Отты өшіріңіз және қозғалтқышты басқару жүйесінің сым сымдарының блогын катушкадан ажыратыңыз

Катушканың қуат тізбегін тексеру үшін сынақ құралын сымдар блогының ортаңғы терминалына және қозғалтқыш жерге қосыңыз.

Lada Grantaның тұтану катушкасын тексеру

Оталу қосулы кезде құрылғы шамамен батарея кернеуіне тең кернеуді жазуы керек.

Егер сымдар блогының ортаңғы терминалында кернеу болмаса, блокты тұтану қосқышына немесе құлыптың контакт тобына жалғайтын сым ақаулы болуы мүмкін.

Катушкаларды басқару тізбектерін тексеру үшін 1-2 Вт шамы бар зондты пайдалануға болады.

Қозғалтқыштың қуат беру жүйесіндегі қысымды босатыңыз және жанармай сорғысының сақтандырғышын ауыстырмаңыз.

Lada Grantaның тұтану катушкасын тексеру

Зондтарды сымдар блогының ортасына және сыртқы терминалдарының біріне жалғаңыз.

Егер басқару (және қуат) тізбегі дұрыс жұмыс істеп тұрса, иінді білікті стартермен иіндіру кезінде зонд шамы жиі жыпылықтап тұруы керек.

Әйтпесе, блоктың сыртқы терминалын контроллер терминалына жалғайтын сымда ашық тұйықталу және жерге тұйықталу бар-жоғын тексеріңіз.

Сол сияқты зонд зондтарын блоктың ортаңғы және басқа шеткі терминалдарына қосу арқылы біз басқа тұтану катушкасын басқару тізбегін тексереміз.

Сымдар блогын және одан жоғары вольтты сымдарды ажырату арқылы қозғалтқыштағы тұтану катушкасының жұмысқа жарамдылығын тексеруге болады; анық болу үшін бөлшектелген катушкадағы сынақты көрсетеміз.

Катушканың бастапқы орамдарының бірін тексеру үшін сынаушы зондтарын тұтану катушкасының ортасына және сыртқы терминалдарының біріне жалғаңыз.

Омметр режимінде біз тізбекте ашық тізбектің бар-жоғын тексереміз.

Lada Grantaның тұтану катушкасын тексеру

Егер сынаушы шексіздікті көрсетсе, бұл тізбекте үзіліс бар дегенді білдіреді.

Сол сияқты, сынаушы зондтарын орамның ортаңғы және басқа шеткі терминалдарына қосу арқылы біз катушканың басқа бастапқы орамында ашық тізбектің бар-жоғын тексереміз.

Бастапқы орамалардың бұзылуын (жерге тұйықталу) тексеру үшін сынаушы зондтарын орамның ортаңғы терминалына және катушка корпусының металл бөлігіне жалғаңыз.

Егер бастапқы орамалардың тізбегі дұрыс жұмыс істеп тұрса, сынаушы мәннің шексіздігін жазуы керек.

Lada Grantaның тұтану катушкасын тексеру

Оталу катушкасының қайталама орамында үзіліс бар-жоғын тексеру үшін сынаушы зондтарын орамның жұпталған жоғары вольтты терминалдарына (цилиндрлердің 1-4 немесе 2-3 терминалдары) қосыңыз.

Жұмыс істейтін тұтану катушкасы үшін сынаушы шамамен 4,0 кОм қарсылықты жазуы керек.

Lada Granta оталу катушкасын тексеру

Егер қайталама орама үзілсе, сынаушы «шексіздікті» көрсетеді. Сол сияқты, біз оталдыру катушкасының басқа қайталама орамасын тексереміз.

Қозғалтқыштағы оталдыру катушкасының қайталама орамдарының бұзылуын тексереміз.

Қозғалтқыштың қуат беру жүйесіндегі қысымды босатыңыз және жанармай сорғысының сақтандырғышын ауыстырмаңыз.

Lada Grantaның тұтану катушкасын тексеру

Тестілеу үшін екі белгілі жақсы оталдыру шамы қажет болады.

Біз оталдыру шамының корпустарын жалаң сымның бір бөлігімен байланыстырамыз («массаж»).

Біз оталдыру катушкасының жұптастырылған терминалдарын қызмет көрсетілетін жоғары вольтты сымдар арқылы оталдыру шамдарына қосамыз және ұшқындарды цилиндр қақпағына орналастырамыз.

Иінді білікті стартермен бірге бұраңыз.

Отқынды штепсельдерді немесе жоғары вольтты сым ұштарын ұстамаңыз, әйтпесе электр тогының соғуы мүмкін.

Егер тұтану катушкасы дұрыс жұмыс істеп тұрса, ұшқындар ұшқын шамдарының электродтары арасында үнемі секіріп тұруы керек.

Сол сияқты, жоғары вольтты сымдарды катушканың басқа екі жұптастырылған терминалдарына қосу арқылы біз басқа қайталама орамның бұзылуын тексереміз.