Отын артқы орындық аймағындағы астыңғы жағында орнатылған резервуардан беріледі

Жанармай багы дәнекерленген екі мөрленген болат бөліктен тұрады.

Құю құбыры резервуарға бензинге төзімді резеңке түтікпен жалғанған.

Желдету түтігі құю құбырының жоғарғы бөлігіне дәнекерленген, ол резервуарға пластик шлангпен жалғанған.

Қозғалтқыштың қуат жүйесінің схемасы: 1 - сепаратор; 2 - құю құбыры; 3 - резервуардан сепараторға отын буын беруге арналған шланг; 4 - сепаратордан адсорберге отын буларын кетіруге арналған құбыр; 5 - желдету түтігі; 6 - желдету түтігінің түтігі; 7 - толтырғыш құбыр шлангісі, 8 - жанармай багы, 9 - тройник; 10 - адсорбер; 11 - отын рельсіне отын беру құбыры; 12 - канистрді тазарту электромагниттік клапанына отын буын беруге арналған түтік; 13 - адсорберді тазартуға арналған электромагниттік клапан; 14 - саптамалары бар отын рельсі; 15 - дроссель жинағы; 16 - тройникке отын беретін шланг; 17 - отын сүзгісі; 18 - жанармай сүзгісіне отын беретін шланг; 19 - отын модулі

Желдету түтігі жанармай құю кезінде резервуардан күштеп шығарылатын ауаны шығару үшін пайдаланылады.

Жанармай багының желдеткіш кіріс және шығыс клапандары толтырғыш қақпағына салынған.

Отын сорғысының модулі

Отын сорғысы, отын қысымы реттегіші және отын өлшегіш сенсоры бар отын модулі жанармай багында орнатылған.

Модуль кірісінде дөрекі отынды тазалауға арналған торлы сүзгі бар.

Жанармай модуліне қол жеткізу үшін көліктің төменгі жағындағы артқы орындық жастықшасының астында люк жасалған.

Отын көрсеткіші

Жанармай көрсеткішінің сенсоры аспаптар кластерінде орналасқан циферблат пен сигналдық құрылғының жұмысын басқарады.

Сүңгуір отын сорғысы

Жанармай сорғысы электрлік суға батырылады, айналмалы.

Жанармай сорғысы реле арқылы тұтану қосылған кезде электрондық басқару блогының (контроллердің) пәрмені бойынша қосылады.

Сорғы жүйеде отын жолындағы жұмыс қысымынан асатын қысым жасайды.

Сорғыдан отын қысыммен отын сүзгісіне беріледі.

Жақсы жанармай сүзгісі

Жақсы жанармай сүзгісі қағаз сүзгі элементімен бөлінбейді.

Сүзгі оң жақтағы жанармай багының кронштейніне бекітілген.

Сүзгі корпусында көрсеткі белгіленген, ол жанармай ағынының бағытымен сәйкес келуі керек.

Сүзгіден кейін инжекциялық отын желісіне тройник орнатылады, ол арқылы отын рельсіне және отын модулінде орналасқан отын қысымын реттегішке беріледі.

О-сақина отын қысымын реттегіш

Отын қысымының реттегіші - желідегі отын қысымы асып кеткенде ашылатын клапан, ол жанармайдың бір бөлігін резервуарға ағызады.

Қысым реттегіші бөлінбейді, істен шыққан жағдайда оны ауыстыру қажет.

Отал қосулы және қозғалтқыш өшірілген кезде жанармай жолындағы жанармай қысымы 3,6 және 4,0 бар аралығында болуы керек.

Инжекторлары бар отын рельсі

Отын рельсі - саңылаулары орнатылған құбыр.

Рельс қабылдау құбырына екі бұрандамен бекітілген.

Қысымдағы отын рампаның ішкі қуысына, ал одан - саңылаулар арқылы қабылдау құбырына беріледі.

Отын инжекторы

Инжектор - кернеу берілгенде жанармайдың өтуіне мүмкіндік беретін және қуатсыз қалғанда кері серіппенің әсерінен құлыпталатын электромагниттік клапан.

Атомизатор саптаманың шығысында жасалады, ол арқылы жанармай қабылдау жолына енгізіледі.

Контроллер инжекторлардың жұмысын басқарады.

Инжекторлар рельс пен кіріс құбырында резеңке сақиналармен тығыздалған және рельске металл қыстырғыштармен бекітілген.

Егер орам үзілсе немесе тұйықталса, саптаманы ауыстыру керек.

Егер саңылаулар бітеліп қалса, оларды арнайы стендте бөлшектемей жууға болады.

Қозғалтқыштың дроссель жинағына ауа ауа сорғыш, ауа сүзгісі және гофрленген резеңке түтік арқылы беріледі.

Дроссель жинағына ауа беру элементтері: 1 - ауа қабылдау; 2 - ауа сүзгісі; 3 - массалық ауа ағынының сенсорының корпусы; 4 - дроссель жинағына ауа беретін шланг; 5 - негізгі картер желдеткіш контурының шлангі

Ауа сүзгісі қозғалтқыш бөлігінің алдыңғы сол жағында үш резеңке ұстағышқа (тіректерге) орнатылған.

Сүзгі элементі - қағаз.

Сүзгіден кейін ауа массалық ауа ағынының сенсоры арқылы өтеді.

Отын дроссель жинағы

Дроссель жинағы - бос ауаны басқару және дроссель күйінің сенсоры орнатылған дроссель корпусы (ішінде арналары бар).

Дроссель жинағы қабылдау құбырына бекітілген.

Төмен температурада және жоғары ылғалдылықта дроссель жинағының қатып қалуын болдырмау үшін жинаққа қыздыру блогы орнатылған, ол арқылы салқындату жүйесінің сұйықтығы айналады.

"Газ" педальын басқан кезде дроссель клапаны ашылып, қозғалтқышқа түсетін ауаның мөлшерін өзгертеді (отын беруді ауа ағынына байланысты контроллер есептейді).

Қозғалтқыш жұмыс істемей тұрғанда (дроссель жабық), контроллер бос ауаны басқару (IAC) арқылы ауа беруді басқарады.

Отынның бос режиміндегі ауаны басқару

Бос жүріс жылдамдығы реттегіші клапанды жылжытатын қадамдық қозғалтқыш болып табылады.

Клапанның (иненің) өшіру элементі арнаның ағыс аймағын өзгертеді және дроссель клапанын айналып өтетін ауа ағынын реттеуді қамтамасыз етеді.

Бос жүріс жылдамдығын арттыру үшін контроллер дроссельді айналып өтіп, ауа беруді көбейте отырып, клапанды ашу үшін басқару сигналын жібереді және керісінше, жылдамдықты азайту үшін клапанды жабу пәрмені беріледі.

Иінді біліктің бос жүріс жылдамдығын басқарудан басқа, контроллер пайдаланылған газдардың уыттылығын төмендете отырып, IAC-ды басқарады:

- қозғалтқышпен тежеу ​​кезінде дроссель кенет жабылады.

Бұл жағдайда IAC дроссельді айналып өтіп, ауа беруді арттырады, нәтижесінде жанармай қоспасы азырақ болады.

Бұл көмірсутек пен көміртек тотығы шығарындыларын азайтуға көмектеседі. Бос жүріс жылдамдығы реттегіші бөлінбейді және істен шыққан жағдайда ауыстырылуы керек.

EVAP канистрі

Энергия жүйесінде қолданылатын отын буын қалпына келтіру жүйесі сепараторды, адсорберді, адсорберді тазартқыш электромагнитті клапанды, байланыстыратын құбырлар мен шлангтарды қамтиды.

Отын қалпына келтіру жүйесінің сепараторы

Сепаратор оң жақ артқы доңғалақ доғасына орнатылған.

Бактан шыққан отын булары сепараторда ішінара конденсацияланады, одан конденсат шланг пен құю құбыры арқылы қайтадан резервуарға ағызылады.

Сепараторға гравитациялық клапан орнатылған, ол көлік аударылған кезде жанармайдың резервуардан ағып кетуіне жол бермейді.

Сепаратордан жанармай буы адсорберге (жанармай багының жоғарғы жағында, сол жағында орнатылған) «BANK» жазуы бар фитинг арқылы түседі, онда белсендірілген көмір.

"PURGE" жазуы бар екінші канистр фитингі канистрді тазарту электромагниттік клапаны арқылы дроссель жинағына қосылған, ал "AIR" жазуы бар үшіншісі атмосфераға қосылған.

Канистрді тазарту клапаны

Канистрді тазарту электромагниттік клапаны ауа сүзгісінің корпусына бекітілген кронштейнге орнатылған.

Қозғалтқыш тоқтаған кезде сору электромагниттік клапаны жабылады және бұл жағдайда адсорбер дроссель жинағымен байланыспайды.

Соленоидты клапанды басқаратын контроллер жанармай берудің жабық контурын басқару режиміне ауысқан кезден бастап қозғалтқыш белгілі бір уақыт ішінде жұмыс істегеннен кейін адсорберді тазартады (басқару оттегі сенсорын жылыту керек. қажетті температура).

Клапан адсорбер қуысын дроссель жинағымен байланыстырады - және сорбент тазартылады: жанармай булары ауамен араласады және дроссель жинағы арқылы қабылдау жолына және одан әрі қозғалтқыш цилиндрлеріне шығарылады.

Қозғалтқыштың ауа тұтынуы неғұрлым көп болса, контроллердің басқару импульстерінің ұзақтығы соғұрлым ұзағырақ болады және тазарту соғұрлым қарқынды болады.

new

К-151В, К-151Е және К-151У карбюраторларын бөлшектеу және жинау тәртібі Карбюраторды келесі ретпен бөлшектеңіз:

К-151В карбюраторы (1-сурет) - тік, эмульсиялық, екі камералы, төмендейтін қоспа ағыны және дроссель клапандарының дәйекті ашылуы