Егер салқындатқыш сұйықтық ағып кетсе, қыздырғыш клапанын алыңыз

Ауыстыру кезінде және сорғының өзі дұрыс жұмыс істемесе, шүмекке қол жеткізу үшін қосымша қыздырғыштың электр сорғысын алып тастаймыз

Қосымша қыздырғыштың электр сорғысын алу

Салқындату сұйықтығын төгіңіз («Газель» автокөлігінің қозғалтқышының салқындатқышын ауыстыру бөлімін қараңыз).

Қосымша қыздырғыштың электр сорғысын алу

Штепсельдік блокты сорғы қозғалтқышының қосқышынан ажыратыңыз.

Қосымша қыздырғыштың электр сорғысын алу

Шлангілердегі қысқыштарды босату үшін бұрағышты пайдаланыңыз

Қосымша қыздырғыштың электр сорғысын алу

Шығу шлангісін алыңыз

Қосымша қыздырғыштың электр сорғысын алу

Қорытатын түтікті сорғы саптамасынан алыңыз.

Қосымша қыздырғыштың электр сорғысын алу

Екі сорғыны орнату болттарын бұрап алу үшін 10 мм кілтті пайдаланыңыз

Қосымша қыздырғыштың электр сорғысын алу

сорғыны алу

Электрлік сорғыны кері ретпен орнатыңыз.

Қыздырғыш шүмегін ауыстыру

Салқындатқышты төгіңіз

Ыңғайлы болу үшін қосымша қыздырғыштың электр сорғысын алыңыз.

Қыздырғыш шүмегін ауыстыру

Кіріс және шығыс түтіктерінің қысқыштарын босату үшін бұрағышты пайдаланыңыз

Қыздырғыш шүмегін ауыстыру

Шлангілерді шүмектен ажыратыңыз.

Қыздырғыш шүмегін ауыстыру

10 мм кілтті пайдаланып, кабель қысқышының болттарын 2-3 айналыммен бұрап алыңыз

Қыздырғыш шүмегін ауыстыру

Кранды бекітетін екі болтты бұрап алу үшін бірдей кілтті пайдаланыңыз

Қыздырғыш шүмегін ауыстыру

Көліктен шүмекті алып тастаңыз.

Барлық бөлшектерді кері ретпен жинаңыз