Карбюраторды қозғалтқыштан негізінен кір мен шайырдан тазарту үшін алып тастау керек, өйткwidth оның көптеген жүйелері мен элементтерін жөндеу мен реттеуді бөлшектемей-ақ жүргізуге болады

Шығарылым

Ауа сүзгісін алыңыз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Таяқшаны 2 ауа демперінің жетек тұтқасына бекітетін бұранданы 6 бұрап алыңыз, шыбықты кронштейнге бекітетін бұранданы 1 бұрап, шыбықты карбюратордан ажыратыңыз

Үдеткіш кабелін дроссель клапанының жетек секторына бекітетін гайканы 7 бұрап алыңыз, май тығыздағышын 5 жылжытыңыз, гайканы 4 бұрап алыңыз және кронштейн мен дроссель клапанының жетек секторынан штокты 3 алыңыз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Қысқыштарды босатып, карбюратордың фитингтерінен отын беретін түтіктерді 2 және ағызу 3, карберлік желдеткіш жүйесінің шлангі 1, карбюратордың артқы жағындағы мәжбүрлі бос жұмыс режимін басқаруға арналған вакуумдық шлангты (EPHH) және шланг 5 EPHH жүйесінің электромагниттік клапанына, вакуумға - тұтану дистрибьюторының корректорына 7 және пайдаланылған газдың рециркуляциясының термиялық қосқышына 4

6-шы сымдарды EPHH жүйесінің микроқосқышынан ажыратыңыз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Карбюраторды қабылдау құбырына бекітетін төрт гайканы 1 бұрап алыңыз, кабель ұстағышын 2 алып тастаңыз және карбюраторды бөлшектеңіз.

Бөлшектеу

Аса қажет болмаса, осьтердегі дроссельдік клапандарды бекітетін бұрандаларды бұрап алу және клапандарды алу ұсынылмайды, себебі олардың жылжуы арналардағы клапандардың кептелуіне әкелуі мүмкін.

Арналардың корпусқа қысылған жезден жалғанатын түтіктерін олардың қондыру тығыздығын бұзбау үшін алып тастауға болмайды.

Егер бөлшектемей сығылған ауамен жуу және үрлеу дроссель мен ауа клапандарының жабысып қалуын жоймаса және ағындар мен арналарды шөгінділерден толық тазалауға әкелмесе, карбюраторды соңғы шара ретінде бөлшектеңіз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Ауа демпфері жетегінің 1-шыбығын профиль иінтірегінен 2-қатты иілген ұшындағы тесіктен алу арқылы ажыратыңыз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Қақпақты корпусқа бекітетін жеті бұранданы шешіп, карбюратор қақпағын алыңыз

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Дроссель корпусын бекітетін екі бұранданы бұрап, байланыстырушы буынды ажыратып, корпусты алыңыз

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Үш бекіту бұрандасын 1 бұрап, карбюраторды іске қосу құрылғысының вакуумдық диафрагмасының қақпағын 2 алыңыз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Карбюратор қақпағының артқы жағында карбюратор триггерінің диафрагмасының штангасының майысқан ұшын триггер тұтқасынан алып тастаңыз

1-диафрагманы карбюратор қақпағынан алыңыз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Ауа демпферінің 1-керу серіппесін қақпақ істікшесінен ажыратыңыз

Екі бұранданы 2 бұрап, қалқымалы камераның желдету арнасының қақпағын 3 алыңыз

Бекіту бұрандасын 4 бұрап, экономостат бүріккішті 5 алыңыз.

Орнату бұрандаларын бұрап, стартер жетегінің тұтқаларын алыңыз.

K-151 карбюраторын алу және реттеу

Орнату корпусының төменгі фланецінен жылу оқшаулағыш тығыздағышты абайлап алыңыз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

EPHH жүйесінің екі бұранданы 1 микроқосқышын 2 бұрап алыңыз. Аралық ілмекті 4 алып тастаңыз және ауа демперінің басқару тұтқасын 3 профиль тұтқасымен 5 осьтен алыңыз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Бұрауышты пайдаланып қалтқы осі тесігінің 1-тығынын бұрап алыңыз және астында орналасқан алюминий тығыздағыш шайбаны алыңыз

Қалқыма осін алып тастау үшін пинцет немесе қысқышты пайдаланыңыз және өшіру клапанының қалқымалы 4 пен инwidth 3 алыңыз

2-орынды карбюратор корпусынан бұрап алыңыз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Төрт бекіту бұрандасын 1 бұрап, үдеткіш сорғы қақпағын 2 тұтқамен бірге АЛЫП АЛЫҢЫЗ.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Үдеткіш сорғы диафрагмасын және оның астында орналасқан босату серіппесін алыңыз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Қуыс отын беретін болтты 1 бұрап, оны коллектор 2 және алюминий тығыздағыш шайбалармен 3 бірге алып тастаңыз

Жанармай беретін болтты 1 коллектордан 2 сүзгімен бірге алып тастаңыз және одан алюминий тығыздағыш шайбаларды 3 алыңыз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Тығыздағыш шайбамен су төгетін тығынды қалқымалы камераның қабырғасынан бұрап алыңыз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Мұқият таңдалған бұрауышты пайдаланып (жезден жасалған бөлшектерді зақымдамау үшін) негізгі өлшеу жүйесінің ауа 3 және отын 2 ағынын, бос жүріс және өтпелі жүйwidthң 4 және 5 ауа ағындарын корпустан бұрап алыңыз

Корпустың бүйірлерінде орналасқан бұрандалы тығындарды 1 бұрап алыңыз және бос жүріс жылдамдығы жүйесінің жанармай саптамаларын және тығындар астында орналасқан өтпелі жүйwidth бұрап алыңыз

Үдеткіш сорғы саптамасын бекітетін қуыс отын беру бұрандасын 6 бұрап, саптаманы 7 тығыздағыш алюминий шайбалармен бірге алып тастаңыз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Үш бекіту бұрандасын бұрап, 1 EPHH блогын карбюратор корпусының тығыздағышымен бірге алып тастаңыз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Егер EPHH диафрагмасын ауыстыру қажет болса, EPHH клапанын бекітетін төрт бұранданы бұрап, клапан жинағын алыңыз

Содан кейін клапанның қақпағын диафрагмадан абайлап бөліп, мембрананы серіппемен бірге клапан корпусынан алыңыз.

К-151 карбюраторын алу және реттеу

дроссельдік клапанның жетек механизмін бөлшектеу үшін клапан осьтеріндегі жетек бөліктерін бекітетін гайкаларды бұрап, осьтердегі бөліктердің орнын алдын ала белгілеп, бөлшектерді алып тастау керек

Бөлшектеп болғаннан кейін карбюратор бөліктерін бензинмен немесе еріткішпен жуыңыз, содан кейін карбюратор бөліктеріндегі барлық арналарды сығылған ауамен үрлеңіз.

Жинау және орнату

Құрастыру блогы карбюратордың және тұтастай карбюратордың өзі, сондай-ақ оны қозғалтқышқа орнату келесілерді ескере отырып, бөлшектеудің кері тәртібімен жүзеге асырылады:

 • 1. Дроссель корпусының түйісетін беттерінде сызаттар мен жарықтар бар-жоғын тексеру қажет.
 • 2. Корпустағы демпферлердің айналуының жеңілдігін және күшті түсіргеннен кейін олардың бастапқы күйіне оралуының анықтығын тексеріңіз.
 • 3. Карбюратор корпусының түйісетін беттерінде бекіту бұрандаларының саңылаулары аймағында саңылаулар мен қисықтардың бар-жоғын тексеріңіз.
 • 4. Барлық картон, паронит және резеңке тығыздағыштарды жаңасымен ауыстыру керек.
 • 5. Карбюратор корпусының бөліктерін байланыстыратын бұрандаларды мықтап бұрау керек, бірақ жұмсақ қорытпалардан жасалған бөлшектердің деформациясына әкелетін шамадан тыс күш қолданбай.
 • 6. Карбюраторды қозғалтқыштың қабылдау құбырына бекітетін гайкаларды шамадан тыс күшсіз және тек суық қозғалтқышта бұрау керек.
 • 7. Құрастыру және орнатудан кейін карбюраторды реттеу керек

Реттеу

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Қалқымалы камерадағы жанармай деңгейі карбюратор қақпағы шешілген кезде реттеледі.

Сіз триггерді ажыратпай-ақ, қақпақты бекітетін бұрандаларды бұрап босатып, оны көтеріп, тығыздағышты алып тастағаннан кейін, штанга бекітілген жерлердегі саңылаулар мүмкіндік беретіндей қақпақты бүйіріне бұра аласыз.

Деңгей тұрақтанғанша, қолмен сорғы тетігін пайдаланып қалқымалы камераға бензинді құйыңыз

Отын деңгейінен карбюратор корпусының жоғарғы жазықтығына дейінгі қашықтық 21,5 мм болуы керек

Егер жанармай деңгейі көрсетілген деңгейден төмен болса, өшіру клапанының инесінің иініне тірелетін қалтқы тілін 1 жоғары қарай бүгу керек

Егер деңгей жоғарырақ болса, тілді төмен бүгіңіз.

Тілді әрбір майыстырғаннан кейін қалтқы камерасының су төгетін тығынын бұрап, одан бензинді төгіп алу керек және тығынды орнына бұрап, қолмен сорғы тетігі арқылы бензинді қайта айдау керек

К-151 карбюраторын алу және реттеу

Қозғалтқышты толығымен жылыту және оған тахометрді қосу арқылы іске қосу жүйесін тікелей көлікте реттеуге болады

Ауа сүзгісін алып тастаған кезде қозғалтқышты іске қосып, газ педальын аздап басып, ауа демпферін жетек тұтқасымен толығымен жабыңыз

Одан кейін бұрауыштың жүзін рычаг механизмі мүмкіндік беретіндей ауа демпферін ашу үшін пайдаланыңыз

Қозғалтқыштың иінді білігінің айналу жылдамдығы 2500-2700 мин болуы керек. Егер ол көрсетілгеннен өзгеше болса, профиль тұтқасында орналасқан реттеу бұрандасындағы бекіткіш гайканы босатып, бұл бұранданы ішіне немесе сыртқа бұраңыз.

Реттеуді аяқтағаннан кейін бекіткіш гайканы мықтап қатайтыңыз.

Тахометр қосылған жылы қозғалтқыштың бос жүріс жүйесін реттеңіз.

Ол үшін қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде 2-сапалы бұранданы максималды бос жүріс жылдамдығын қамтамасыз ететін күйге орнатыңыз.

Одан кейін 1 сандық бұранданы пайдаланып, жиілікті 100-120 минутқа арттырыңыз. Осыдан кейін сапалы бұранданы айналу жылдамдығы 100-120 мин төмендегенше бұраңыз

Бұл реттеу әдісі пайдаланылған газдардың уыттылығы стандарттарына сәйкес келуге мүмкіндік береді. Газ анализаторын пайдаланып дәлірек реттеулер жасау ұсынылады.

Тексеру

Отын деңгейін реттегеннен кейін карбюратор қақпағы шешілген кезде үдеткіш сорғының жұмысын тексеріңіз

Дроссель клапандары күрт ашылғанда, газдың біркелкі күшті ағыны үдеткіш сорғы саптамасынан шығып, диффузорлардың қабырғаларына тимей, дроссель корпусының арналарына жетуі керек

Біркелкі емес және қисық ағын бүріккіш арналарының ішінара бітеліп қалғанын көрсетеді

Егер ағын мүлде болмаса, саптаманың жанармай беру бұрандасы мен онда орналасқан бүрку клапанының таза және жақсы күйде екwidthне көз жеткізіңіз.

Егер олар жақсы жұмыс күйінде болса, жоғарыда сипатталғандай оны бөлшектеу арқылы үдеткіш сорғы диафрагмасының механизмінің тазалығы мен жұмысқа жарамдылығын тексеру керек.

Басқару блогы мен EPHH клапанын тексеру

Басқару блогы мен клапан EPHH тексеру

1. Жоғарыда аталған элементтерден басқа, қуат жүйесінде қозғалтқыш бөлігінде орнатылған 1 EPHH басқару блогы және электромагниттік клапан 2 бар ата-тегі.

Карбюраторда орнатылған ауа клапаны және микроқосқышпен бірге бұл құрылғылар мәжбүрлі бос жүріс режимінде отын беруді өшіретін және тұтану өшірілгеннен кейін қозғалтқыштың өздігінен тұтануын болдырмайтын EPH жүйесін құрайды.

2. Құрылғылардың екеуі де бөлінбейтін дизайнға ие және олар сәтсіз болған жағдайда ауыстырылуы керек.

Басқару блогы мен клапан EPHH тексеру

3. Соленоидты клапанның жұмысқа жарамдылығы тікелей автомобильде тексеріледі.

Ол үшін қозғалтқыш жұмыс істемей тұрғанда клапан ашасынан кез келген сымды алып тастаңыз.

Қозғалтқыш дереу тоқтауы керек

Қозғалтқыштың карбюратор жүйелерімен және EPHH пневматикалық клапанымен жақсы жұмыс күйінде жұмыс істеуін жалғастыру электромагниттік клапанның дұрыс жұмыс істемеуін көрсетеді.

4. EPHH басқару блогының жұмысқа жарамдылығын тексеру үшін электромагниттік клапанды басқару блогына және жерге қосатын сымға вольтметрді қосыңыз

Бос режимде және жоғары жылдамдықта электромагниттік клапан ашасындағы кернеу кемінде 12 В болуы керек.

Содан кейін иінді біліктің айналу жиілігін 2000-3000 мин -1 дейін арттырып, дроссель клапанын күрт жабу керек. Қазіргі уақытта дроссель клапаны жабық және айналу жылдамдығы 1100 минутқа дейін азаймайынша, электромагниттік клапанның тығынында кернеу болмауы керек.

Егер дроссельдік клапан босатылған кезде кернеу өзгеріссіз қалса, кез келген сымды карбюратор EPH жүйесінің микроқосқышынан ажырату керек.

Егер иінді біліктің айналу жиілігі 1600-1800 мин -1 асатын болса, кернеудің 0,5 В немесе одан төмен төмендеуі тіркелсе, микроажыратқышта қысқа тұйықталу бар немесе оны орнату дұрыс емес. .

Егер кернеу төмендемесе, басқару блогы ақаулы. Бұл ақаулық жанама түрде қозғалтқыштың тұтану өшірілгеннен кейін өздігінен тұтанудан жұмыс істеуі арқылы расталады.

Ауа сүзгісі

Ауа сүзгі элементін ауыстыру

Ауа сүзгі элементін ауыстыру

 • 1. Картер желдетуіне арналған шлангты 3 алыңыз. Төрт серіппелі қыстырғышты 1 ажыратып, сүзгі қақпағын 2 шешіңіз.
 • 2. Сүзгі элементін алып тастаңыз.
 • 3. Сүзгі корпусының және қақпағының ішкі жағын сүртіңіз. Бұл ретте шаң мен кірдің карбюратор
 • ға түспеуін қадағалаңыз

Ауа сүзгі элементін ауыстыру

 • 4. Жаңа сүзгі элементін сүзгі корпусына орнатыңыз, қақпақты жабыңыз және серіппелі қыстырғыштарды бекітіңіз. Картер желдеткіш түтігін орнатыңыз.

Карбюратордың ауа демпферін ауыстыру және реттеу

Карбюратордың ауа демпферінің тартылуын ауыстыру және реттеу

 • 1. Бұранданы 4 бұрап, 1-шыбықты ауа демперінің жетек рычагынан алыңыз. 2 бұранданы бұрап, карбюратордағы кронштейннен өзекшwidthң 3 қабығын алыңыз.
 • 2. Қабықты алмастан, оның штангасын тұтқасынан көліктің салонына тартыңыз.

Штанганың қабығын ауыстыру үшін руль бағанының астындағы кронштейндегі гайканы бұрап, штанганың қабығын жолаушылар салонына тарту керек.

 • 3. Жолаушылар салоны жағынан корпусқа жаңа шыбықты салыңыз және оны бұрандамен ауа демперінің жетек тұтқасына бекітіңіз.

Егер қабық алынып тасталса, алдымен жолаушылар салоны жағынан өзек қабығын орнатып, оны кронштейндегі гайкамен бекітіңіз, содан кейін штанганы оған салыңыз.

Карбюратордың ауа демпферінің тартылуын ауыстыру және реттеу

4. Ауа демпферінің тартылуын реттеңіз. ол үшін руль бағанының астында орналасқан тартқышты басқару құралын соңына дейін басыңыз.

Бұранданы 4 босатыңыз және демпфер жетегінің 5 тұтқасын бұрау арқылы ауа демпферін толығымен ашыңыз. Содан кейін бұранданы 4 қатайтыңыз.

Түрткіш тұтқаны тоқтағанша өзіңізге қарай тартыңыз; ауа демпері толығымен жабылуы керек.

Егер бұл орын алмаса, 1-бұранданы босатыңыз және 3-кронштейндегі өзекшwidthң 2 қабығын ауа демпфері толығымен жабылғанша жылжытыңыз.

Ашуды қайта тексеріңіз және итергіш тұтқаны аялдамадан тоқтауға жылжыту арқылы ауа демпперін жабыңыз.

К-151 карбюраторына арналған калибрлеу деректері

Негізгі камера:

 • Диффузордың диаметрі 23 мм
 • Араластыру камерасының диаметрі 32 мм
 • Негізгі отын ағынының сыйымдылығы 225 см 3/мин
 • Негізгі ауа ағынының сыйымдылығы 330 см 3/мин
 • Бос тұрған отын ағыны мен өтпелі жүйwidthң өнімділігі 95 см 3/мин
 • Бірінші бос тұрған ауа ағынының және ауысу жүйесінің ауа ағынының өнімділігі 85 см 3/мин
 • Эмульсиялық ағынды 280 бос жұмысының өнімділігі
 • Екінші бос тұрған ауа ағынының өнімділігі 330
 • 10 толық соққыға арналған үдеткіш сорғы ағыны 10±2,5 см 3/мин
 • Денwidthң үстіңгі жазықтығынан отын деңгейі 21,5±1,5 мм
 • Іске қосудан кейінгі ауа демпферінің төменгі жиегіндегі саңылау 6±1 мм

Қосымша камера:

 • Диффузордың диаметрі 26 мм
 • Араластыру камерасының диаметрі 36 мм
 • Негізгі отын ағынының сыйымдылығы 380 см 3/мин
 • Негізгі ауа ағынының сыйымдылығы 330 см 3/мин
 • Бос тұрған отын ағыны мен өтпелі жүйwidthң өнімділігі 150 см 3/мин
 • Бірінші бос тұрған ауа ағынының және ауысу жүйесінің ауа ағынының өнімділігі 270 см 3/мин
 • 10 толық соққыға арналған үдеткіш сорғы ағыны 10±2,5 см 3/мин
 • Денwidthң үстіңгі жазықтығынан отын деңгейі 21,5±1,5 мм

Select your language