Ремонт та обслуговування переднього мосту УАЗ-3151

Головна передача та диференціал переднього мосту за конструкцією аналогічні задньому мосту

Всі вказівки щодо обслуговування та ремонту заднього моста також стосуються переднього моста

Додатково здійснюється обслуговування та ремонт поворотних кулаків (рис. 1).

Мал. 1. Поворотний кулак: а – сигнальна канавка; б - покажчик; I – правий поворотний кулак; II – лівий поворотний кулак; III – муфта відключення коліс; IV - муфта відключення коліс (варіантне виконання); в - колеса вимкнені; г - колеса включені; 1 – важіль поворотного кулака; 2 – кожух півосі; 3 – сальник; 4, 20 – прокладки; 5 – кульова опора; 6 – корпус поворотного кулака; 7 – опорна шайба; 8 – накладка; 9 – шворень; 10 - прес-маслята; 11 – стопорний штифт; 12 – цапфа; 13 - маточина колеса; 14 - провідний фланець; 15 - муфти: 16 - болт муфти; 17 - кулька фіксатора; 18 – захисний ковпак; 19 – втулка шворня; 21 - внутрішня обойма; 22 - кільце-перегородка; 23 - зовнішня обойма; 24 - гумове кільце ущільнювача; 25 - повстяне кільце ущільнювача; 26 -упорні шайби; 27 - болт обмеження повороту; 28 - упор-обмежувач повороту колеса; 29 - кільце; 30 - провідна шліцева втулка; 31 - сполучна шліцева втулка; 32 - провідна втулка; 33 – ковпак; 34 – кришка: 35 – манжета; 36 – штифт; 37 - перемикач; 38 - кулька; 39,41 – пружини; 40 – прокладка; 42 - ведена втулка; 43 - розтяжна пружина; 44 - корпус; 45 - запірне кільце

Технічне обслуговування

При технічному обслуговуванні переднього ведучого мосту перевірте та при необхідності відрегулюйте затяжку підшипників шворнів, сходження коліс та максимальні кути повороту коліс, перевірте та підтягніть кріплення важеля поворотного кулака, промийте та змініть мастило в поворотних кулаках.

Під час огляду поворотних кулаків зверніть увагу на справність упорів-обмежувачів 28 (рис. 1) повороту коліс, регулювальних болтів 27 та надійність їх стопоріння.

Перевірку та регулювання осьового зазору шворнів на автомобілі виконуйте в наступному порядку:

Загальмуйте автомобіль гальмівним стоянковим механізмом або поставте колодки під задні колеса.

Підніміть передній міст домкратом.

Відверніть гайки кріплення колеса та зніміть його.

Відверніть болти кріплення сальника кульової опори та відсуньте сальник.

Мал. 2. Перевірка регулювання шворнів: 1 – верхня накладка; 2 – регулювальна прокладка; 3 – шворень; 4 – нижня накладка

Перевірте осьовий зазор шворнів, для чого похитайте руками корпус поворотного кулака вгору і вниз (мал. 2).

Відверніть гайки шпильок кріплення важеля 1 (див. мал. 1) поворотного кулака або болти кріплення верхньої накладки 1 (див. рис. 2) і зніміть важіль або верхню накладку шворня.

Вийміть тонку (0,1 мм) регулювальну прокладку та встановіть важіль або накладку на місце.

Відверніть болти кріплення та зніміть нижню накладку 4 шворня, вийміть тонку (0,1 мм) регулювальну прокладку та встановіть накладку шворня на місце.

Для збереження співвісності шарніра вийміть прокладки однакової товщини зверху та знизу.

Перевірте результати збирання.

Якщо зазор не усунений, зробіть повторне регулювання за рахунок зняття товстіших прокладок (0,15 мм).

Великий знос шворнів 9 і втулок 19 (див. рис. 1) по діаметру викликає порушення кута розвалу коліс, «виляння» їх при їзді та нерівномірне знос шин. У цьому випадку замініть зношені деталі.

Мал. 3. Перевірка максимальних кутів повороту коліс

Перевірку максимальних кутів повороту коліс виконуйте на спеціальному стенді (рис. 3).

Кут повороту правого колеса вправо, а лівого колеса вліво має бути не більше 27°. Регулювання виконуйте болтом 27 (див. мал. 1).

Сходження коліс регулюйте зміною довжини поперечної рульової тяги.

Перед регулюванням переконайтеся у відсутності зазорів у шарнірах кермових тяг та підшипниках маточок; потім, послабивши затяжку стопорних гайок (що мають праве та ліве різьблення), обертанням регулювального штуцера встановіть необхідну величину сходження коліс.

Мал. 4. Перевірка сходження коліс

Сходження коліс при нормальному тиску в шинах має бути таким, щоб розмір А (рис. 4), виміряний по середній лінії бічної поверхні шин спереду, був на 1,5 –3,0 мм менше розміру ззаду.

Після закінчення регулювання затягніть гайки. Момент затяжки 103–127 Нм (10,5–13 кгс·м).

Сходження коліс можна перевіряти лінійкою моделі 2182 ГАРО.

Ремонт

Для проведення ремонту зніміть передній провідний міст з автомобіля та розберіть.

Після розбирання та промивання деталей перевірте їх стан та виявіть їхню придатність для подальшої роботи.

Ремонт картера, головної передачі та диференціала виконуйте відповідно до вказівок, викладених у статті "Розбірка та дефектація заднього моста УАЗ-3151".

При згинанні кожуха півосі його виправляйте в холодному стані.

Зношені деталі поворотних кулаків замінюйте новими.

Зняття переднього моста виконуйте в наступному порядку:

 • 1. Встановіть колодки під задні колеса автомобіля.
 • 2. Від'єднайте на лівому та правому лонжеронах трубопроводи гідравлічної гальмівної системи від гнучкого шлангу, що йде до гальмівних механізмів передніх коліс.

Відверніть гайки кріплення гнучких шлангів та зніміть їх.

 • 3. Відкрутіть гайки кріплення нижніх кінців амортизаторів.
 • 4. Відкрутіть болти кріплення переднього карданного валу до фланця провідної шестерні.
 • 5. Розшплінтуйте та відверніть гайку кульового пальця сошки, від'єднавши тягу від сошки.
 • 6. Відверніть гайки кріплення драбин передніх ресор, зніміть підкладки, драбини та накладки.

Підніміть передню частину автомобіля за раму.

Під час зняття моста з пружинною підвіскою виконайте операції 1–5.

Потім від'єднайте стабілізатор поперечної стійкості від поздовжніх важелів 1 підвіски, поперечну тягу 2 від кронштейна 11 на рамі, задні кінці поздовжніх важелів 1 від кронштейнів 5 на рамі.

Розбір переднього моста

Розбирання переднього моста виконуйте в наступному порядку:

 • 1. Встановіть міст на стенд, відверніть гайки коліс та зніміть колеса.
 • 2. Розшплінтуйте та відверніть гайку кріплення пальця тяги сошки до важеля поворотного кулака та зніміть тягу сошки.
 • 3. Відкрутіть гвинти та зніміть гальмівні барабани.
 • 4. Зніміть муфти відключення коліс.
 • 5. Випряміть відігнуті краї замкової шайби, відверніть гайку та контргайку, зніміть стопорну шайбу та внутрішнє кільце з роликами зовнішнього підшипника ступиць правого та лівого коліс.
 • 6. Зніміть маточини коліс.
 • 7. Відкрутіть болти кріплення гальмівних щитів, зніміть щити, цапфи поворотних кулаків та вийміть шарніри поворотних кулаків.
 • 8. Розшплінтуйте та відверніть гайки кріплення пальців та зніміть тягу кермової трапеції.
 • 9. Відкрутіть болти кріплення кульової опори до кожуха півосі.

Зніміть упори-обмежувачі повороту коліс та випресуйте кульові опори з кожухів півосей.

 • 10. Відкрутіть гайки кріплення поворотного важеля на корпусі поворотного кулака.

Зніміть важіль та комплект регулювальних прокладок.

 • 11. Відкрутіть болти кріплення верхньої накладки шворня іншого поворотного кулака та зніміть накладку з комплектом регулювальних прокладок.
 • 12. Відкрутіть болти кріплення нижніх накладок шворнів і зніміть накладки з комплектом регулювальних прокладок.
 • 13. Відкрутіть болти кріплення сальника кульової опори та зніміть сальник кульової опори.
Мал. 5. Знімач шворнів
 • 14. Випресуйте шворні за допомогою пристрою, показаного на рис. 5, та зніміть корпус поворотного кулака.

Розбирання поворотного кулака без зняття переднього мосту з автомобіля виконуйте в наступному порядку:

 • 1. Підставте колодки під задні колеса автомобіля.
 • 2. Підніміть домкратом переднє колесо з боку, що потребує розбирання.
 • 3. Виконайте операції, зазначені вище у пунктах 2–10 цього розділу.
 • 4. Відкрутіть гайки кріплення поворотного важеля або болти кріплення верхньої накладки шворня на корпусі та зніміть важіль або накладку з комплектом регулювальних прокладок.
 • 5. Відкрутіть болти кріплення нижньої накладки шворня та зніміть накладку з комплектом регулювальних прокладок.
 • 6. Відкрутіть болти кріплення сальника кульової опори.
 • 7. Випресуйте шворні пристосуванням та зніміть корпус поворотного кулака.

Розбирання та збирання шарнірів рівних кутових швидкостей

Розбирання шарнірів виконуйте в наступному порядку:

 • 1. Позначте фарбою взаємне розташування кулаків шарнірів.
 • 2. Розведіть кулаки, для цього постукайте Використовуйте вилку короткого кулака по дерев'яній підставці.
 • 3. Затисніть шарнір у тиски за довгий кулак коротким кулаком вгору.
Мал. 6. Розбирання шарніра
 • 4. Поверніть короткий кулак у бік однієї з провідних (периферійних) кульок.

Якщо при цьому протилежна кулька не вийде з канавок, натисніть або вдарте мідним молотком (мал. 6) по короткому кулаку.

При цьому будьте обережні, оскільки одна з кульок може вилетіти з шарніра з великою швидкістю.

 • 5. Вийміть інші кульки шарніра. Після підбору нових кульок збільшеного розміру (ремонтних) або заміни одного з кулаків зберіть шарнір.

Складання шарнірів виконуйте в наступному порядку:

 • 1. Затисніть довгий кулак у лещаті у вертикальному положенні.
 • 2. Вставте центральну кульку.
 • 3. Встановіть короткий кулак на центральну кульку так, щоб позначки, позначені фарбою, збігалися і, повертаючи його з боку в бік, встановіть по черзі три провідні (периферійні) кульки.
 • 4. Розведіть кулаки на 10-12 мм і поверніть короткий кулак на максимальний кут у бік від вільних канавок, встановіть четверту кульку в канавки.
 • 5. Поверніть короткий кулак у вертикальне положення. Натяг у кульок шарніра повинен бути таким, щоб момент, необхідний для повороту кулака на 10–15° на всі боки від вертикалі при затисненому в лещаті іншому кулаку, дорівнював 30–60 Нм (300–600 кгс·см).

Різниця у моментах повороту кулака у двох взаємноперпендикулярних напрямках одного шарніру не повинна перевищувати 9,8 Нм (100 кгс·см).

Для отримання необхідного натягу та забезпечення правильного складання кульки повинні бути розсортовані на 9 груп.

Розміри діаметрів провідних кульок шарніру рівних кутових швидкостей у мм:

 • Перша – 25,32–25,34
 • Друга - 25,34–25,36
 • Третя - 25,36–25,38
 • Четверта – 25,38–25,40
 • П'ята – 25,40–25,42
 • Шоста - 25,42–25,44
 • Сьома - 25,44–25,46
 • Восьма - 25,46–25,48
 • Дев'ята – 25,48–25,50

Діаметр центральної кульки 26,988 –0,05 мм. Кожен шарнір повинен збиратися з кульками однієї групи або двох сусідніх груп.

Наприклад: дві кульки діаметром 25,41 мм і дві кульки діаметром 25,43 мм.

При складанні кульки одного розміру обов'язково розташуйте діаметрально протилежно одна одній.

Різниця у діаметрах двох пар кульок одного шарніра допускається не більше 0,04 мм.

Після складання обкатайте шарнір на стенді протягом 2 хвилин при частоті обертання 4,8 с–1 (300 хв -1) із зміною кута від 0 до 30°.

При обкатуванні кульки та канавки змастіть відповідно до вказівок таблиці змащування.

Складання переднього мосту

Складання переднього мосту виконуйте в порядку, зворотному розбиранні, з урахуванням наступного:

Запресуйте втулку в цапфу поворотного кулака врівень з торцем гнізда під упорну шайбу.

Після запресування втулку розгорніть і пропрасуйте брошкою до діаметру 32 +0,34 +0,17 мм.

Обмежте поздовжні переміщення шарніра рівних кутових швидкостей упорними шайбами, одну з яких встановіть у кульовій опорі, а іншу – у цапфі.

Мал. 7. Встановлення упорної шайби

Масляні канавки упорних шайб повинні бути звернені до шарніра.

Для закріплення шайби в гнізді розкерніть її в 3–4 точках, рівномірно розташованих по колу.

Розмір від площини завзятої шайби 1 (рис. 7) до фланця цапфи 2 має бути 7 +0,08 –0,26 мм, від площини шайби 1 до центру опорної кульової 3 – 48,2 +0,38 мм.

При заміні кульової опори втулок 4 шворнів розгорніть їх після запресування до діаметра 25 +0,030 +0,008 мм. Калібр діаметром 24,995 мм повинен входити одночасно в обидві втулки.

Під час встановлення шарніра закладіть у кульову опору мастило відповідно до таблиці змащування.

Шкворні та втулки шворнів перед збиранням змастіть рідким мастилом.

Мал. 8. Підбір регулювальних прокладок

Кількість прокладок для отримання певних осьових натягів у втулках шворнів виберіть залежно від розміру "Б" (рис. 8), що складається з суми розмірів поворотного кулака і регулювальних прокладок, і розміру "А", що складається з суми розмірурів кульової опори, опорних шайб та шворнів.

Кількість прокладок має бути не менше п'яти. Вимірювання виконуйте під навантаженням 1,6 кН (160 кгс).

Розмір "А" повинен бути на 0,02–0,10 мм більше розміру "Б".

Регулювальні прокладки встановіть зверху та знизу на торці корпусу поворотного кулака.

При парному числі однакових за товщиною прокладок останні встановіть зверху та знизу в однакових кількостях.

При парному числі прокладок, але різної їх товщини, або при непарному числі прокладок різниця між сумарною товщиною верхніх та нижніх прокладок не повинна перевищувати 0,1 мм.

Під час складання та встановлення сальника кульової опори його внутрішнє повстяне кільце просочіть у теплому моторному маслі.

Після складання перевірте передній міст на стенді під навантаженням і без нього. Навантаження створюється одночасним пригальмовуванням обох півосей.

У правильно зібраного переднього мосту не повинно бути підвищеного шуму та нагрівання, а також течі олії через манжети та сальники, кришки та болтові з'єднання.

new

Карбюратор К–151В (рис. 1) – вертикальний, емульсійний, двокамерний, з падаючим потоком суміші та послідовним відкриттям дросельних заслінок

Для зняття дисків зчеплення виконайте операції з 1 по 5 розділу " Заміна вичавного підшипника УАЗ-3151 "