Аса қажет болмаса, осьтердегі дроссельдік клапандарды бекітетін бұрандаларды бұрап алу және клапандарды алып тастау ұсынылмайды, өйткwidth олардың жылжуы арналардағы клапандардың кептелуіне әкелуі мүмкін

Арналардың корпусқа қысылған жезден жалғанатын түтіктерін олардың қондыру тығыздығын бұзбау үшін алып тастауға болмайды.

Егер бөлшектемей сығылған ауамен жуу және үрлеу дроссель мен ауа клапандарының жабысып қалуын жоймаса және ағындар мен арналарды шөгінділерден толық тазалауға әкелмесе, карбюраторды соңғы шара ретінде бөлшектеңіз.

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

Ауа демпфері жетегінің 1-шыбығын профиль иінтірегінен 2-қатты иілген ұшындағы тесіктен алу арқылы ажыратыңыз.

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

Қақпақты корпусқа бекітетін жеті бұранданы шешіп, карбюратор қақпағын алыңыз

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

Дроссель корпусын бекітетін екі бұранданы бұрап, байланыстырушы буынды ажыратып, корпусты алыңыз

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

Үш бекіту бұрандасын 1 бұрап, карбюраторды іске қосу құрылғысының вакуумдық диафрагмасының қақпағын 2 алыңыз.

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

Карбюратор қақпағының артқы жағында карбюратор триггерінің диафрагмасының штангасының майысқан ұшын триггер тұтқасынан алып тастаңыз.

1-диафрагманы карбюратор қақпағынан алыңыз

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

Ауа демпферінің 1 керме серіппесін қақпақ істікшесінен ажыратыңыз.

Екі бұранданы 2 бұрап, қалқымалы камераның желдету арнасының қақпағын 3 алыңыз.

Бекіткіш бұранданы 4 бұрап, экономостат бүріккішті 5 алыңыз.

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

Орнату бұрандаларын бұрап, стартер жетегінің тұтқаларын алыңыз.

Орнату корпусының төменгі фланецінен жылу оқшаулағыш тығыздағышты абайлап шешіп, алыңыз

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

EPHH жүйесінің екі бұранданы 1 микроқосқышын 2 бұрап алыңыз.

Шығынды 4 алып тастаңыз және ауа демпферін басқару тұтқасын 3 профиль тұтқасымен 5 осьтен алып тастаңыз.

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

Бұрауышты пайдаланып қалтқы осі тесігінің 1 ашасын бұрап, оның астында орналасқан алюминий тығыздағыш шайбаны алыңыз.

Қалқыма осін алып тастау үшін пинцет немесе қысқышты пайдаланыңыз және өшіру клапанының қалқымалы 4 пен инwidth 3 алыңыз.

2-орынды карбюратор корпусынан бұрап алыңыз.

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

Төрт бекіту бұрандасын 1 бұрап, үдеткіш сорғы қақпағын 2 тұтқамен бірге алып тастаңыз.

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

Үдеткіш сорғы диафрагмасын және оның астында орналасқан босату серіппесін алыңыз.

Бөлшектеу және құрастыру карбюратор ГАЗ-2705

Қуыс отын беретін болтты 1 бұрап, оны коллектормен 2 және алюминий тығыздағыш шайбалармен 3 бірге алып тастаңыз.

Жанармай беретін болтты 1 коллектордан 2 сүзгімен бірге алып тастаңыз және одан алюминий тығыздағыш шайбаларды 3 алыңыз.

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

Тығыздағыш шайбамен су төгетін тығынды қалқымалы камераның қабырғасынан бұрап алыңыз.

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

Мұқият таңдалған бұрауышты пайдаланып (жезден жасалған бөлшектерді зақымдамау үшін) негізгі өлшеу жүйесінің ауа 3 және отын 2 ағындарын, бос жүріс және өтпелі жүйwidthң 4 және 5 ауа ағындарын корпустан бұрап алыңыз.

Корпустың бүйірлерінде орналасқан бұрандалы тығындарды 1 бұрап босатыңыз және тығындар астында орналасқан бос жүріс жылдамдығы жүйесі мен өтпелі жүйwidthң жанармай саптамаларын бұрап алыңыз.

Үдеткіш сорғы саптамасын бекітетін қуыс отын беру бұрандасын 6 бұрап, саптаманы 7 тығыздағыш алюминий шайбалармен бірге алып тастаңыз.

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

Үш бекіту бұрандасын бұрап, 1 EPHH блогын карбюратор корпусының тығыздағышымен бірге алып тастаңыз.

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

Егер EPHH диафрагмасын ауыстыру қажет болса, EPHH клапанын бекітетін төрт бұранданы бұрап, клапан жинағын алыңыз.

Содан кейін клапанның қақпағын диафрагмадан абайлап бөліп, мембрананы серіппемен бірге клапан корпусынан алыңыз.

ГАЗ-2705 карбюраторын бөлшектеу және құрастыру

Дроссельдік клапанның жетек механизмін бөлшектеу үшін осьтердегі бөліктердің орнын алдын ала белгілеп, демпфер осьтеріндегі жетек бөліктерін бекітетін гайкаларды бұрап, бөлшектерді алып тастау керек.

Бөлшектеп болғаннан кейін карбюратор бөліктерін бензинмен немесе еріткішпен жуыңыз, содан кейін карбюратор бөліктеріндегі барлық арналарды сығылған ауамен үрлеңіз.

Карбюраторды құрастыру және орнату

Карбюратордың құрамдас бөліктерін және тұтастай карбюратордың өзін құрастыру, сондай-ақ оны қозғалтқышқа орнату келесілерді ескере отырып, бөлшектеудің кері тәртібімен жүзеге асырылады:

Дроссель корпусының түйісетін беттерінде сызаттар мен жарықтардың жоқтығын тексеру қажет.

Корпустағы демпферлердің оңай айналу мүмкіндігін және күш жойылғаннан кейін олардың бастапқы орындарына анық оралуын тексеріңіз.

Карбюратор корпусының түйісетін беттерінде бекіту бұрандалары үшін тесіктер аймағында сызаттар мен майысуды тексеріңіз.

Барлық картон, паронит және резеңке тығыздағыштарды жаңасымен ауыстыру керек.

Карбюратор корпусының бөліктерін қосатын бұрандаларды қатты, бірақ жұмсақ қорытпалардан жасалған бөлшектердің деформациясына әкелетін шамадан тыс күш қолданбай бұрау керек.

Карбюраторды қозғалтқыштың сору құбырына бекітетін гайкалар шамадан тыс күш қолданбай және тек суық қозғалтқышта тартылуы керек.

Жинаудан және орнатудан кейін карбюраторды реттеу керек. («ГАЗ-2705 карбюраторын реттеу» бөлімін қараңыз)