді. қозғалтқыш бос күйде.

Жылдамдық реттегішінің жұмыс істеу принципі салмақтардың орталықтан тепкіш күштері мен серіппелердің әртүрлі алдын ала деформациясы бар күштерінің өзара әрекеттесуіне негізделген.

Қозғалтқыш жұмыс істемей тұрғанда, реттеуіш салмақтары төмендетілген күйде, ал рельс рычагының 6 серіппесі әсерінен рельс 33 максималды беру күйінде (ең сол жақта) болады.

Қозғалтқышты іске қосқан кезде, иінді біліктің айналу жиілігі 460-500 мин -1 жеткенде (басқару тұтқасы ең төменгі жылдамдықты шектеу болтына тіреледі), басқарушы орталықтан тепкіш күштің әсерінен салмақ түсіреді, тірек рычагының серіппесінің кедергісін еңсеріп, тірек иінтірегін 32 жүктердің ілінісуі 23 арқылы теріс корректордың гильзасы 16 реттегіш тұтқасына тоқтағанша жылжытыңыз.

Одан әрі буферлік серіппенің 8 кедергісін еңсере отырып, салмақтар рычагтардың бүкіл жүйесін және айдау сорғысының рельсін ең төменгі жылдамдық режиміне сәйкес келетін айдау сорғысы секциясының циклдік беруі орнатылғанша оңға қарай жылжытады. бос жылдамдық режимі).

Басқару педальын басқан кезде, реттегіштің басқару тұтқасы және оған қатты жалғанған серіппелі рычаг 31 белгілі бір бұрышта айналады, бұл реттегіш серіппенің тартылуының жоғарылауына әкеледі.

Серіппенің әсерінен реттегіштің иінтірегі 17 рычаг жүйесін, салмақ ілінісін және рельсті беруді арттыру бағытында жылжытады және қозғалтқыштың айналу жылдамдығы артады.

Бұл салмақтардың орталықтан тепкіш күші серіппенің 4 тартылу күшін теңестіргенше болады, яғни. қозғалтқыш жұмысының тұрақты күйіне.

Осылайша, басқару рычагының әрбір жағдайы қозғалтқыш айналымдарының белгілі бір санына сәйкес келеді.

Автомобиль қозғалысына қарсылықтың жалпы моменті азайған кезде қозғалтқыш жылдамдығы артады. Бұл жағдайда жүктердің орталықтан тепкіш күші артады.

Салмақтар алшақтайды және реттегіш серіппенің күшін жеңіп, салмақ ілінісуін 23 және өкшесін 22 жылжытыңыз.

Бұл жағдайда рычаг жүйесі мен рельс беруді азайту бағытында (оңға) қозғалады басқару тұтқасының орнымен берілген қозғалтқыш айналымдарының саны, яғни. салмақтардың орталықтан тепкіш күші мен реттегіштің серіппелі күші арасында тепе-теңдік болғанша.

Автомобиль қозғалысына қарсылықтың жалпы моменті ұлғайған сайын иінді біліктің айналу жиілігі төмендейді, демек, реттегіш салмақтардың орталықтан тепкіш күші де азаяды.

Реттегіштің 4 серіппесінің күшімен рычаг жүйесі, өкше және салмақ ілінісі солға жылжиды және рельсті беруді ұлғайту бағытында солға жылжытады.

Қозғалтқыштың айналу жылдамдығы басқару тетігінің күйінде орнатылған мәнге жеткенше жанармайдың бөлімдерге жеткізілуі артады.

Қозғалтқыш 15 сілтеме кронштейнін төмен бұру арқылы тоқтатылады. Бұл жағдайда рельстің 21 звеносы мен рычагтың 20 төменгі шеті солға бұрылады, сорғы рельсі ең шеткі күйіне дейін созылады және отын беру тоқтайды.

Теріс түзеткіш (12, 13, 14, 16, 18) сорғының таратқыш білігінің айналу жиілігі 500 мин -1 дейін төмендеген кезде циклдік отын берудің біртіндеп төмендеуін қамтамасыз етеді және осылайша қозғалтқыштың түтінсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. операция.

Номиналдыға сәйкес келетін иінді біліктің айналу жиілігінде салмақтардың орталықтан тепкіш күші түзеткіш серіппенің 14 алдын ала жүктелу күшінен асып түседі, ал өкше корректор 12 және төлке 16 арқылы негізгі реттеуіш тетігіне тіреледі.

Жоғары қысымды жанармай сорғысының таратқыш білігінің айналу жиілігі азайған кезде, түзеткіш серіппенің күші жүктердің күшін жеңу үшін жеткілікті болады.

Сонымен бірге корректор 12 гильзадан 16 шығады және салмақ ілінісі мен рычаг жүйесін жылжыта отырып, айдау сорғысының рельсін циклдік отын беруді азайту бағытында ауыстырады.

Түзеткіш жұмыс істей бастаған сәтке сәйкес таратқыш біліктің айналу жиілігі, яғни. корректордың гильзадан ұзартылуының басталу сәті, серіппенің 14 алдын ала қысылуымен реттеледі.

Жылдамдық неғұрлым төмен болса, корректордың гильзадан шығу мөлшері соғұрлым көп болады және жанармайдың циклдік берілуін шектеу мәні соғұрлым жоғары болады.

500 мин-1 кезінде циклдік отын беру шектеуінің мәні ең үлкен болып табылады, оның мәні корректордың шығуының максималды мәнімен анықталады.

Жылдамдық реттегіші төмен жылдамдықта және өтпелі жағдайларда дизельдік пайдаланылған газдардағы жылу тығыздығы мен түтінді азайту үшін отын күшейткіш түзеткішпен 1 ​​жабдықталған.

Сонымен қатар, корректор қозғалтқышты турбо зарядтау жүйесі істен шыққан кезде пайда болатын төтенше жағдайларда қорғайды.

Күшейту түзеткішінің жұмыс істеу принципі мынада: күшейткіш ауа қысымы төмендеген кезде ол жанармай сорғысының рельсіне әсер етіп, отын беруді азайтады.

Отын беруді күшейту үшін түзеткіш: a) - көлденең қима; б) - тік қима; 1 - тоқтату жеңі; 2 - екпін; 3 - жең серіппесі; 4 - поршеньді серіппе; 5 - мембраналық дене; 6 - мембраналық қақпақ; 7 - мембраналық штанганың бекіткіш гайкасы; 8 - көктем; 9 - қабықшасы бар штанга; 10 - түзеткіш серіппелі корпус; 11 - түзеткіш серіппе; 12 - катушка; 13 - поршень;14 - түзеткіш қақпақ; 15 - май беру арматурасы; 16 - түзеткіш корпус; 17 - тұтқа; 18 - рычаг осі; 19 - тұтқа; 20 - аралық; 21 - рычагты реттейтін болт

Күшейту түзеткіші (5-сурет) реттегіш корпусының жоғарғы жағына орнатылған. Түзеткіш корпус 16, мембрана корпусы 5 және түзеткіш қақпақ 14 аралық бөлікке 20 болттармен бекітілген.

Корректор корпусының ішінде жұп поршень 13 және катушка 12 бар. 2-аялдама арқылы поршень серіппе 4 арқылы корректор корпусына басылады.

Тоқтатқышқа 1 тыйғыш гильза орнатылған, ол серіппе 3 арқылы рычагтың 19 реттегіш болтына 21 үнемі басылып тұрады.

Рычаг аралық бөліктегі 18 осіне орнатылған.

Иінтіректің бір ұшында гайкамен реттейтін болт бар, ал екінші ұшы түзеткіш жұмыс істеп тұрғанда, айдау сорғысының рельсіне тікелей әсер етеді.

Мембраналық корпуста өзекпен 9 жинақталған, қақпақпен 6 жабылған арнайы матадан жасалған мембрана бар.

Қақпақта қозғалтқыштың сору коллекторынан ауа беру үшін тесік бар.

Оське орнатылған рычаг 17, қозғалысты өзектен катушкаға 12 беру үшін қызмет етеді.

Түзеткіш серіппе 11 катушкаға тіреледі.

Оның алдын ала қысылуын өзгерту үшін серіппелі корпус 10 корректордың қақпағына 14 бұрандалы.

Бекіткіш гайка мен қақпақ корпусқа бұрандалы.

Қозғалтқышты майлау жүйесінен майды беруге арналған фитинг 15 корректор корпусына бұрандалы.

Күштендіргіш түзеткіштің түйісетін бөліктері паронитті тығыздағыштармен тығыздалған.

Қозғалтқыш жұмыс істемей тұрғанда, майлау жүйесінде май қысымы және қабылдау түзеткіштерінде ауа болмайды.

4-ші серіппе поршень 13-ті 2 аялдамасы бар корректор корпусына 16 басады.

Дұрыс серіппе ra 11 катушка 12 мен өзекшені 9 мембрана қақпағына тоқтағанша қабықшамен басады.

Қозғалтқышты іске қосқан кезде бұранда 15 арқылы қозғалтқыштың майлау жүйесінен май корректордың поршеньдік қуысына және поршеньдің ашық ағызу терезелері, катушканың осьтік арналары, поршень және тоқтату арқылы ағып кете бастайды. реттегіштің қуысы.

Қозғалтқыш бос жүріс режиміне өткенде, жоғары қысымды жанармай сорғысының рельсі бастапқы күйден берілісті азайту жағына жылжиды.

3 серіппенің әсерінен рельстен кейін жең 1 қозғалады, иінтіректі 19 бұрады.

Тоқтауға қатысты гильзаның қозғалысы аялдаманың су төгетін терезелерінің қабаттасуына әкеледі, соның нәтижесінде бос төгу тоқтайды, поршень асты қуысында май қысымы жоғарылайды; және поршень жұмыс орнына солға қарай жылжи бастайды.

Поршеньдің қозғалысы поршеньдің су төгетін терезелері катушканың соңғы жұмыс жиегімен ашылғанға дейін жалғасады.

Қозғалтқыш жүктеме астында жұмыс істеп тұрғанда және иінді біліктің айналу жылдамдығы артқанда, мембрана қуысындағы ауа қысымы артады.

Мембрана деформацияланған, өзек түзеткіш рычагты 17 жылжытады, ол өз кезегінде түзеткіш катушканы оңға жылжытады.

Сонымен бірге поршень асты қуысынан поршеньдің осьтік арнасына май ағатын ағын ауданы артады, поршень асты қуысындағы май қысымы төмендейді және поршень тоқтаумен бірге, серіппенің әсерінен оңға жылжиды, катушкаға қатысты орнын қалпына келтіреді.

Поршеньден кейін және бастапқы серіппенің әсерінен тоқтап, бүрку сорғысының рельсі қозғалады.

Осылайша, мембрана қуысындағы ауа қысымының жоғарылауы циклдік отын берудің артуына әкеледі.

Рельстің қозғалысы рычагтың 19 айналуымен бірге жүреді, ал рельс қозғалысының мөлшері мен циклдік берілістің өзгеруі поршень мен тоқтау қозғалысының көлемімен анықталады.

Иінді біліктің айналу жиілігі төмендегенде, турбокомпрессордың қысымы төмендейді, мембрана қуысындағы қысым төмендейді, катушка 12 серіппенің 11 және катушка блоктарының шеткі бетінің жұмыс жиегі әсерінен солға жылжиды. поршеньдің су төгетін терезелері.

Поршень астындағы қуыста май қысымы артады, поршень су төгетін терезелер ашылғанша солға жылжиды және 2-аяғы және 19-рычаг арқылы рельсті беруді азайту бағытында жылжытады.

Осылайша, мембрана қуысындағы ауа қысымының өзгеруі катушка күйінің өзгеруіне әкеледі, поршень автоматты түрде катушканың орнын бақылайды және айдау сорғысының сөресінің сәйкес қозғалысын қамтамасыз етеді.

Төре қозғалысының мөлшері және циклдік берудің өзгеруі мембрана қуысындағы қысымның төмендеуімен және түзеткіш серіппенің сипаттамаларымен анықталады.

Инфляция қысымының шамамен 0,06 МПа (0,6 кгс/см 2) артуы кезінде түзеткіштің беру шектеуі жойылады.

Қозғалтқыш тоқтатылғанда, түзеткіш автоматты түрде іске қосу беруді қосады.

Жұмыс істеп тұрған аралық түзеткішпен 20 бірге күшейткіш түзеткішті бөлшектеу ұсынылмайды, өйткені рычаг 19 рельске қатысты дұрыс орнатылмаған болуы мүмкін, бұл қозғалтқыш арасындағы қашықтыққа әкелуі мүмкін.

Бөлшектеу қажет болса (мысалы, жөндеу кезінде), реттегішке корректорды кейіннен орнату кезінде сорғы рельсін тоқтатқыш рокер кронштейнімен өшіру күйіне жылжытыңыз және корректорды аралықпен салыңыз. реттеуші органға.

Одан кейін сахна артқы жақшасын босатыңыз. Осыдан кейін күшейткіш түзеткіштің реттелуін тексеру керек, сондай-ақ отын беруді өшіру үшін реттегішті тексеру керек.

Реттегіштің конструкциясымен қамтамасыз етілген негізгі реттеулер

  • Ең аз бос жүріс жылдамдығы болт 7 (2-сурет) және буферлік серіппе корпусы 9 (4-сурет) арқылы реттеледі;
  • Ең жоғары бос жүріс жылдамдығы (тіректі шығарудың басы) 4 болтпен реттеледі (2-сурет).
  • Номиналды қуат (беру) болт 10 арқылы реттеледі, бұранда 19 арқылы реттеледі (4-сурет).
  • Серіппенің керілуі (соңының айналымдары мен тартпаның шығарылуының басы арасындағы айырмашылық) 7 бұрандамен реттеледі (4-сурет).
  • 500 мин -1 отын беру 12 кері түзеткіш гайкамен реттеледі (4-сурет):
  • Кері түзеткіш серіппенің алдын ала созылуы (түзеткіш жұмыс істей бастайтын жылдамдық) корректор корпусы 13 арқылы реттеледі (4-сурет).

Реттеу мүмкіндіктеріне басқару рычагындағы күштің төмендеуін қамтамасыз ету үшін реттегішті іске қосу жылдамдығын реттеу кезінде серіппелі рычаг реттеуіш корпусындағы тоқтатуға мүмкіндігінше жақын болуы керек. , бұл оның айналуын шектейді.

Реттегіш әрекетінің басын екі иінді тұтқаның бұрандасы арқылы реттеңіз

Демпер ілінісі

Жоғары қысымды жанармай сорғысы тартқыш білігінің алдыңғы ұшының конустық бетінде сақиналы гайка арқылы жасалған кедергімен орнатылатын және кілтпен айналудан бекітілген амортизатормен жабдықталған.

Бәсеңдеткіш ілінісу механизмдерді одан қорғауға арналған жою.

Бәсеңдеткіш муфта - бұл ерекше тұтқырлығы жоғары сұйықтықта еркін айналатын маховикпен бөлінбейтін конструкция.

Ілініс корпусындағы ойықтар оны өшіреді.