Автокөліктің электр жүйесі бір сымды, номиналды кернеуі 12 В; ток көздерінің теріс терминалдары корпусқа қосылған («көлік жері»)

ЗИЛ - 131 электр жабдығының диаграммасы күріште көрсетілген. бір.

ЗИЛ-131 түсті электр жабдығының сұлбасы

new

Жұмыс барысында карбюратор дроссель клапанының толық ашылуын және педальдың орнын реттеу қажет болуы мүмкін

- Ақаулық себебі Жою әдісі Ілініс толығымен ажыратылмайды (ілінісу «жүреді»):