Оталдыру қосқышын ауыстыру үшін руль бағанының қақпағын алып тастаймыз, руль бағанасын алып тастаймыз, аспаптар панелін алып тастаймыз

Қақпақтарды шешкен кезде, қақпақтарға жақындауды реттеу үшін руль бағанасын құлыптау тұтқасын пайдаланыңыз.

Руль бағанының пластикалық төсемдерін алу Lada Granta

Сондай-ақ аспап тақтасының бекіту блогының қақпағын алып тастаған дұрыс

Қаптау қаптамаларын алу: 1-5 - өздігінен бұрап тұратын бұранда; 6 - төменгі руль білігінің қаптамасы

Рульдік бағананың қақпағы бұрандалармен және өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен бекітілген

Руль бағанының пластикалық төсемдерін алу Lada Granta

Бір жағындағы бұранданы 1 және өздігінен бұрап тұратын бұранданы 2 бұрап алу үшін Phillips бұрағышын пайдаланыңыз

Руль бағанының пластикалық төсемдерін алу Lada Granta

Екінші жағынан бұранданы және өздігінен бұрап тұратын бұранданы бұрап алыңыз

Руль бағанының пластикалық төсемдерін алу Lada Granta

Төменгі корпусты қосқыш қосқышқа бекітетін бұранданы бұрап алу үшін Phillips бұрағышын пайдаланыңыз.

Руль бағанының пластикалық төсемдерін алу Lada Granta

Төменгі корпусты руль бағанының кронштейніне бекітетін екі бұранданы бұрап алыңыз

Руль бағанының пластикалық төсемдерін алу Lada Granta

Төменгі руль бағанының корпусын қораптағы T-тәрізді ұяшық арқылы руль бағанының бекіткіш тұтқасын алу арқылы шешіңіз

Руль бағанының пластикалық төсемдерін алу Lada Granta

Үстіңгі корпусты алыңыз

Қақпақтарды кері ретпен орнату