Жүктеменің өзгеруіне байланысты берілетін отын мөлшерін автоматты түрде өзгерту арқылы жүргізуші орнатқан қозғалтқыш жылдамдығын қолдауға арналған, жүк жетекіне арналған шамадан тыс беріліспен механикалық толық режимді тікелей әсер ететін жылдамдық реттегіші

инжекциялық сорғы 173

Сонымен қатар, басқарушы қозғалтқыштың максималды жылдамдығын шектейді және қозғалтқышты бос жұмыс режимінде ұстайды.

Реттегіште қозғалтқыштың жұмыс режиміне қарамастан кез келген уақытта жанармай беруді өшіретін құрылғы бар.

Жүктеме өзгерген кезде жылдамдық режимін автоматты түрде сақтау арқылы басқарушы қозғалтқыштың үнемді жұмысын қамтамасыз етеді.

Жылдамдық реттегішінің құрылғысы суретте көрсетілген. 2.

жылдамдықты басқару

Реттегіш жоғары қысымды отын сорғысының артқы жағында орналасқан. Тарату білігінің конусында демпферлік құрылғысы бар жетек тетігі 27 орналасқан.

Сорғы білігінен жетек тетігіне айналу резеңке крекерлер 28 арқылы беріледі. Жетекші беріліс жүк ұстағышының роликімен 29 бір бөлік ретінде жасалған және шыны 30 ішіндегі екі мойынтіректерге бекітілген.

Шығыршық ұстағыш 25 роликке басылған (2-сурет), оның осьтерінде 26 салмақтар 24.

Шығыршықтары бар ілінісу 23 ұшына тіреледі, ол тірек мойынтірегі және өкшесі 22 арқылы салмақтардың күшін екі иінді рычагпен 5 бірге ілулі тұрған реттеуіш рычагқа 17 береді. ортақ ось 2.

Тіреуіш өкшесі 22 жинағы бар муфта 23 бір ұшы ұстағыштың бағыттаушы бетіне тіреледі, ал екінші ұшы теріс түзеткіштің 16 жеңіне орнатылған теріс корректордың 18 тұтқасында ілінеді.

Салмақ муфтасының өкшесі рельс иінтірегі 20 бар теріс түзеткіш жинағы арқылы және жанармай сорғысының рельсімен шток 32 арқылы жалғанады.

Төре рычагының серіппесі 6 тартпа рычагының жоғарғы жағына бекітіліп, сорғы сөресін максималды ағынға сәйкес күйде ұстайды, бұл қозғалтқышты іске қосу кезінде жанармайдың жоғарылауын қамтамасыз етеді.

Саусақ артындағы сырғытпа 21 тесігіне кіретін тірек тұтқасының төменгі бөлігіне басылған.

Реттегіш тұтқасының білігі 11 басқару тетігі 6 (1-сурет) және серіппелі рычаг 31 (2-сурет) қатты жалғанған. Реттегішті басқару тұтқасының қозғалысы екі болтпен 4 және 7 шектелген (Cурет 1).

Серіппелі рычаг 31 (қысқа ілгегі бар) (2-сурет) және екі иінді иінтірегі 5 (ұзын ілгегі бар) күші екі тұтқадан берілетін реттегіш серіппеге 4 ілмектелген. рычагты екі иінді тұтқаның бұранда-7 арқылы реттеуіш рычагына апарыңыз.

Реттеу болты 10 серіппелі рычагтың білігіне тірелетін және номиналды отын беруді реттеуге қызмет ететін реттегіш рычагқа бұрандалы.

Реттегіш рычагының төменгі бөлігінде инжекциялық сорғы мен қозғалтқыш моментінің сыртқы айналу жиілігін қалыптастыруға арналған теріс корректоры бар түзеткіш құрылғы (12, 13, 14, 16, 18) бар.

Реттегіш рычаг кері түзеткіштің жеңін 16 және иілу өкшесін 22 айналудан ұстап тұратын бүйірлік төсеммен жабдықталған.

Сонымен қатар, гильзаның бүйір бойлық ойығына кіретін бүйірлік қақпақ болтының сағасы оның рычаг тесігінен түсіп кетуіне жол бермейді.

Реттегіш корпусында бекітілген аялдама 34 серіппелі рычагтың 31 айналмалы жүктерге қауіпті жақындауына жол бермейді.

Отын беруді толығымен өшіру үшін артқы 21, кронштейн 15 және кері серіппеден тұратын тоқтату механизмі қолданылады. Жұмыс кезінде буын кері серіппенің күшімен реттегіш бұрандаға басылады.

Артқы жағында реттегіш қақпағы корпус 9 және серіппеден 8 тұратын буферлік құрылғысы бар тексеру люкінің қақпағымен 3 жабылады, ол реттегіш рычагтың 17 тербелістерін тегістеу арқылы реттегіштің тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді. қозғалтқыш бос күйде.

Жылдамдық реттегішінің жұмыс принципі салмақтардың орталықтан тепкіш күштері мен серіппелердің әртүрлі алдын ала деформациясы бар күштерінің өзара әрекеттесуіне негізделген.

Қозғалтқыш жұмыс істемей тұрғанда, реттегіш салмақтар төмендетілген күйде болады, ал рельс рычагының 6 серіппесі әрекетіндегі рельс 33 максималды беру күйінде (ең сол жақта) болады.

Қозғалтқышты іске қосу кезінде иінді біліктің айналу жиілігі 460...500 мин-1 жеткенде (басқару тұтқасы ең төменгі жылдамдықты шектеу болтына тіреледі), реттегіш салмақтар рычагтың кедергісін жеңеді. орталықтан тепкіш күштердің әсерінен серіппе және жүк ілінісу 23 арқылы итарқа иінтірегі 32 теріс корректордың гильзасы 16 реттегіш рычагқа тоқтағанша жылжытыңыз.

Одан әрі буферлік серіппенің 8 кедергісін жеңе отырып, жүктер тұтқалардың бүкіл жүйесін оңға жылжытады және жоғары қысымды отын сорғысының рельсі ең төменгі жылдамдық режиміне (ең аз бос жүріс режимі) сәйкес келетін жоғары қысымды отын сорғысы секциясының циклдік қоректенуі орнатылғанша.

Басқару педальын басқан кезде, реттегіштің басқару тұтқасы және оған қатты жалғанған серіппелі рычаг 31 белгілі бір бұрышта айналады, бұл реттегіш серіппенің керілуінің жоғарылауына әкеледі.

Серіппенің әсерінен реттегіштің рычагы 17 рычаг жүйесін, салмақ ілінісін және рельсті беруді арттыру бағытында жылжытады және қозғалтқыштың айналу жылдамдығы артады.

Бұл салмақтардың орталықтан тепкіш күші серіппенің 4 тартылу күшін теңестіргенше, яғни қозғалтқыш тұрақты режимде жұмыс істегенше орын алады.

Осылайша, басқару рычагының әрбір позициясы қозғалтқыш айналымдарының белгілі бір санына сәйкес келеді.

Автомобиль қозғалысына қарсылықтың жалпы моменті азайған кезде қозғалтқыш жылдамдығы артады. Бұл жағдайда жүктердің орталықтан тепкіш күші артады.

Салмақтар алшақтайды және реттегіш серіппенің күшін жеңе отырып, салмақ ілінісуін 23 және өкшесін 22 жылжытыңыз.

Бұл жағдайда рычаг жүйесі мен тірек басқару тетігінің орнымен орнатылған қозғалтқыштың айналу жиілігі орнатылғанша беруді азайту бағытында (оңға) жылжиды, яғни. салмақтардың орталықтан тепкіш күші мен реттегіштің серіппелі күші арасында тепе-теңдік болғанша.

Автомобиль қозғалысына қарсылықтың жалпы моменті ұлғайған сайын иінді біліктің айналу жылдамдығы төмендейді, сондықтан реттегіш салмақтардың орталықтан тепкіш күші де азаяды.

Реттегіштің 4 серіппесінің күшімен рычаг жүйесі, өкше және салмақ ілінісі солға, ал рельсті беруді арттыру бағытында солға жылжиды.

Отынның бөліктерге берілуі қозғалтқыш жылдамдығы басқару тетігінің позициясы орнатқан мәнге жеткенше артады.

Қозғалтқыш 15 сілтеме кронштейнін төмен бұру арқылы тоқтатылады. Бұл жағдайда рельстің 21 звеносы мен рычагтың 20 төменгі шеті солға бұрылады, сорғы рельсі ең шеткі күйіне дейін созылады және отын беру тоқтайды.

Теріс түзеткіш (12, 13, 14, 16, 18) сорғының таратқыш білігінің айналу жиілігі 500 мин -1 дейін төмендеген кезде циклдік отын берудің біртіндеп төмендеуін қамтамасыз етеді және осылайша қозғалтқыштың түтінсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. операция.

Номиналдыға сәйкес келетін иінді біліктің айналу жиілігінде салмақтардың орталықтан тепкіш күші түзеткіш серіппенің 14 алдын ала жүктеу күшінен асып түседі, ал өкше корректор 12 және төлке 16 арқылы негізгі реттеуіш рычагқа тіреледі.

Жоғары қысымды жанармай сорғысының таратқыш білігінің айналу жиілігі азайған кезде, түзеткіш серіппенің күші жүктердің күшін жеңу үшін жеткілікті болады.

Сонымен бірге корректор 12 гильзадан 16 шығып, салмақ ілінісі мен рычаг жүйесін жылжыта отырып, жоғары қысымды отын сорғысының рельсін циклдік отын беруді азайту бағытында ауыстырады.

Корректор жұмыс істей бастаған сәтке, яғни корректордың гильзадан шыға бастаған сәтіне сәйкес келетін таратқыш біліктің айналу жиілігі 14 серіппенің алдын ала қысылуымен реттеледі.

Жылдамдық неғұрлым төмен болса, корректордың втулкадан шығу мөлшері соғұрлым көп болады және жанармайдың циклдік берілуін шектеу мәні соғұрлым жоғары болады.

500 мин-1 кезінде циклдік отын беру шектеуінің мәні ең үлкен болып табылады, оның мәні түзету шығыңқысының максималды мәнімен анықталады.

Жылдамдық реттегіші төмен жылдамдықта және өтпелі жағдайларда дизельдік пайдаланылған газдардағы жылу тығыздығы мен түтінді азайту үшін отын күшейткіш түзеткішпен 1 ​​жабдықталған.

Сонымен қатар, корректор қозғалтқышты турбо зарядтау жүйесі істен шыққан кезде пайда болатын төтенше жағдайларда қорғайды.

Күшейту түзеткішінің жұмыс істеу принципі мынада: күшейткіш ауа қысымы төмендеген кезде ол жанармай сорғысының рельсіне әсер етіп, отын беруді азайтады.

күшейткіш кесу

Үстеу реттегіші (3-сурет) реттегіш корпусының үстіне орнатылған. Корректор корпусы 16, мембрана корпусы 5 және түзеткіш қақпағы 14 аралық бөлікке 20 болттармен бекітілген.

Корректор корпусының ішінде жұп поршень 13 және катушка 12 бар. 2-аялдама арқылы поршень серіппе 4 арқылы корректор корпусына басылады.

Тоқтатқышқа 19 рычагтың реттегіш болтына 21 серіппемен 3 үнемі басылып тұратын тоқтатқыш гильза 1 орнатылған. Рычаг аралық бөліктегі 18 осіне орнатылған.

Иінтіректің бір ұшында гайкасы бар реттегіш болт бар, ал екінші ұшы түзеткіш жұмыс істеп тұрғанда, айдау сорғысының рельсіне тікелей әсер етеді.

Мембраналық корпуста өзекпен 9 жинақталған, қақпақпен 6 жабылған арнайы матадан жасалған мембрана бар.

Қақпақта сору коллекторынан ауа беру үшін тесік бар бірақ қозғалтқыш. Оське орнатылған рычаг 17 қозғалысты өзектен катушкаға 12 беру үшін қызмет етеді. Түзеткіш серіппе 11 катушкаға тіреледі.

Оның алдын ала қысылуын өзгерту үшін серіппелі корпус 10 корректордың қақпағына 14 бұрандалы.

Бекіткіш гайка мен қақпақ корпусқа бұрандалы. Қозғалтқышты майлау жүйесінен майды беруге арналған фитинг 15 корректор корпусына бұрандалы.

Күштендіргіш түзеткіштің түйісетін бөліктері паронитті тығыздағыштармен тығыздалған.

Қозғалтқыш жұмыс істемей тұрғанда, майлау жүйесінде май қысымы және қабылдау түзеткіштерінде ауа болмайды. Серіппелер 4 поршеньді 13 тоқтатқышы 2 бар корректор корпусына 16 басады.

Түзеткіш серіппе 11 катушка 12 мен өзекшені 9 мембрана қақпағына тоқтағанша мембранамен басады.

Қозғалтқышты іске қосқан кезде бұранда 15 арқылы қозғалтқыштың майлау жүйесінен май корректордың поршеньдік қуысына және поршеньдің ашық ағызу терезелері, катушканың осьтік арналары, поршень және тоқтату арқылы ағып кете бастайды. реттегіштің қуысы.

Қозғалтқыш бос жұмыс режиміне өткенде, жоғары қысымды жанармай сорғысының рельсі бастапқы күйден берілуді азайту бағытында қозғалады. Рельстің соңынан серіппенің 3 әсерінен жең 1 қозғалады, иінтіректі 19 айналдырады.

Тірекке қатысты гильзаның қозғалысы аялдаманың су төгетін терезелерінің қабаттасуына әкеледі, соның нәтижесінде бос дренаж тоқтап, поршень асты қуысындағы май қысымы жоғарылайды және поршень келесіге жылжи бастайды. сол жағын жұмыс күйіне қойыңыз.

Поршень қозғалысы поршеньдің су төгетін терезелері катушканың соңғы жұмыс жиегімен ашылғанға дейін жалғасады.

Қозғалтқыш жүктеме астында жұмыс істеп тұрғанда және иінді біліктің айналу жиілігі жоғарылағанда, мембрана қуысындағы ауа қысымы артады.

Мембрана деформацияланған, өзек түзеткіш рычагты 17 жылжытады, ол өз кезегінде түзеткіш катушканы оңға жылжытады.

Сонымен бірге поршень асты қуысынан поршеньдің осьтік арнасына май ағатын ағын ауданы артады, поршень асты қуысындағы май қысымы төмендейді және поршень тоқтаумен бірге, серіппенің әсерінен оңға жылжып, катушкаға қатысты орнын қалпына келтіреді.

Поршеньден кейін және бастапқы серіппенің әсерінен тоқтап, айдау сорғысының рельсі қозғалады. Осылайша, мембрана қуысындағы ауа қысымының жоғарылауы циклдік отын берудің ұлғаюына әкеледі.

Төренің қозғалысы рычагты 19 бұрумен бірге жүреді, ал тірек қозғалысының көлемі және циклдік берілістің өзгеруі поршень мен тоқтату қозғалысының көлемімен анықталады.

Иінді біліктің айналу жиілігі төмендегенде, турбокомпрессордың қысымы төмендейді, мембрана қуысындағы қысым төмендейді, катушка 12 серіппенің 11 және катушка блоктарының соңғы бетінің жұмыс жиегі әсерінен солға жылжиды. поршеньдің су төгетін терезелері.

Поршень астындағы қуыста май қысымы артады, поршень су төгетін терезелер ашылғанша солға жылжиды және 2-аяғы және иінтірегі 19 арқылы рельсті беруді азайту бағытында жылжытады.

Осылайша, мембрана қуысындағы ауа қысымының өзгеруі катушка күйінің өзгеруіне әкеледі, поршень автоматты түрде катушканың орнын бақылайды және айдау сорғы рельсінің сәйкес қозғалысын қамтамасыз етеді.

Төре қозғалысының шамасы және циклдік берілістің өзгеруі мембрана қуысындағы қысымның төмендеуімен және түзеткіш серіппенің сипаттамаларымен анықталады.

Инфляция қысымы шамамен 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) дейін көтерілгенде, түзеткіштің беру шектеуі жойылады.

Қозғалтқыш тоқтатылғанда, түзеткіш автоматты түрде іске қосу беруді қосады.

Жұмыс істеп тұрған аралық түзеткішпен 20 бірге күшейткіш түзеткішті бөлшектеу ұсынылмайды, өйткені рычаг 19 рельске қатысты дұрыс орнатылмауы мүмкін, бұл қозғалтқыштың шамадан тыс кетуіне әкелуі мүмкін.

Егер бөлшектеу қажет болса (мысалы, жөндеу кезінде), реттегішке корректорды кейіннен орнату кезінде қозғалтқыштың артқы кронштейнімен сорғы рельсін өшіру күйіне жылжытыңыз және корректорды аралықпен салыңыз. реттегіш корпусына.

Одан кейін сахна артқы жақшасын босатыңыз. Осыдан кейін күшейткіш түзеткіштің реттелуін тексеру керек, сонымен қатар отын беруді өшіру үшін реттегішті тексеру керек.

Реттегіштің конструкциясымен қамтамасыз етілген негізгі реттеулер

Ең аз бос жүріс жылдамдығы болт 7 (1-сурет) және буферлік серіппе корпусы 9 (Cурет 2) арқылы реттеледі;

Ең жоғары бос жүріс жылдамдығы (тіректі шығарудың басы) 4 болтпен реттеледі (Cурет 1).

Номиналды қуат (беру) болт 10, бұранда 19 арқылы реттеледі (2-сурет).

Серіппенің созылуы (рельстің соңы мен шығарылуының басындағы айналымдар арасындағы айырмашылық) 7 бұрандамен реттеледі (2-сурет).

500 мин-1 отын беру кері түзеткіш гайка 12 арқылы реттеледі (Cурет 2);

Кері түзеткіш серіппенің алдын ала созылуы (түзеткіштің жұмыс істей бастайтын жылдамдығы) корректор корпусы 13 арқылы реттеледі (2-сурет).

Мүмкіндіктерге реттеу басқару рычагындағы күштің төмендеуін қамтамасыз ету үшін реттегіштің іске қосылуының айналу жылдамдығын реттеген кезде серіппелі рычаг реттегіш корпусындағы тоқтауға мүмкіндігінше жақын болуы керек екенін қамтуы керек. айналуын шектейді.

Реттегіш әрекетінің басын екі иінді тұтқаның бұрандасы арқылы реттеңіз