Қысымды төмендететін клапан (отын қысымын реттегіш) – серіппwidthң әсерінен отын төгетін саңылауды жабатын клапан бекітілген мембранамен бөлінген контейнер.

Қысымды төмендететін клапан қуат жүйесінде шамамен 0,3 МПа тұрақты қысымды сақтайды.

Қысым түсіру клапанының жоғарғы бөлігі қабылдағышқа вакуумдық шланг арқылы қосылған.

Қабылдағыштағы қысымның төмендеуі 0,3 МПа жоғары болмаса, клапан жабылады және қоректендіру жүйесіндегі қысым көтеріледі.

Отын қысымы 0,3 МПа-дан асатын болса, мембрана бүгіліп, тесік ашылады және артық отын жанармай багіне ағызылады.

Отын қысымы 0,3 МПа дейін төмендегеннен кейін мембрана бастапқы орнына оралады және жанармай төгетін тесікті жабады.

Қысым түсіру клапанын ауыстыру

  • Қозғалтқыш енді ғана тоқтатылған болса, қуат жүйесіндегі қысымды төмендетіңіз.
  • Батареяның теріс терминалынан сымды ажыратыңыз.
  • Қозғалтқыштың жанармай құбырын алып тастаңыз.

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Отын төгетін түтікті 1 және вакуумдық шлангты 4 қысымды төмендету клапанынан 3 ажыратыңыз.

Екі бекіткіш болтты 2 бұрап, қозғалтқыштың жанармай құбырынан қысымды төмендету клапанын 3 алып тастаңыз.

Жаңа клапанды кері ретпен орнатыңыз.

Бұл операцияны толығырақ қарастырайық:

Ол үшін отын қысымын босатыңыз:

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Отты өшірген кезде сақтандырғыш қорабының қақпағын шешіп, жанармай сорғысының F9 сақтандырғышын шығарыңыз.

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Қозғалтқышты іске қосып, жүйедегі қысымдағы бензинді шығаруға мүмкіндік беріңіз.

Қозғалтқыш тоқтаған соң, тұтануды өшіріп, сақтандырғышты ауыстырыңыз.

Батареяның теріс терминалын ажыратыңыз

Ол үшін жанармай жолын алып тастаңыз:

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Бос ауаны басқару қосқышын ажыратыңыз

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Дроссель корпусына ауа беру шлангісінің қысқышын босату үшін бұрауышты пайдаланыңыз

Ауа беру құбырын және ауа демпферінің жетек кабелін дроссель құбырынан алыңыз

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Бос ауа реттегішінің төменгі (шығатын) түтігінің қысқышын бұрауышпен босатыңыз.

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Қысқышты босатып, картер желдету жүйесінің шлангісін алу үшін бұрауышты пайдаланыңыз.

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Қысқышты босатып, тежегіш күшейткіш шлангты алу үшін бұрауышты пайдаланыңыз.

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Қысқышты босатып, отын қысымын реттегіш шлангты алу үшін бұрауышты пайдаланыңыз.

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

13 мм кілтті пайдаланып, жерге қосу сымының ұшын қабылдау коллекторының бірінші шпилькасына бекітетін гайканы бұрап алыңыз.

Қысым түсіру клапанын ауыстыру

Сол сияқты, сорғыш коллекторының соңғы шпилькасынан сымды ажыратыңыз.

Содан кейін 13 мм кілтпен қабылдау коллекторының шпилькаларының қалған гайкаларын бұрап, қабылдағышты алыңыз.

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Бұрауышпен қоректендіру шлангісінің қысқышын рампаға босатыңыз

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Жеткізу шлангісін отын рельсінің фитингінен алыңыз.

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Бұрауышты пайдаланып және қысқышты босатып, картер желдеткіш түтігін бос тұрған ауа жүйесінің құбырынан шығарыңыз.

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Отын қысымын реттегіш фитингтен су төгетін түтікті алу үшін бұрауышты пайдаланыңыз және қысқышты босатыңыз.

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

10 мм кілтті пайдаланып, жанармай жолын қабылдау коллекторына бекітетін екі бұранданы бұрап, рельсті алыңыз.

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Реттегішті рампаға бекітетін екі бұранданы бұрау үшін бұрауышты пайдаланыңыз.

Қысымды төмендету клапанын ауыстыру

Жаңа реттегішті кері ретпен орнатып, тығыздағыштың оның фитингіне орнатылғанына көз жеткіземіз.