От қосулы кезде индикатор шамы жанады (0,5 с) және өзін-өзі диагностикалау жүйесі ақаулықты анықтамаса сөнеді

Бұл сигналдық шамның өзінің жұмысқа жарамдылығын тексереді.

ZMZ-406 қозғалтқышын басқару жүйесінің диагностикасы

Егер диагностикалық жүйе ақаулықты анықтаса, оның сипатына қарай шам тұрақты түрде немесе қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда ғана жануы мүмкін (оталдыру кезінде).

Бірінші де, екінші жағдайда да қозғалтқышты басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсету қажет.

ZMZ-406 қозғалтқышын басқару жүйесінің диагностикасы

Басқару блогын ақаулық кодтарын көрсету режиміне ауыстыру үшін тұтануды қосыңыз және сорғыштың астында орналасқан диагностикалық қосқыштың қақпағын алыңыз.

ZMZ-406 қозғалтқышын басқару жүйесінің диагностикасы

Қосқыштың "10" және "12" түйреуіштерін қосу үшін мыс сым қосқышты пайдаланыңыз

Біріншіден, диагностикалық жүйе диагностикалық тізбектің, басқару тізбегінің және диагностикалық жүйенің жұмыс істеп тұрғанын көрсететін кодты (12) қатарынан үш рет береді.

Қателік кодтары келесіде көрсетіледі.

Әрбір қате коды үш рет қайталанады

Барлық тіркелген ақаулық кодтарын көрсеткеннен кейін ақпаратты шығару циклі қайталанады. Құрылғы жадында ақаулық кодтары болмаса, тек (12) коды пайда болады.

Анықталған ақау коды құрылғының жадында шамамен екі сағат сақталады.

Сигнал беру құрылғысының іске қосылу саны бойынша ақаулық кодтарын анықтаймыз.

ZMZ-406 қозғалтқышты басқару жүйесінің диагностикасы

Егер аккумулятор ажыратылса, қозғалтқышты басқару жүйесін жұмыс жағдайларына бейімдеу үшін электрондық блок жасаған басқа параметр деректері жоғалады.

Жерге қосқаннан кейін оталдыру жүйесін қозғалтқышқа бейімдеу үшін қозғалтқышты іске қосыңыз және оны кемінде 1 минут бос режимде қалдырыңыз (газ педальына тигізбестен).

Бүкіл басқару жүйесін бейімдеу үшін қозғалтқышты жұмыс температурасына дейін қыздырып, дроссельді ішінара ашып, кенет үдеусіз көлікті шамамен 1 км жүргізу керек.

Жадты өшіру үшін тұтануды өшіріп, батареяның "теріс" терминалын 15 секундқа шығарып алыңыз.

Электрондық блоктың зақымдалуын болдырмау үшін, тұтану өшірілген кезде ғана жердегі терминалды батареяға қосыңыз

Ақаулық - Код

Диагностикалық іске қосу режимі (өзін-өзі диагностикалау өнімділігі) 12

Массалық ауа ағыны сенсорынан төмен сигнал 13

Массалық ауа ағынының сенсоры 14 жоғары

Ауа температурасы сенсорынан төмен деңгей сигналы (қысқа тұйықталу) 17

Ауа температурасы сенсорынан жоғары деңгейлі сигнал (ашық тізбек) 18

Салқындату сұйықтығы сенсорының сигналы төмен (қысқа тұйықталу) 21

Салқындату сұйықтығы сенсорынан сигналдың жоғары деңгейі (ашық тізбек, тізбектегі байланыс нашар) 22

Дроссель позициясының сенсорының сигналы төмен (қысқа тұйықталу) 23

Жоғары дроссель позициясының сенсоры сигналы (ашық тізбек, тізбектегі байланыс нашар) 24

Көлік құралының борттық желісінің төмен кернеуі (10 В-тан төмен) 25

Автомобильдің борттық желісінің жоғары кернеуі (18 В жоғары) 26

Корректордан (потенциометр) CO 31 сигналының төмен деңгейі

Корректордан (потенциометр) CO 32 сигналының жоғары деңгейі

Соққы сенсорының 41 тізбегіндегі ақау

51 басқару блогының ақауы

52 басқару блогының ақауы

Иінді біліктің позициясының сенсорының ақауы (уақыт) 53

54 Тартқыш білік орнының сенсорының дұрыс жұмыс істемеуі

Басқару блогының ақаулығы 61

Ақаулы кездейсоқ қол жеткізу жады (RAM. RAM) басқару блогы 62

63 басқару блогының ақаулы тұрақты жады (ROM, ROM)

64 тұрақсыз жад блогын оқу кезіндегі ақау

Тұрақсыз жадқа жазу кезіндегі қате 65

Төмен бос жүріс жылдамдығы 71

Жоғары иінді жылдамдығыші біліктің бос жүрісі 72

1-ші цилиндрдегі жарылысты бақылау кезінде UOZ* максималды орын ауыстыруы 81

82 2-цилиндрдегі жарылысты басқарған кезде PTO* максималды орын ауыстыруы

83 3-ші цилиндрдегі жарылысты басқарған кезде PTO* максималды орын ауыстыруы

4-цилиндрдегі жарылысты басқару кезіндегі PTO* максималды орын ауыстыруы 84

1-ші цилиндрдің тұтану тізбегіндегі ақау 91

2-ші цилиндрдің тұтану тізбегіндегі ақау 92

3-ші цилиндрдің тұтану тізбегіндегі ақау 93

4-ші цилиндрдің тұтану тізбегіндегі ақау 94

1-ші цилиндрдің инжекторының істен шығуы (тізбектегі қысқа тұйықталу) 131

1-ші цилиндрдің инжекторының ақауы (ашық тізбек) 132

1-ші цилиндрдің инжекторының істен шығуы (корпусқа қысқа тұйықталу) 133

2-цилиндр инжекторының дұрыс жұмыс істемеуі (қысқа тұйықталу) 134

2-ші цилиндрдің инжекторының ақауы (ашық тізбек) 135

2-ші цилиндрдің инжекторының ақауы (корпусқа қысқа тұйықталу) 136

3-ші цилиндр инжекторының дұрыс жұмыс істемеуі (қысқа тұйықталу) 137

3-ші цилиндрдің саптамасының ақауы (ашық тізбек) 138

3-ші цилиндрдің инжекторының ақауы (корпусқа қысқа тұйықталу) 139

4-ші цилиндр инжекторының дұрыс жұмыс істемеуі (қысқа тұйықталу) 141

4-ші цилиндрдің инжекторының ақауы (ашық тізбек) 142

4-ші цилиндрдің инжекторының ақауы (корпусқа қысқа тұйықталу) 143

1 WFD орамасының дұрыс жұмыс істемеуі ** (тізбектегі қысқа тұйықталу) 161

Ақаулы орам 1 WFD ** (үзіліс) 162

Ораманың дұрыс жұмыс істемеуі 1 RDV** (корпусқа қысқа тұйықталу) 163

2 RDV орамының дұрыс жұмыс істемеуі (тізбектегі қысқа тұйықталу) 164

2 RDV орамының дұрыс жұмыс істемеуі** (үзіліс) 165

2 RDV орамының дұрыс жұмыс істемеуі** (қорапқа қысқа тұйықталу) 166

Отын сорғысының реле тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуі (қысқа тұйықталу) 167

Отын сорғысының реле тізбегінің ақауы (ашық тізбек) 168

Жанармай сорғысының реле тізбегінің ақауы (жерге тұйықталған) 169

Жүктеме реле тізбегінің ақаулығы (қысқа тұйықталу)*** 177

Жүктеме реле тізбегінің ақаулығы (ашық)*** 178

Жүктеме реле тізбегінің ақауы (жерге тұйықталған)*** 179

Ескерту шамының тізбегіндегі қысқа тұйықталу*** 181

Ашық сигнал шамының тізбегі*** 182

Сигналдық шам тізбегіндегі жерге қысқа тұйықталу*** 183

* UOZ - тұтану уақыты.

** RDV - қосалқы ауа реттегіші.

*** Сыртқы диагностикалық жабдықпен тексерілген.