Қозғалтқышты қоректендіру жүйесінің диаграммалары суретте көрсетілген. 1, 2, 3.

Қозғалтқыштың сенімділігі мен ұзақ мерзімділігі, сондай-ақ жалпы көліктің динамикалық өнімділігі мен тиімділігі негізінен қуат жүйесінің күйіне байланысты.

Электрмен жабдықтау жүйесі екі отын багынан, жанармай құбырларынан, ауыстырып-қосқыштан, жанармай сорғысынан, тұнба сүзгісінен, жұқа отын сүзгісінен, дроссель мен ауа демпферлерінің жетегі бар карбюратордан және ауа сүзгісінен тұрады.

Cурет. 1. УАЗ-31512 жанұясының автокөліктерін электрмен жабдықтау жүйесінің схемасы: 1 - карбюратор; 2 - жұқа отын сүзгісі; 3 - электр отын сорғысы (бастапқы қыздырғышпен бірге орнатылған); 4 - отын сорғысы; 5 - жанармай багы (оң жақта); 6 - отын багын ауыстырып қосу клапаны; 7 - тұндырғыш фильтр; 8 - сүзгі ағызу тығыны; 9 - жанармай багы (сол жақта)

Алдын ала қыздырғышы бар нұсқаларда электрлік отын сорғысы механикалық басқарылатын отын сорғысымен қатар қуат жүйесіне кіреді.

Жанармай сорғысы тудырған вакуумның әсерінен отын қабылдау экраны арқылы өтеді, содан кейін жанармай құбыры мен ауыстырып-қосқыш клапан арқылы сүзгі-картер корпусына түседі.

Су және үлкен механикалық бөлшектер корпуста қалады, ал отын жұқа болат пластиналар жинағынан тұратын сүзгі элементі арқылы өтеді және отын құбыры арқылы жанармай сорғысына беріледі.

Сораптан кейін отын жұқа сүзгі элементінен өтіп, карбюраторға түседі.

Жұмыс қоспасын қалыптастыруға қажетті ауа ауа сүзгісі арқылы карбюраторға беріледі.

Cурет. 2. УАЗ-3741 отбасының көліктерін электрмен жабдықтау жүйесінің схемасы: 1 - толтырғыш тығын; 2 - негізгі отын багы; 3 - қосымша отын багы; 4 - жанармай деңгейінің индикаторы сенсоры (30 литр сыйымдылығы бар оң жақ резервуарға орнатылмаған); 5 - тұндырғыш фильтр; 6 - отын багын ауыстырып қосу клапаны; 7 - жұқа отын сүзгісі; 8 - отын сорғысы; 9 - карбюратор

Жанармай бактары тікбұрышты болат болып табылады, олар автомобиль жақтауының екі жағында орналасқан.

Цистерналар жақтаудың бүйірлік элементтеріне кронштейндер мен қысқыштар арқылы сырттан бекітіледі.

Қысқыштар мен резервуардың арасына картон аралықтары қойылады. Резервуарлар жанармай құбырлары арқылы жүргізуші орындығының астына орнатылған ажыратқыш клапанға қосылады. Оның көмегімен отын қабылдауды бір резервуардан екіншісіне ауыстыруға болады.

Бір резервуардың сыйымдылығы 39 литр.

Әр резервуардың жоғарғы жағында түтік пен жез тор түріндегі сүзгіден, сондай-ақ электр отын деңгейінің индикаторы сенсорынан тұратын жанармай қабылдайтын құрылғы бар.

Кейбір модификацияларда резервуардың төменгі жағында бұрандалы тығыны бар су төгетін тесік бар.

Пластикалық бұрандалы мойын тығынында вакуумның пайда болуына және резервуар ішіндегі қысымның жоғарылауына жол бермеу үшін кіріс және шығыс клапандары бар.

Кейбір көліктерде жанармай багын толтыру мойыны оңай жанармай құю үшін тартылатын құбырмен жабдықталған.

Жанармай багын толтыру қақпағы сыртынан қақпақпен жабылған.

Жанармай құбырлары резеңке түтіктерден және мыс құбырлардан жасалған.

Шлангілер жанармай сорғысына, жанармай багының ауыстырып-қосқыш клапанына және шөгінді сүзгісіне қосқыш гайкалары бар фитингтер арқылы қосылған.

Жанармай қабылдайтын түтіктердің, карбюратордың және жұқа отын сүзгісінің құбырларында түтіктер қысқыштармен бекітілген.

Мыс түтік бір ұшы фитинг арқылы тұндырғыш сүзгіге қосылады, ал екінші ұшы резеңке түтікке салынып, қысқышпен бекітіледі.

Cурет. 3. Бір жанармай багы бар УАЗ автокөлігінің электрмен жабдықтау жүйесінің схемасы: 1 - жанармай багы; 2 - толтырғыш тығын; 3 - отын деңгейінің индикаторы сенсоры; 4 - тұндырғыш фильтр; 5 - отын сорғысы; 6 - жұқа отын сүзгісі; 7 - карбюратор

Отын сүзгісі тұндырғышы жанармай багының алдындағы жақтаудың сол жақ бөлігінде орнатылған және отыннан 0,05 мм-ден асатын су мен механикалық қоспаларды бөлуге арналған.

Отынды механикалық қоспалардан тазарту үшін сүзгі жұқа металл пластиналар жинағынан тұратын сүзгі элементімен жабдықталған.

Сүзгі корпусының төменгі жағындағы шөгінділерді кетіру үшін бұрандалы тығыны бар су төгетін тесік бар.

Жанармай сорғысы - дистрибьюторға эксцентрикпен басқарылатын диафрагмалық сорғы қозғалтқыштың бөлетін білігі.

Үш үлгінің біреуінің сорғысын орнатуға болады: B9V (451-1106010-40), 900-1106010 және 2105-1106010-50.

Жанармай сорғысы корпустан, клапан блогының қақпағынан және жетек тұтқасынан тұрады. Клапан блогы сорғы қақпағында орнатылған.

Сору клапандарының үстінде жұқа жез торынан жасалған сүзгі бар.

Қозғалтқыш жұмыс істемей тұрғанда карбюраторды отынмен толтыру үшін сорғыда қолмен жетек тетігі бар.

Дафрагманың герметикалығын бақылау және қозғалтқыш картеріне жанармайдың түсуін болдырмау үшін сорғы корпусында су төгетін тесік бар.

Жіңішке отын сүзгісін екі түрде пайдалануға болады: жиналмалы, ауыстырылатын сүзгі элементі бар және алынбайтын.

Ажыратылатын отын сүзгісі цилиндр басының кронштейніне орнатылған.

Ол корпустан, резеңке тығыздағыштан, резеңке тығыздағыш төлкеден, керамикалық немесе қағаз сүзгі элементінен, серіппеден, пластикалық тұндырғыштан және тұндырғыш шыныаяққа арналған бекіту бөліктерінен тұрады.

Пластикалық бөлінбейтін корпусы және қағаз сүзгі элементі бар сүзгі карбюраторға отын беретін шлангқа орнатылған.

Ауа сүзгісі - цилиндр басының кронштейніне орнатылған, тоқыма емес синтетикалық материалдан жасалған ауыстырылатын сүзгі элементі бар құрғақ түрі.

Сүзгі оң жақтағы радиатор корпусының кронштейнінде орналасқан металл құбырға жалғанған ауа соратын гофрленген түтікпен жабдықталған.

Қоршаған ауа температурасы 5 °C-тан төмен болғанда, карбюраторға қыздырылған ауаны беру үшін гофрленген шлангты сүзгі құбырынан ажыратып, шығару коллекторындағы қақпақты «қысқы» күйге жылжытыңыз.

Карбюратордың қыздыру қақпағының орнын орнату

Демперді бекітетін гайканы босату үшін неге 10 мм кілтті пайдалану керек (Cурет 4).

Ауа сүзгісінің қақпағында қозғалтқыштың картер желдету жүйесінің түтіктерін қосуға арналған екі құбыр бар.

УАЗ автомобильдеріне арналған қуат жүйелері

Егер цилиндр қақпағында ақауға байланысты картер газдарын кетіруге арналған екі құбыр болса, сүзгіленбеген ауаның сору коллекторына түсуіне жол бермеу үшін ауа сүзгісінің қақпағының пайдаланылмаған шағын құбырын кез келген қол жетімді жерге қосу керек. жолмен (мысалы, оны қысқышпен қысыңыз).

Дроссельдік клапанның басқару жетегі педальдан, өзектер мен рычагтар жүйесінен, реттегіш гайка ұштарынан, муфталардан және серіппеден тұрады.

Сонымен қатар, автомобильдерде дроссельдік клапанның қолмен жетегі бар.

Ол аспаптар панеліндегі тұтқадан, қабықтағы өзекшеден, кронштейннен және рычагтан тұрады.

Карбюратордың ауа сөндіргіші құралдар тақтасында орналасқан тетік арқылы басқарылады.

Ол амортизатор рычагына қабықтағы өзек арқылы қосылған.

Тұтқаны бастапқы күйінде (шұңқырлы) болғанда, ауа демпфері толығымен ашық болады.