Ремонт та обслуговування переднього мосту УАЗ-3151

Головна передача та диференціал переднього мосту за конструкцією аналогічні задньому мосту

Всі вказівки щодо обслуговування та ремонту заднього мосту також стосуються переднього моста

Додатково здійснюється обслуговування та ремонт поворотних кулаків (мал. 1).

Поворотний кулак

Мал. 1. Поворотний кулак

Технічне обслуговування

При технічному обслуговуванні переднього ведучого мосту перевірте та при необхідності відрегулюйте затяжку підшипників шворнів, сходження коліс та максимальні кути повороту коліс, перевірте та підтягніть кріплення важеля поворотного кулака, промийте та змініть мастило в поворотних кулаках.

При огляді поворотних кулаків зверніть увагу на справність упорів-обмежувачів 28 (рис. 1) повороту коліс, регулювальних болтів 27 та надійність їх стопоріння.

Перевірку та регулювання осьового зазору шворнів на автомобілі виконуйте в наступному порядку:

Загальмуйте автомобіль гальмівним механізмом стоянки або поставте колодки під задні колеса.

Підніміть передній міст домкратом.

Відверніть гайки кріплення колеса та зніміть його.

Відверніть болти кріплення сальника кульової опори та відсуньте сальник.

Перевірка регулювання шкворнів

Мал. 2. Перевірка регулювання шворнів: 1 – верхня накладка; 2 – регулювальне прокладання; 3 – шворень; 4 – нижня накладка

Перевірте осьовий зазор шворнів, для чого похитайте руками корпус поворотного кулака вгору та вниз (мал. 2).

Відверніть гайки шпильок кріплення важеля 1 (див. мал. 1) поворотного кулака або болти кріплення верхньої накладки 1 (див. рис. 2) і зніміть важіль або верхню накладку шворня.

Вийміть тонку (0,1 мм) регулювальну прокладку та встановіть важіль або накладку на місце.

Відверніть болти кріплення та зніміть нижню накладку 4 шворня, вийміть тонку (0,1 мм) регулювальну прокладку та встановіть накладку шкворня на місце.

Для збереження співвісності шарніра вийміть прокладки однакової товщини зверху та знизу.

Перевірте результати збирання.

Якщо зазор не усунений, зробіть повторне регулювання за рахунок зняття товстіших прокладок (0,15 мм).

Великий знос шворнів 9 і втулок 19 (див. рис. 1) по діаметру викликає порушення кута розвалу коліс, «виляння» їх при їзді та нерівномірне знос шин. У цьому випадку замініть зношені деталі.

Перевірка максимальних кутів повороту коліс

Мал. 3. Перевірка максимальних кутів повороту коліс

Перевірте максимальні кути повороту коліс на спеціальному стенді (мал. 3).

Кут повороту правого колеса вправо, а лівого колеса вліво має бути не більше 27°. Регулювання виконуйте болтом 27 (див. мал. 1).

Сходження коліс регулюйте зміною довжини поперечної рульової тяги.

Перед регулюванням переконайтеся у відсутності зазорів у шарнірах кермових тяг та підшипниках маточок; потім, послабивши затягування стопорних гайок (мають праве і ліве різьблення), обертанням регулювального штуцера встановіть необхідну величину сходження коліс.

Перевірка сходження коліс

Мал. 4. Перевірка сходження коліс

Сходження коліс при нормальному тиску в шинах має бути таким, щоб розмір А (рис. 4), замірений по середній лінії бічний поверхні шин спереду, був на 1,5–3,0 мм менше розміру В ззаду.

Після закінчення регулювання затягніть гайки. Момент затяжки 103–127 Нм (10,5–13 кгс·м).

Сходження коліс можна перевіряти лінійкою моделі 2182 ГАРО.

Ремонт

Для проведення ремонту зніміть передній провідний міст з автомобіля та розберіть.

Після розбирання та промивання деталей перевірте їх стан та виявіть їхню придатність для подальшої роботи.

Ремонт картера, головної передачі та диференціала проводьте відповідно до вказівок, викладених у статті «Розбірка та дефектація заднього моста УАЗ-3151».

Під час вигину кожуха півосі його виправляйте в холодному стані.

Зношені деталі поворотних кулаків замінюйте на нові.

Зняття переднього моста виконуйте в наступному порядку:

 • 1. Встановіть колодки під задні колеса автомобіля.
 • 2. Від'єднайте на лівому та правому лонжеронах трубопроводи гідравлічної гальмівної системи від гнучкого шланга, що йде до гальмівних механізмів передніх коліс.

Відверніть гайки кріплення гнучких шлангів та зніміть їх.

 • 3. Відкрутіть гайки кріплення нижніх кінців амортизаторів.
 • 4. Відкрутіть болти кріплення переднього карданного валу до фланця провідної шестерні.
 • 5. Розшплінтуйте та відверніть гайку кульового пальця сошки, від'єднавши тягу від сошки.
 • 6. Відверніть гайки кріплення драбин передніх ресор, зніміть підкладки, драбини та накладки.

Підніміть передню частину автомобіля за раму.

Під час зняття моста з пружинною підвіскою виконайте операції 1–5.

Потім від'єднайте стабілізатор поперечної стійкості від поздовжніх важелів 1 підвіски, поперечну тягу 2 від кронштейна 11 на рамі, задні кінці поздовжніх важелів 1 від кронштейнів 5 на рамі.

Розбір переднього моста

Розбирання переднього мосту виконуйте в наступному порядку:

 • 1. Встановіть міст на стенд, відверніть гайки коліс та зніміть колеса.
 • 2. Розшплінтуйте та відверніть гайку кріплення пальця тяги сошки до важеля поворотного кулака та зніміть тягу сошки.
 • 3. Відкрутіть гвинти та зніміть гальмівні барабани.
 • 4. Зніміть муфти відключення коліс.
 • 5. Випряміть відігнуті краї замкової шайби, відверніть гайку та контргайку, зніміть стопорну шайбу та внутрішнє кільце з роликами зовнішнього підшипника ступиць правого та лівого коліс.
 • 6. Зніміть маточини коліс.
 • 7. Відкрутіть болти кріплення гальмівних щитів, зніміть щити, цапфи поворотних кулаків та вийміть шарніри поворотних кулаків.
 • 8. Розшплінтуйте та відверніть гайки кріплення пальців та зніміть тягу кермової трапеції.
 • 9. Відкрутіть болти кріплення кульової опори до кожуха півосі.

Зніміть упори-обмежувачі повороту коліс та випресуйте кульові опори з кожухів півосей.

 • 10. Відкрутіть гайки кріплення поворотного важеля на корпусі поворотного кулака.

Зніміть важіль та комплект регулювальних прокладок.

 • 11. Відкрутіть болти кріплення верхньої накладки шворня іншого поворотного кулака та зніміть накладку з комплектом регулювальних прокладок.
 • 12. Відкрутіть болти кріплення нижніх накладок шворнів та зніміть накладки з комплектом регулювальних прокладок.
 • 13. Відкрутіть болти кріплення сальника кульової опори та зніміть сальник кульової опори.

Знімач шкворнів

Мал. 5. Знімач шворнів

 • 14. Випресуйте шворні за допомогою пристрою, показаного на рис. 5, та зніміть корпус поворотного кулака.

Розбирання поворотного кулака без зняття переднього мосту з автомобіля виконуйте в наступному порядку:

 • 1. Підставте колодки під задні колеса автомобіля.
 • 2. Підніміть домкратом переднє колесо з боку, що потребує розбирання.
 • 3. Виконайте операції, зазначені вище у пунктах 2–10 цього розділу.
 • 4. Відкрутіть гайки кріплення поворотного важеля або болти кріплення верхньої накладки шворня на корпусі та зніміть важіль або накладку з комплектом регулювальних прокладок.
 • 5. Відкрутіть болти кріплення нижньої накладки шворня та зніміть накладку з комплектом регулювальних прокладок.
 • 6. Відкрутіть болти кріплення сальника кульової опори.
 • 7. Випресуйте шкворні пристосуванням та зніміть корпус поворотного кулака.

Розбирання та складання шарнірів рівних кутових швидкостей

Розбирання шарнірів виконуйте в наступному порядку:

 • 1. Позначте фарбою взаємне розташування кулаків шарнірів.
 • 2. Розведіть кулаки, постукайте вилкою короткого кулака по дерев'яній підставці.
 • 3. Затисніть шарнір в тиски за довгий кулак коротким кулаком вгору.

Розбирання шарніра

Мал. 6. Розбирання шарніра

 • 4. Поверніть короткий кулак у бік однієї з провідних (периферійних) кульок.

Якщо при цьому протилежна кулька не вийде з канавок, натисніть або вдарте мідним молотком (мал. 6) по короткому кулаку. При цьому будьте обережні, тому що одна з кульок може вилетіти з шарніра з великою швидкістю.

 • 5. Вийміть інші кульки шарніра. Після підбору нових кульок збільшеного розміру (ремонтних) або заміни одного з кулаків зберіть шарнір.

Складання шарнірів виконуйте в наступному порядку:

 • 1. Затисніть довгий кулак у лещаті у вертикальному положенні.
 • 2. Вставте центральну кульку.
 • 3. Встановіть короткий кулак на центральну кульку так, щоб позначки, позначені фарбою, збігалися і, повертаючи його з боку в стор.Встановіть по черзі три провідні (периферійні) кульки.
 • 4. Розведіть кулаки на 10-12 мм і поверніть короткий кулак на максимальний кут у бік від вільних канавок, встановіть четверту кульку в канавки.
 • 5. Поверніть короткий кулак у вертикальне положення. Натяг у кульок шарніра повинен бути таким, щоб момент, необхідний для повороту кулака на 10–15° на всі боки від вертикалі при затиснутому в лещаті іншому кулаку, дорівнював 30–60 Нм (300–600 кгс·см).

Різниця в моментах повороту кулака у двох взаємноперпендикулярних напрямках одного шарніра не повинна перевищувати 9,8 Нм (100 кгс·см).

Для отримання необхідного натягу та забезпечення правильного складання кульки повинні бути розсортовані на 9 груп.

Розміри діаметрів провідних кульок шарніра рівних кутових швидкостей у мм:

 • Перша - 25,32-25,34
 • Друга - 25,34–25,36
 • Третя - 25,36–25,38
 • Четверта – 25,38–25,40
 • П'ята – 25,40–25,42
 • Шоста - 25,42–25,44
 • Сьома - 25,44–25,46
 • Восьма - 25,46–25,48
 • Дев'ята – 25,48–25,50

Діаметр центральної кульки 26,988–0,05 мм. Кожен шарнір повинен збиратися з кульками однієї групи або двох сусідніх груп.

Наприклад: дві кульки діаметром 25,41 мм і дві кульки діаметром 25,43 мм.

При збиранні кульки одного розміру обов'язково розташуйте діаметрально протилежно один одному.

Різниця у діаметрах двох пар кульок одного шарніра допускається не більше 0,04 мм.

Після складання обкатайте шарнір на стенді протягом 2 хвилин при частоті обертання 4,8 с–1 (300 хв -1) із зміною кута від 0 до 30°.

При обкатуванні кульки та канавки змастіть відповідно до вказівок таблиці змащування.

Складання переднього мосту

Складання переднього мосту виконуйте в порядку, зворотному розбиранні, з урахуванням наступного:

Запресуйте втулку в цапфу поворотного кулака врівень з торцем гнізда під упорну шайбу.

Після запресування втулку розгорніть та пропрасуйте брошкою до діаметра 32 +0,34 +0,17 мм.

Обмежте поздовжні переміщення шарніра рівних кутових швидкостей упорними шайбами, одну з яких встановіть у кульовій опорі, а іншу – у цапфі.

Установка упорної шайби

Мал. 7. Встановлення упорної шайби

Масляні канавки упорних шайб повинні бути звернені до шарніра.

Для закріплення шайби в гнізді розкерніть її в 3–4 точках, рівномірно розташованих по колу.

Розмір від площини завзятої шайби 1 (мал. 7) до фланця цапфи 2 має бути 7 +0,08 –0,26 мм, від площини шайби 1 до центру кульової опори 3 – 48,2+0,38 мм.

При заміні в шаровій опорі втулок 4 шворнів розверніть їх після запресування до діаметра 25 мм +0,030 +0,008. Калібр діаметром 24,995 мм повинен входити одночасно в обидві втулки.

Під час встановлення шарніра покладіть у шарову опору мастило відповідно до таблиці змащування.

Шкворні та втулки шворнів перед збиранням змастіть рідким мастилом.

Підбір регулювальних прокладок

Мал. 8. Підбір регулювальних прокладок

Кількість прокладок для отримання певних осьових натягів у втулках шворнів виберіть залежно від розміру Б (рис. 8), що складається із суми розмірів поворотного кулака і регулювальних прокладок і розміру А, що складається з суми розмірів кульової опори, опорних шайб і шворнів.

Кількість прокладок має бути не менше п'яти. Вимірюйте під навантаженням 1,6 кН (160 кгс).

Розмір А повинен бути на 0,02–0,10 мм більше розміру Б.

Регулювальні прокладки встановіть зверху та знизу на торці корпусу поворотного кулака.

При парному числі однакових за товщиною прокладок останні встановіть зверху та знизу в однакових кількостях.

При парному числі прокладок, але різної їх товщини, або при непарному числі прокладок різниця між сумарною товщиною верхніх та нижніх прокладок не повинна перевищувати 0,1 мм.

Під час складання та встановлення сальника кульової опори його внутрішнє повстяне кільце просочіть у теплому моторному маслі.

Після складання перевірте передній міст на стенді під навантаженням і без нього. Навантаження створюється одночасним пригальмовуванням обох півосей.

У правильно зібраного переднього мосту не повинно бути підвищеного шуму та нагріву, а також течі олії через манжети та сальники, кришки та болтові з'єднання.