Камаз платформасын көтеру шектеу клапаны

Платформаны көтерудің шекті клапаны қосалқы жақтаудың бірінші көлденең элементінің кронштейніне бекітілген.

О-сақинасы бар жең корпусқа 16 бұрандалы

Камаз платформасының көтеру шекті клапаны

Бір ұшында реттегіш бұрандасы 15 бар шток гильзаның тесігіне өтеді, діңнің екінші ұшы клапанға 17 қарайды.

Реттеу бұрандасы сфералық басымен аяқталады және гайкамен бекітіледі.

Жабық күйде клапан серіппемен корпусқа басылады.

Реттеу бұрандасының сфералық басын басқан кезде, қысым мен су төгу желілері бір-бірімен байланысқан кезде өзек қозғалады және клапанды ашады.

Select your language