Система живлення з двигуном ЗМЗ-406, ЗМЗ-405

У системі живлення двигуна з упорскуванням палива тиск становить 30 МПа (3,3 кгс/см2)

Тому забороняється послаблювати зєднання паливопроводів під час роботи двигуна або відразу після його зупинки

Для проведення робіт з ремонту системи живлення на щойно зупиненому двигуні необхідно попередньо знизити тиск у системі живлення

Через 2—3 хвилини після зупинки двигуна тиск у системі падає практично до нуля.

Принциповою особливістю системи живлення двигуна ЗМЗ—4062 є відсутність у ній карбюратора, що поєднує функції сумішоутворення та дозування подачі паливоповітряної суміші в циліндри двигуна.

У системі розподіленого упорскування, встановленої на даному двигуні, ці функції розділені — форсунки здійснюють дозоване упорскування палива у впускну трубу, а подача необхідного в кожний момент роботи двигуна повітря здійснюється системою, що складається з дроселя та регулятора холостого ходу.

Керування системою впорскування палива та системою запалювання здійснюється електронним блоком управління двигуном, що безперервно контролює за допомогою відповідних датчиків величину навантаження двигуна, швидкість руху автомобіля, тепловий стан двигуна та навколишнього середовища, оптимальність процесу згоряння в циліндрах двигуна.

Такий спосіб керування дає можливість забезпечувати оптимальний склад горючої суміші в кожний конкретний момент роботи двигуна, що дозволяє отримати максимальну потужність за мінімально можливої ​​витрати палива та низької токсичності відпрацьованих газів.

Схема впорскування палива показана на малюнку.

схема паливної системи

Паливний бак 10 зварний штампований, закріплений двома сталевими хомутами через прокладки під підлогою багажного відділення.

У верхній частині паливного бака встановлено паливозабірник та датчик рівня палива.

Поруч із паливним баком під підлогою кузова знаходиться електричний паливний насос, зєднаний паливопроводом із паливним баком.

Для зменшення вібрації кронштейн насоса кріпиться до підлоги через гумові подушки.

З насоса паливо подається у паливний фільтр, встановлений у моторному відсіку, і звідти надходить у паливопровід двигуна, закріплений на впускній трубі двигуна.

З паливопроводу двигуна паливо впорскується форсунками у впускну трубу.

Надлишки палива через редукційний клапан, встановлений на задньому кінці паливопроводу двигуна, зливаються в паливний бак.

Окрім показаної на схемі системи живлення елементів, до неї входять повітряний фільтр, встановлений у моторному відсіку, зєднаний гумовим шлангом з датчиком масової витрати повітря, який у свою чергу зєднаний з дроселем, встановленим на повітряному ресивері, а також регулятор холостого ходу, встановлений також на повітряному ресівері.

Форсунка є електромеханічним клапаном, в якому голка запірного клапана притиснута до сідла пружиною

Особливості системи живлення ГАЗ-2705

При подачі електричного імпульсу від блоку управління на обмотку електромагніта голка піднімається та відкриває отвір розпилювача, через який паливо подається у впускну трубу двигуна.

Кількість палива, що впорскується форсункою, залежить від тривалості електричного імпульсу.

Редукційний клапан є ємністю, розділеною діафрагмою, на якій закріплений клапан, що закриває під дією пружини отвір зливу палива.

Особливості системи живлення ГАЗ-2705

Редукційний клапан підтримує постійний тиск у системі живлення близько 0,3 МПа.

Верхня частина редукційного клапана зєднана з ресивером вакуумним шлангом.

При перепаді тиску в ресивері не вище 0,3 МПа клапан закритий і тиск у системі живлення піднімається.

Коли тиск палива досягає величини більше 0,3 МПа, мембрана прогинається, відкриваючи отвір, і надлишки палива зливаються в паливний бак.

Щойно тиск палива опускається до 0,3 МПа, мембрана повертається у вихідне положення та перекриває отвір зливу палива.

Датчик масової витрати повітря служить для визначення кількості повітря, що надходить у циліндри двигуна

Особливості системи живлення ГАЗ-2705

Сигнали з датчика надходять у блок керування двигуном і є одним із параметрів, що визначають тривалість упорскування палива форсунками — кількість палива залежить від кількості повітря в кожний певний момент.

Основним елементом датчика є платинова нитка, що розігрівається під час роботи до 150 °С.

Під час проходження через корпус датчика повітря, що всмоктується двигуном, охолоджується, а електронна схема датчика постійно прагне підтримувати температуру нитки 150 °С.

Електрична потужність, що витрачається на підтримання температури нитки, є параметром, за яким блок керування двигуном визначає тривалість електричного імпульсу, що подається на форсунки.

Ступінь охолодження платинової нитки залежить не тільки від кількості, але й від температури повітря, що проходить термокомпенсаційним резистором, відповідно коригуючим сигнал, що подається датчиком в блок управління.

Для забезпечення можливості регулювання кількості окису вуглецю у відпрацьованих газах на режимі холостого ходу в електронному модулі є змінний резистор, гвинтом якого можна вручну змінити величину сигналу, що подається датчиком в електронний блок управління, змінивши тим самим тривалість імпульсу, що подається на фор отже, і кількість палива, що впорскується.

Для очищення платинової нитки від забруднень електронний модуль періодично подає на неї підвищену напругу, що викликає нагрівання до 1000 °С. При цьому всі відкладення згоряються.

При виході з ладу датчика блок управління двигуном включає резервну програму, що забезпечує роботу двигуна з дещо іншими, але прийнятними потужними та витратними характеристиками. При цьому в комбінації приладів спалахує контрольна лампа.

Регулятор холостого ходу служить для підтримки незмінними заданої частоти обертання холостого ходу двигуна при його запуску, прогріві та зміні навантаження, викликаних включенням допоміжного обладнання.

Особливості системи живлення ГАЗ-2705

Регулятор є золотниковим клапаном з електромагнітним керуванням і служить для подачі додаткового повітря у впускну трубу, минаючи дросельну заслінку.

При виході з ладу регулятора холостого ходу або відсутності контакту в штекерній колодці порушується стабільність частоти обертання холостого ходу (обороти «плавають»). При цьому спалахує контрольна лампа у комбінації приладів.

Якщо частота обертання холостого ходу нестабільна, а контрольна лампа не спалахнула, необхідно перевірити герметичність приєднання зєднувальних шлангів.

Датчик положення дросельної заслінки, що є здвоєним змінним напівпровідниковим резистором, встановлений на дроселі на одній осі з дросельною заслінкою.

Особливості системи живлення ГАЗ-2705

За сигналом датчика блок управління двигуном визначає положення дросельної заслінки з метою розрахунку тривалості електричного імпульсу, що подається на форсунки, та оптимального кута випередження запалення.

Визначальним сигналом є величина падіння напруги на змінному резисторі датчика, яка змінюється залежно від положення дросельної заслінки (повністю закрита, частково відкрита, повністю відкрита).

При виході з ладу датчика блок управління двигуном працює за закладеною в ((память)) резервною програмою, використовуючи дані інших датчиків. При цьому в комбінації приладів спалахує контрольна лампа.

Датчик частоти обертання та синхронізації розташований у передній частині двигуна з правого боку.

Особливості системи живлення ГАЗ-2705

За сигналом датчика блок управління двигуном визначає кутове положення колінчастого валу та частоту його обертання.

За частотою сигналів, що формуються датчиком при обертанні диска синхронізації, закріпленого на шківі колінчастого валу, блок управління визначає кількість обертів колінвала двигуна, синхронізуючи подачу палива форсунками та момент запалення з робочим процесом двигуна.

При виході з ладу датчика положення колінчастого валу двигун не заведеться, оскільки блок керування, не отримавши сигналу з датчика, не включить системи упорскування та запалення.

Датчик детонації розташований у верхній частині блоку циліндрів двигуна з правого боку та закріплений гайкою із пружинною шайбою.

Особливості системи живлення ГАЗ-2705

Він служить для визначення моменту виникнення детонації при роботі двигуна на бензині з меншим, ніж потрібно, октановим числом при перегріві двигуна, неправильному виборі водієм режиму руху автомобіля.

В основу роботи датчика детонації покладено принцип пєзоефекту.

При механічному впливі на пєзоелемент, виготовлений з металокераміки, у ньому виникає електричний струм.

Механічна дія здійснюється інерційною шайбою, яка сприймає ударну хвилю, що виникає в камері згоряння та циліндрі двигуна при детонаційному згорянні паливної суміші. При цьому в датчику виникає імпульс напруги, який він передає блок управління зі штекера.

За цим сигналом блок керування коригує кут випередження запалення до припинення детонації.

Вихід з ладу датчика або наявність несправності в його електричному ланцюзі призведе до відсутності оптимальної зміни кута випередження запалення за наявності детонації. При цьому в комбінації приладів спалахне контрольна лампа.

Датчик фази розташований у задній частині головки блоку циліндрів з лівого боку.

Особливості системи живлення ГАЗ-2705

Принцип роботи датчика базується на ефекті Холла.

При проходженні повз торець сердечника датчика металевої пластини, закріпленої на розподільному валу, формується імпульс, що дозволяє блоку управління визначити момент знаходження поршня 1-го циліндра у верхній мертвій точці при такті стиснення і подати сигнал упорскування на форсунку саме цього циліндра

Наступна подача імпульсів здійснюється блоком управління відповідно до закладеного в його програму порядку роботи циліндрів.

При виході з ладу датчика фази блок управління перемикається в резервний режим з подачею палива одночасно у всі циліндри. При цьому зберігається працездатність двигуна, але суттєво підвищується витрата палива.

Про несправність датчика сигналізує контрольна лампа у комбінації приладів.

Повітряний фільтр із сухим змінним фільтруючим елементом, виготовленим із гофрованого фільтруючого картону, розташований у правій передній частині моторного відсіку.

Фільтруючий елемент закріплений на кришці фільтра гайкою-барашком, а кришка закріплена на корпусі трьома пружинними затискачами.

Електричний насос роторного типу з приводом від електродвигуна постійного струму розташований безпосередньо в корпусі насоса і працює в паливі.

У звязку з цим будь-які ущільнення рухомих деталей у насосі відсутні, а мастило поверхонь, що труться, здійснюється паливом, що протікає.

Зворотний клапан, встановлений у насосі, запобігає стіканню палива з паливопроводу високого тиску в бак після вимкнення запалення.

Електричний паливний насос — нерозбірна конструкція і під час виходу з ладу підлягає заміні.

Паливний фільтр встановлений у моторному відсіку над вакуумним підсилювачем гальма.

Заміна штатного фільтра будь-яким іншим, наприклад уніфікованим, у пластмасовому корпусі, категорично заборонена через високий тиск палива в системі.

Система вентиляції картера двигуна закритого типу примусова, що діє за рахунок розрідження у впускному трубопроводі.

Під час роботи двигуна на холостому ходу та з малими навантаженнями, коли дросельна заслінка прикрита, картерні гази засмоктуються через шланг малої гілки системи безпосередньо у впускний трубопровід двигуна і потім у циліндри.

На інших режимах відсмоктування картерних газів здійснюється через шланг основної гілки системи в дросель і звідти у впускний трубопровід.

При експлуатації необхідно стежити за герметичністю приєднання та чистотою трубопроводів, оскільки при непрацюючій системі вентиляції картера відбувається швидке окислення та старіння олії у двигуні.

Засмічення трубопроводів системи призводить до течії масла через сальники та ущільнення двигуна через надмірне підвищення тиску картерних газів.